Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 8478 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Kongsberg


Statsarkivet i Kongsberg*

Uten oppføringer i Arkivportalen
096 1991 - 1992 Avskrifter, j.nr. 1001/1991-500/1992. Første side Innhold
097 1992 - 1993 Avskrifter, j.nr. 501/1992-600/1993. Første side Innhold
098 1993 - 1994 Avskrifter, j.nr. 601/1993-2000/1994. Første side Innhold
099 1994 - 1996 Avskrifter, s.nr. 1994/2001-1996/2705. Første side Innhold
100 1997 - 1999 Avskrifter, s.nr. 1997/1-1999/2500. Første side Innhold
101 2000 - 2003 Avskrifter, s.nr. 2000/1-2003/2800. Første side Innhold
102 2004 - 2008 Avskrifter, s.nr. 2004/1-2008/24000. Første side Innhold
103 2009 - 2011 Avskrifter, s.nr. 2009/1-2011/10335. Første side Innhold

Varanger museum IKS


Vardø kommune / Teknisk Næring Plan og Kultur

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1890 Kart over Vardø Første side
- 1936 Kart over Vardø Første side
- 1945 - 1946 Reguleringsplan for Vardø, 1945 Første side
- 1956 Vardø bykart. Nordre Våg og Søndre Våg Første side

IKA Hordaland


Privatarkivsamling fra gårder i Fjell

Eiendomsforvaltning, inventar, Skjøter
L0001/0001 Skjøter: Skøyte for gården Angeltveit 1873 Første side
L0001/0002 Skjøter: Skøyte for gården Hissøyna 1897 Første side

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Østre Aker
L0001 Branntakstprotokoll 1850 - 1871 Første side

Oslo Hospital

Saks- og korrespondansearkiv, Saks- og korrespondansearkiv Oslo Hospital, forstanderen
L0001/0003 Saks og korrespondansearkiv: Jordebok 1648 Første side
L0001/0004 Saks og korrespondansearkiv: Jordebok 1650 Første side
L0001/0007 Saks og korrespondansearkiv: Jordebok 1697 - 1738 Første side

Oppmålingsvesenet

Matrikler og oppmålinger, Oppmålingsforretninger og matrikler 1736-1802
L0001 Oppmålingsforretning og matrikkel 1736 1736 Første side
L0002/0001 Oppmålingsforretning og matrikkel for byen 1794 og bymarka 1795-96: Oppmålingsforretning og matrikkel for byen 1794 1794 Første side
L0002/0001 Oppmålingsforretning og matrikkel for byen 1794 og bymarka 1795-96: Oppmåling av bymarka 1795-1796 1795 - 1796 Første side

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

C II Autoriserte kopibøker for Stattholderskapet
L0007 Skjøteprotokoll 1663 - 1668 Første side Innhold
D IX Jordebøker
L0001/0001 Jordebøker før 1624 og til utligning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebok for Oslo kapitel 1595 Første side Innhold
L0001/0002 Jordebøker før 1624 og til utligning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Akershus len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0002/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for noen vikværske len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0002/0002 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Agdesiden len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0002/0003 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Stavanger len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0003/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Bergenhus len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0004/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Bergenhus len 1626 Første side Innhold
L0005/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Bergenhus len (forts.) 1626 Første side Innhold
L0005/0002 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Summa summarum over alle gårder i Bergenhus len (løs papirlapp) 1626 Første side Innhold
L0006/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Trondheim len 1624 Første side Innhold
L0006/0002 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for de nordlandske len 1626 Første side Innhold
L0006/0003 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Søknad (med vedlegg) fra lensherren på Vardøhus om at allmuen i lenet hans må slippe garnisonsskatt 1626 Første side Innhold
L0006/0004 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Dokumenter om garnisonsskatten o.a. 1624 - 1627 Første side Innhold
L0007/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Adelsjordebøker 1624 - 1625 Første side Innhold
L0008/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebok for Oslo by 1625 Første side Innhold
L0008/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Akershus len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0009/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for noen vikværske len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0009/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Bratsberg len 1624 Første side Innhold
L0010/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Agdesiden len 1624 Første side Innhold
L0010/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Stavanger len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0011/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Bergenhus len 1624 Første side Innhold
L0012/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Bergenhus len 1626 Første side Innhold
L0013/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Trondheim len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0013/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Adels- og odelsjordebok for de nordlandske len 1625 Første side Innhold
L0013/0003 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Brev og tingsvitner om at det ikke finnes odelsgods i Vardøhus len 1625 Første side Innhold
L0013/0004 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Dokumenter om utligningen av rosstjeneste på adels- og odelsgods 1624 - 1627 Første side Innhold
L0014/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Oslo og Hamar bispedømme 1625 - 1626 Første side Innhold
L0014/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Stavanger bispedømme 1625 Første side Innhold