Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 7143 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Oslo adressebok (publikasjon)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1976-1977 1976 - 1977 Bind 2 Første side Innhold
1977-1978 1977 - 1978 Bind 1 Første side Innhold
1977-1978 1977 - 1978 Bind 2 Første side Innhold
1978-1979 1978 - 1979 Bind 1 Første side Innhold
1978-1979 1978 - 1979 Bind 2 Første side Innhold
1980-1981 1980 - 1981 Bind 1 Første side Innhold
1980-1981 1980 - 1981 Bind 2 Første side Innhold
1981-1982 1981 - 1982 Bind 1 Første side Innhold
1981-1982 1981 - 1982 Bind 2 Første side Innhold
1982-1983 1982 - 1983 Bind 1 Første side Innhold
1982-1983 1982 - 1983 Bind 2 Første side Innhold
1984-1985 1984 - 1985 Bind 1 Første side Innhold
1984-1985 1984 - 1985 Bind 2 Første side Innhold

Oslo byarkiv


Prinds Christian Augusts Minde tvangsarbeidsanstalt og dollhus*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1843 - 1847 Individliste 1843-1847 for arbeidsanstalten Første side Innhold
2 1848 - 1850 Individliste 1848-1850 for arbeidsanstalten Første side Innhold
3 1864 - 1867 Individliste 1864-1867 for arbeidsanstalten Første side Innhold

Fattigvesenet

Hjemstavnsregistre
L0001 Hjemstavnsregister 1881 Første side Innhold
L0002 Hjemstavnsregister 1882 Første side Innhold
L0003 Hjemstavnsregister 1883 Første side Innhold
L0004 Hjemstavnsregister 1884 Første side Innhold
L0005 Hjemstavnsregister 1885 Første side Innhold

Statsarkivet i Trondheim


Publikasjoner (SAT)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1749 "Fortegnelse over befolkningen i Bodin [1749]" ved pastor Blom Svendsen. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Bodin, 1749-1749, Sjeleregister Første side Innhold

Salten prosti*

Uten oppføringer i Arkivportalen
D/L0002 1749 Manntall 1749 over Ofotens ungdom. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Ofoten, 1749-1749, Sjeleregister Første side Innhold
D/L0002 1749 Manntall 1749 over Vågan menighets ungdom. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Vågan, 1749-1749, Sjeleregister Første side Innhold
D/L0002 1749 Sjeleregister 1749 over Folda og Kjerringøy menigheters ungdom. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Folda, 1749-1749, Sjeleregister Første side Innhold

Vestre Toten kommunearkiv


Vestre Toten kommunearkiv*

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Fattigligning for Vestre Toten prestegjeld 1860 Første side Innhold
- Skoleprotokoll for Heksum skole 1863 - 1894 Første side
- Skolehold- og skolesøkningsprotokoll, Fjeldsmarken krets i Vestre Toten skolekommune 1863 - 1885 Første side Innhold
- Fattigligning for Vestre Toten prestegjeld 1869 Første side Innhold
- Skolehold- og skolesøkningsprotokoll, Nordli, Elton og Østvold krets i Vestre Toten skolekommune 1886 - 1904 Første side Innhold
- Skolehold- og skolesøkningsprotokoll, Veståsen krets i Vestre Toten skolekommune 1888 - 1894 Første side
- Kopibok for fattigkommisjonen i Vestre Toten kommune 1888 - 1898 Første side Innhold
- Protokoll for årsprøver og avgangsvitnesbyrd, Veståsen krets i Vestre Toten skolekommune 1895 - 1926 Første side
- Ligningsprotokoll for Vestre Toten kommune 1896 - 1898 Første side Innhold
- Utskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1903-1904 for Vestre Toten skattedistrikt 1903 - 1904 Første side
- Utskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1904-1905 for Vestre Toten skattedistrikt 1904 - 1905 Første side
- Dagbok over skolesøkningen, Nyhagen folkeskole 1904 - 1918 Første side
- Elevprotokoll for Raufoss skole, 2.-3. klasse 1905 - 1910 Første side
- Eksamensprotokoll for Raufoss skole 1906 - 1912 Første side
- Utkast til manntall over stemmeberettigede innbyggere i Vestre Toten valgsokn 1909 Første side Innhold
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere i Vestre Toten valgsokn 1912 Første side
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1915-1916 for Vestre Toten skattedistrikt 1915 - 1916 Første side
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere ved kommunale valg i Vestre Toten valgsokn 1918 Første side
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1919-1920 for Vestre Toten skattedistrikt 1919 - 1920 Første side
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere ved kommunale valg i Vestre Toten valgsokn 1919 Første side
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1921-1922 for Vestre Toten skattedistrikt 1921 - 1922 Første side
- Manntall over stemmeberettigede innbyggere i Vestre Toten valgsokn 1921 Første side Innhold
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1929-1930 for Vestre Toten skattedistrikt 1929 - 1930 Første side

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Vevstad, Samling 1*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1783 Den voksne ungdom som har vært til herrens bord, Vegårshei sokn 1783. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Gjerstad / Vegårshei, 1783-1783, Sjeleregister Første side Innhold

Stian Herlofsen Finne-Grønns samling

Andre utskilte arkivdeler, Manntall for Fjære, Øyestad og Froland
L0001 Manntallsprotokoll for Fjære, Øyestad og Froland 1786 Manntallsprotokoll for Fjære, Øyestad og Froland. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Øyestad, 1786-1786, Sjeleregister Første side Innhold