Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 203 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Overformynderiet

Regnskap, Rekneskap, Årlege rekneskap m/vedlegg
L0003/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1876 Første side
L0003/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1877 Første side
L0003/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1878 Første side
L0004/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1879 Første side
L0004/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1880 Første side
L0004/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1881 Første side
L0004/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1882 Første side
L0004/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1883 Første side
L0005/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1884 Første side
L0005/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1885 Første side
L0005/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1886 Første side
L0005/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1887 Første side
L0005/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1888 Første side
L0005/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1889 Første side
L0005/0007 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1890 Første side
L0005/0008 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1891 Første side
L0006/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1892 Første side
L0006/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1893 Første side
L0006/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1894 Første side
L0006/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1895 Første side
L0006/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1896 Første side
L0006/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1897 Første side
L0006/0007 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1898 Første side
L0006/0008 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1899 Første side
L0006/0009 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1900 Første side
L0007/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1901 Første side
L0007/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1902 Første side
L0007/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1903 Første side
L0007/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1904 Første side
L0007/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1905 Første side
L0007/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1906 Første side
L0008/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1907 Første side
L0008/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1908 Første side
L0008/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1909 Første side
L0008/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1910 Første side
L0008/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1911 Første side
L0008/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1912 Første side
L0008/0007 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1913 Første side
L0008/0008 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1914 Første side
L0008/0009 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1915 Første side
L0009/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1916 Første side
L0009/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1917 Første side
L0009/0003 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1918 Første side
L0009/0004 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1919 Første side
L0009/0005 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1920 Første side
L0009/0006 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1921 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009/0007 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1922 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009/0008 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1923 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0001 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1924 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0002 Årlege rekneskap m/vedlegg: Årlege rekneskap m/vedlegg 1925 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.