Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3775 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Seip, Jens Lauritz Arup

Korrespondanse, Korrespondanse - forlag, institusjon, firma
L0009 -- 1931 - 1992 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 -- 1934 - 1992 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Korrespondanse, Korrespondanse - diverse
L0010 -- 1925 - 1956 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Det Norske Studentersamfund

STYRENDE ORGANER, Generalforsamlingen
L0001/0001 Generalforsamlingen: Vedtaksprotokoll for lov og reglementsendringer 1955 Første side
STYRENDE ORGANER, Medlemsmøter
L0020/0003 Møteprotokoller: Møteprotokoll 1963 Første side
L0021/0001 Møteprotokoller: Møteprotokoll 1963 Første side
STYRENDE ORGANER, Styret
L0007/0001 --: Styreprotokoll 1950 - 1960 Første side

Per Helliesens krigsfangebrev

KORRESPONDANSE
L0001 1 Brev fra Bredtvet, 6 brev (derav 1 kopi) fra Grini, 33 brev (derav 2 kopier) fra Sachsenhausen, 1 brev fra Neuengamme og et eksemplar av illegal nyhetsavis. 1942 - 1945 Første side

Lie, Trygve

Korrespondanse / Generalsekretærens arkiv
L0001 Blandet korrespondanse. 1940 - 1944 Første side Innhold
L0002 Blandet korrespondanse. 1940 - 1957 Første side Innhold
L0003 Blandet korrespondanse. 1940 - 1948 Første side Innhold
L0004 Blandet korrespondanse. 1941 - 1957 Første side Innhold
L0005 Blandet korrespondanse. 1941 - 1945 Første side Innhold
L0006 Blandet og privat korrespondanse. 1941 - 1960 Første side Innhold
L0007 Undersøkelseskommisjonen av 1945 1940 - 1949 Første side Innhold
L0013 Generalsekretærens papirer. 1946 - 1950 Første side Innhold
L0014 Generalsekretærens papirer. 1947 - 1953 Første side Innhold
L0015 Generalsekretærens papirer. 1947 - 1952 Første side Innhold
L0016 Generalsekretærens papirer. 1947 - 1950 Første side Innhold
L0017 Generalsekretærens papirer. 1948 - 1949 Første side Innhold
L0018 Generalsekretærens papirer. 1947 - 1951 Første side Innhold
L0019 Generalsekretærens papirer. 1946 - 1953 Første side Innhold
L0020/0007 Utkast og manuskripter til "In the cause of Peace"/"Syv år for freden".: Manuskript til kap. 7, "Permanent headquarter". udatert. 1954 Første side Innhold
L0023 Generalsekretærens papirer. 1946 - 1950 Første side Innhold
L0024 Generalsekretærens papirer. 1945 - 1948 Første side Innhold
L0025 Generalsekretærens papirer. 1948 - 1951 Første side Innhold
L0026 Generalsekretærens papirer. 1949 Første side Innhold
L0027 Generalsekretærens papirer. 1941 - 1949 Første side Innhold
L0029 Dokumenter vedr. Kina 1948 - 1950 Første side Innhold
L0030 Diverse 1943 - 1951 Første side Innhold

Egge, Bjørn

De forente nasjoner
L0001 De forente nasjoner - Kongo 1960-1964 1960 - 1970 Forskjellige dokumenter vedrørende FNs engasjement under Kongokrisen i begynnelsen av 1960-årene, blant annet om innsatsen til FNs sikkerhetsstyrker. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Tjeneste i Kongo (tillegg 2012) 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Tjeneste i Kongo (tillegg 2012) 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Fortidsminneforeningen

Journaler og overgripende registre, Fortidsminneforeningens eiendommer. Skjøter
0002 Profane bygninger 1873 - 2018 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
0003 Fredlysningsavtaler for kirkeruiner 1882 - 1967 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
0006 Andelsbrev, obligasjoner o.l 1951 - 1994 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Historisk arkiv, Del IX. Topografisk arkiv, Oslo
0001-0011 1865 - 2013 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.

Forsvaret, Krigskommissariat Akershus

Sakarkiv og personaldokumentasjon, Sakarkiv m.m.
L0274 -- 1903 - 1940 Diverse ruller for 1. feltartilleriregiment Første side Innhold

Forsvaret, Forsvarets krigshistoriske avdeling

Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945, Sentraladministrasjonen - sivil og militær
L0013 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Fylkesmenn generelt, Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark Første side Innhold

Deutscher Oberbefehlshaber Norwegen (DOBN)

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Organisation, Zone Oslo Ia
L0070/0001 DBO Abt. 1a: Lagerordnungen 1946 Ordensregler og kartskisser m.v. for flere interneringsleirer. Første side Innhold

Forsvaret, Forsvarets overkommando II

Sakarkiv, Sikkerhetskontoret - Personellsikkerhet
L0001 CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. 1945 - 1946 Abel - Bahr / Fritt tilgjengelig med unntak for mappe 0026. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. 1945 - 1946 Ballach - Bernhardt / Fritt tilgjengelig med unntak for mappe 0014 og 0024. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. 1945 - 1946 Bertelmann - Borgis / Fritt tilgjengelig med unntak for mappe 0019, 0023 og 0031. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. 1945 - 1946 Bormann - Burkhardt / Fritt tilgjengelig med unntak for mappe 0011 og 0017. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere. 1945 - 1946 Busch - Deuerlein / Fritt tilgjengelig med unntak for mappe 0005, 0008 og 0035. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020/0001 CI Questionaires. Tyske okkupasjonsstyrker i Norge. Tyskere.: Leib, Karl. Obersturmbannführer. Oslo. 1945 - 1947 Første side

Forsvaret, HM Kongens Garde

Personalforvaltning, Ruller
L0340 Ruller diverse gardekompanier 1912 - 1919 Første side Innhold

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

Sykehus, Den tyske politivakt på Ullevål sykehus
L0001 Vaktbok fra den tyske politivakten på Ullevål sykehus (Wachbuch der Krankenhaus Ullevål) 1942 - 1943 Første side
L0002 Vaktbok fra den tyske politivakten på Ullevål sykehus (Wachbuch der Krankenhaus Ullevål) 1943 Første side
L0003 Betriebsbuch. Fernsprechvermittlung Ullevaal 1944 Første side