Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2504 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Høyland/Sandnes lensmannskontor

Norges Brannkasse - branntakstprotokoller - Høyland
L0002 "Brandtaxtprotokol for Landafdelingen i Høiland" 1880 - 1917 Første side Innhold
L0003 "Brandtakstprotokol" 1917 - 1925 Første side Innhold
L0004 "Brandtakstprotokol" 1926 - 1938 Første side Innhold
L0005 "Brandtakstprotokoll" 1938 - 1942 Første side Innhold
L0006 "Branntakstprotokoll" 1942 Første side Innhold
L0007 "Branntakstprotokoll" 1942 - 1943 Første side Innhold
L0008 "Branntakstprotokoll" 1943 - 1944 Første side Innhold
L0009 "Branntakstprotokoll" 1944 - 1946 Første side Innhold
L0010 "Branntakstprotokoll" 1946 - 1947 Første side Innhold
L0011 "Branntakstprotokoll" 1947 - 1949 Første side Innhold
L0012 "Branntakstprotokoll" 1949 - 1951 Første side Innhold
L0013 "Branntakstprotokoll" 1951 - 1952 Første side Innhold
L0014 "Branntakstprotokoll" 1952 - 1953 Første side Innhold
L0015 "Branntakstprotokoll" 1953 - 1955 Første side Innhold
L0016 "Branntakstprotokoll" 1955 Første side Innhold
Norges Brannkasse - skjematakstprotokoller - Høyland
L0001 "Brandtaxtprotokol" 1890 - 1913 Første side Innhold
L0002 "Brandtakstprotokol" 1913 - 1918 Første side Innhold
L0003 "Brandtakstprotokol" 1918 - 1924 Første side Innhold
L0004 "Brandtakstprotokol" 1924 - 1933 Første side Innhold
L0005 "Brandtakstprotokoll" 1933 - 1936 Første side Innhold
L0006 "Brandtakstprotokoll" 1936 - 1938 Første side Innhold
L0007 "Brandtakstprotokoll" 1938 - 1940 Første side Innhold
L0008 "Branntakstprotokoll" 1940 - 1952 Første side Innhold
L0009 "Branntakstprotokoll" 1952 - 1955 Første side Innhold
Norges Brannkasse - takstprotkoller - Sandnes
L0001 "Brandtaxtprotokol" 1886 - 1896 Første side Innhold
L0002 "Brandtakstprotokol" 1896 - 1899 Første side Innhold
L0003 "Brandtaxtprotokol" 1899 - 1909 Første side Innhold
L0004 "Brandtaxtprotokol" 1909 - 1913 Første side Innhold
Fattigvesenet: Flytteprotokoller
L0001 Inn- og utflyttede for Sandnes (med alfabetisk navneregister) 1901 - 1918 Første side Innhold
L0002 "Fortegnelse over Ind- og Udflyttede" Høyland, med alfabetisk navneregister 1901 - 1917 Første side Innhold
L0003 "Fortegnelse over ind- og udflyttede i Høilands fattigkommune" med alfabetisk navneregister 1917 - 1926 Første side Innhold
L0004 "Fortegnelse over inn- og utflyttede i Høyland fattigkommune" med alfabetisk navneregister 1926 - 1940 Første side Innhold
L0005 "Fortegnelse over inn- og utflyttede i Høyland fattigkommune" med alfabetisk navneregister 1940 - 1943 Første side Innhold

Sandnes lensmannskontor

Norges Brannkasse: takstprotokoller
L0001 "Brandtakstprotokol" 1913 - 1919 Første side Innhold
L0002 "Brandtakstprotokol" 1919 - 1924 Første side Innhold
L0003 "Brandtakstprotokol" 1924 - 1934 Første side Innhold
L0004 "Brandtakstprotokol" 1934 - 1941 Første side Innhold
L0005 "Brandtakstprotokol" 1941 - 1943 Første side Innhold
L0006 "Brandtakstprotokol" 1943 - 1954 Første side Innhold
L0007 "Brandtakstprotokol" 1954 - 1955 Første side Innhold
Fattigvesenet: inn- og utflytting
L0001 "Fortegnelse over ind- og utflyttede i Sandnes fattigkommune" m/alfabetisk navneregister 1919 - 1925 Første side Innhold
L0002 "Fortegnelse over inn- og utflyttede" m/alfabetisk navneregister 1925 - 1936 Første side Innhold

Eigersund lensmannskontor

Norges Brannkasse: Branntakstprotokoller Eigersund landsogn og Ogna
L0001 "Brandtaxations-Protocol" 1847 - 1859 Første side Innhold
L0002 "Brandtaxt-protocol" 1859 - 1876 Første side Innhold
L0003 "Brandtaxations-protokol" 1876 - 1893 Første side Innhold
L0004 "Brandtakst-Protokol" 1893 - 1920 Første side Innhold
L0005 "Branntakstprotokoll" 1921 - 1936 Første side Innhold
L0006 "Brandtakstprotokoll" 1937 - 1943 Første side Innhold
L0007 "Branntakstprotokoll" 1943 - 1947 Første side Innhold
L0008 "Branntakstprotokoll" 1947 - 1948 Første side Innhold