Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2252 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo folkeregister, Registerkort

UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE, Utflyttede, Utflyttede III Oslo
L0801 Menn og kvinner 1963 Menn og kvinner: Sl - Sp Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0802 Menn og kvinner 1963 Menn og kvinner: Sta - Str Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0803 Menn og kvinner 1963 Menn og kvinner: Stu - Så Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0804 Menn og kvinner 1963 Menn og kvinner: Ta - To Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0805 Menn og kvinner 1963 Menn og kvinner: Tr - U Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0806 Menn og kvinner 1963 Menn og kvinner: Va - Ve Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0807 Menn og kvinner 1963 Menn og kvinner: Vi - Vå. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0808 Menn og kvinner 1963 Menn og kvinner: Y - Ø. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0809 Menn og kvinner 1963 Menn og kvinner: Å. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0810 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: Ab - Am. Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0811 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: Ana - And. Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0812 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: Ang - Az. Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0813 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: Ba - Bec Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0814 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: Bel - Bey. Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0815 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: Bi - Bl. Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0816 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: Bo - Br. Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0817 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: Bu - Bå. Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0818 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: C - Da. Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0819 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: De - Då. Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0820 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: Ea - Em. Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0821 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: En - Ey. Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0822 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: Fa - Fl. Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0823 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: Fo - Få. Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0824 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: Ga - Go. Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0825 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: Gr. Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0826 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: Gu - Gå. Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0827 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: Haa - Hansej. Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0828 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: Hansen - Hanst. Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0829 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: Har - Haz. Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0830 Menn og kvinner 1964 Menn og kvinner: He - Hey. Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0869 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Ab - Am Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0872 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Arn - Az Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0873 Menn og kvinner 1965 Menn og kvinner: Ba - Berg Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0936 Menn og kvinner 1966 Menn og kvinner: Ab - Anderd Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0938 Menn og kvinner 1966 Menn og kvinner: Andes - Ax Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0939 Menn og kvinner 1966 Menn og kvinner: Ba - Bel Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0942 Menn og kvinner 1966 Menn og kvinner: Bo - Bre Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1004 Menn og kvinner 1967 Menn og kvinner: Aa - Am Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1006 Menn og kvinner 1967 Menn og kvinner: Andre - Az Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1011 Menn og kvinner 1967 Menn og kvinner: Bo - Bra Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1082 UTFLYTTEDE 1968 Bea - Berg Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1085 UTFLYTTEDE 1968 Bl - Bo Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1160 UTFLYTTEDE 1969 Bea - Berg Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1243 UTFLYTTEDE 1970 Ab - Al Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1244 UTFLYTTEDE 1970 Am - Andersen, J. Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1245 UTFLYTTEDE 1970 Andersen K. - Andrea Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1246 UTFLYTTEDE 1970 Andree - Arneg Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1247 UTFLYTTEDE 1970 Arnesen - Az Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1248 UTFLYTTEDE 1970 Ba Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L1249 UTFLYTTEDE 1970 Bea - Berg Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.