Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1780 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Oslo folkeregister, Registerkort

UTFLYTTEDE OG UTVANDREDE, Utvandrede
L0078 UTVANDREDE 1973 L - M Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0079 UTVANDREDE 1973 N - R Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0080 UTVANDREDE 1973 S Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0081 UTVANDREDE 1973 T - Å Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0082 UTVANDREDE 1974 A - B Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0083 UTVANDREDE 1974 C - F Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0090 UTVANDREDE 1975 A - B Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0093 UTVANDREDE 1975 J - K Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0098 UTVANDREDE 1976 A - B Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0101 UTVANDREDE 1976 K - L Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0106 UTVANDREDE 1977 A - B Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
DØDE, Døde Aker
L0003 Menn og kvinner 1923 - 1926 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0004 Menn og kvinner 1927 - 1928 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0005 Menn og kvinner 1929 - 1930 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane


Leikanger kommune. Formannskapet

Møtebøker
L0001 Møtebok 1838 - 1856 Første side
L0002 Møtebok 1857 - 1865 Første side
L0003 Møtebok 1866 - 1884 Første side
L0004 Møtebok 1884 - 1902 Første side
L0005 Møtebok 1903 - 1917 Første side

Hornindal kommune. Formannskapet

Møtebøker
L0001 Møtebok 1867 - 1886 Første side
L0002 Møtebok 1886 - 1906 Første side

Innvik kommune. Formannskapet

Møtebøker
L0001 møtebok 1837 - 1857 Første side

IKA Trøndelag


Verdal kommune, omgangsskolen

Personmateriale, Karakterprotokoller
L0001 Karakterprotokoll for Vinne, Vuku og Stiklestad sogn 1851 - 1857 Første side

Grong kommune I, fattigstyret

Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Forhandlings - og regnskapsprotokoll for Røyrvik sogn 1880 - 1901 Første side

Snillfjord kommune, Tannvik skole

Personmateriale, Karakterprotokoller, skoleprotokoller, hovedbøker
L0003 Hovedbok (karakterprotokoll) for Tannvik, Ven, Vuttudal og Aa krets 1863 - 1917 Første side

Snillfjord kommune, fattigstyre/forsorgstyre/sosialstyre

Personmateriale, Manntallsprotokoller/fortegnelse over understøttede
L0002 Fortegnelse over understøttede 1900 - 1923 Første side

Glåmos kommune, Søndre Rugeldal/Glåmos skole

Elevarbeid, Skoleaviser
L0001 Solstrålen 1944 - 1947 Første side
L0002 Fjell-luren 1945 - 1947 Første side

Røros kommune I, fattigkommisjonen/fattigstyret

Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0004 Møtebok 1870 - 1885 Første side

Malvik kommune, Bjørnstad skolekrets

Fravær, karakterer, klasselister, Klassedagbøker/skoleprotokoller
L0001 Hovedprotokoll 1876 - 1907 Første side