Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1558 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Askøy

Ymse
L0001 Protokoll for søknader om grensebuarbevis 1 - 2965 1940 Første side Innhold
L0002 Protokoll for søknader om grensebuarbevis 2966 - 4361 1940 - 1943 Første side Innhold

Statsarkivet i Kristiansand


Kristiansand politikammer - 2

Etterforskning, Etterforskning og forhør, Etterforskning og forhør
L0946 Kartotek over personer torturert av SIPO 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Gunvald Tomstad

Korrespondanse, Bryllupstelegrammer m.m.
L0001 Bryllupstelegrammer og sanger 1945 Første side

Statsarkivet i Oslo


Norges brannkasse, branntakster Moss

BRANNTAKSTER, Branntakstprotokoller
L0018 Branntakstprotokoll 1944 - 1945 Krigsskader Første side

Statsarkivet i Tromsø


Troms politikammer

Okkupasjonstiden, Tromsdalen fangeleir
L2374 Fangeprotokoll 1941 - 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L2375 Fangeprotokoll 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L2376 Forvarte eiendeler 1944 - 1945 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.