Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1516 treff.

Visningsvalg:

Varanger museum IKS


Brodtkorb handel A/S

Oppgjørsbøker, Fiskere og fiskerkompani
L0004/0001 Kompanibøker. Utensogns: Compagnibog for Udensogns Fiskere No 15. Fra A - H 1882 - 1895 Første side
L0004/0002 Kompanibøker. Utensogns: Compagnibog for Udensogns Fiskere No 16. Fra I - Q 1881 - 1896 Første side
L0006/0001 Kompanibøker. Russland: Compagnibog for Kvænerne paa Russekysten No 17 1886 - 1895 Første side
L0006/0002 Kompanibøker. Russland: Compagnibog for Kvæner paa Russekysten No 2 1886 - 1887 Første side
L0007/0001 Kompanibøker. Innenbys: Compagnibog No 3 for Indenbyes Fiskere 1896 - 1899 Første side
L0007/0002 Kompanibøker. Innenbys: Compagnibog No 4 for Indenbyes Fiskere 1898 - 1900 Første side
L0008/0001 Kompanibøker: Kompagnibog No 5 1899 - 1904 Første side
L0009/0001 Kompanibøker: Compagnibog No 7 1907 - 1911 Første side
Oppgjørsbøker, Kolahalvøya
L0001/0001 Konto for kvener og nordmenn på Kolahalvøya : Conto for Kvæner og Nordmænd paa Russefinmarken No 1 1868 - 1894 Første side
L0001/0002 Konto for kvener og nordmenn på Kolahalvøya : Conto for Kvæner og Nordmænd paa Russefinmarken No 2 1895 - 1915 Første side
Eiendomsforvaltning, Skjøter og grunnbrev
L0001 Skjøter og grunnbrev i Vardø by 1822 - 1943 Alle dokumentene i arkivstykket er publisert. Første side Innhold
L0002 Skjøter og grunnbrev i Vardø by 1852 - 1949 Alle dokumentene i arkivstykket er publisert. Første side Innhold
L0003 Faste eiendommer i Vardø Herred 1862 - 1939 Mappe 1 og mappe 2 i arkivstykket er publisert. Første side Innhold

Vestfoldarkivet


Pa 774 - Falch, Søren

Kartotek over kirker i Norge
L0001 A - H 1945 - 1950 Rett etter andre verdenskrig kartla den kirkeinteresserte ingeniøren Søren Johan Falch fra Lier alle landets kirker. http://www.vestfoldmuseene.no/vestfoldarkivet/soren-falchs-kirkesamling/ Første side
L0002 I - R 1945 - 1950 Rett etter andre verdenskrig kartla den kirkeinteresserte ingeniøren Søren Johan Falch fra Lier alle landets kirker. http://www.vestfoldmuseene.no/vestfoldarkivet/soren-falchs-kirkesamling/ Første side
L0003 S - Å 1945 - 1950 Rett etter andre verdenskrig kartla den kirkeinteresserte ingeniøren Søren Johan Falch fra Lier alle landets kirker. http://www.vestfoldmuseene.no/vestfoldarkivet/soren-falchs-kirkesamling/ Første side