Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1494 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Sjøinnrulleringen - Trondhjemske distrikt

Utskrivningsvesnet Sjøutskrivningen
L0315/0002 Ungdomsrulle, Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1817 Første side
L0316/0001 Ekstrarulle, Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1817 Første side
L0316/0002 Hovedrulle, Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1831 Første side
L0317/0001 Ungdomsrulle, Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1831 Første side
L0317/0002 Ekstrarulle, Søndre Trondhjems amt, Fosens fogderi 1831 Første side
L0317/0003 Hovedrulle for Namsos by 1849 Første side Innhold
L0317/0004 Ungdomsrulle for Namsos by 1849 Første side Innhold
L0317/0005 Ekstrarulle for Namsos by 1849 Første side Innhold
L0318/0001 Ekstrarulle for Nordre Trondhjems amt, Namdalens fogderi 1805 Første side
L0318/0002 Hovedrulle, for Nordre Trondhjems amt, Namdalens fogderi 1809 Første side
L0318/0003 Ungdomsrulle, for Nordre Trondhjems amt, Namdalens fogderi 1809 Første side
L0318/0004 Ekstrarulle, for Nordre Trondhjems amt, Namdalens fogderi 1809 Første side
L0319/0001 Hovedrulle, for Nordre Trondhjems amt, Namdalens fogderi 1817 Første side
L0319/0002 Ungdomsrulle, for Nordre Trondhjems amt, Namdalens fogderi 1817 Første side
L0319/0003 Ekstrarulle, for Nordre Trondhjems amt, Namdalens fogderi 1817 Første side
L0319/0004 Ungdomsrulle, for Nordre Trondhjems amt, Namdalens fogderi 1831 Første side
L0319/0005 Ekstrarulle, for Nordre Trondhjems amt, Namdalens fogderi 1831 Første side
L0321/0001 Hovedrulle, for Romsdals amt, Romdals fogderi 1804 Første side
L0321/0002 Ungdomsrulle for Romsdals amt, Romdals fogderi 1804 Første side
L0321/0003 Register over ungdomsrulle (udatert) 1804 Første side
L0322/0001 Hovedrulle, for Romsdals amt, Romdals fogderi 1809 Første side
L0322/0002 Ungdomsrulle, for Romsdals amt, Romdals fogderi 1809 Første side
L0322/0003 Ekstrarulle, for Romsdals amt, Romdals fogderi 1809 Første side
L0323/0001 Hovedrulle, for Romsdals amt, Romdals fogderi 1817 Første side
L0323/0002 Ungdomsrulle, for Romsdals amt, Romdals fogderi 1817 Første side
L0323/0003 Ekstrarulle, for Romsdals amt, Romdals fogderi 1817 Første side
L0324 Rulle over de løse lægder i Romsdals amt 1817 Første side
L0325/0001 Hovedrulle for Romsdals amt, Romdals fogderi 1831 Første side
L0325/0002 Ungdomsrulle for Romsdals amt, Romdals fogderi 1831 Første side
L0325/0003 Ekstrarulle for Romsdals amt, Romdals fogderi 1831 Første side
L0326/0001 Hovedrulle for Romsdals amt, Nordmøre fogderi 1804 Første side
L0326/0002 Ungdomsrulle for Romsdals amt, Nordmøre fogderi 1804 Første side
L0326/0003 Ekstrarulle for Romsdals amt, Nordmøre fogderi 1804 Første side
L0327/0001 Hovedrulle for Romsdals amt, Nordmøre fogderi 1809 Første side
L0327/0002 Ungdomsrulle for Romsdals amt, Nordmøre fogderi 1809 Første side
L0327/0003 Ekstrarulle for Romsdals amt, Nordmøre fogderi 1809 Første side
L0328/0001 Hovedrulle for Romsdals amt, Nordmøre fogderi 1817 Første side
L0328/0002 Ungdomsruller for Romsdals amt, Nordmøre fogderi 1817 Første side
L0328/0003 Ekstrarulle for Romsdals amt, Nordmøre fogderi 1817 Første side
L0329/0001 Hovedrulle for Romsdals amt, Nordmøre fogderi 1831 Første side
L0329/0002 Ungdomsrulle for Romsdals amt, Nordmøre fogderi 1831 Første side
L0329/0003 Ekstrarulle for Romsdals amt, Nordmøre fogderi 1831 Første side
L0330/0002 Hovedruller for Molde krets 1846 - 1860 Første side Innhold
L0330/0003 Ungdomsrulle for Molde krets 1846 - 1859 Første side Innhold