Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1481 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Trondheim


Hoë, Herman & Co

Kopibøker
L0039 Kopibok, innenlandsk 1867 - 1877 Første side Innhold
L0040 Kopibok, innenlandsk, og regnskapsbok for brigg Nordlyset 1856 - 1882 Kopibok, innenriks, 1877-1882, og regnskapsbok for brigg Nordlyset, 1856-1857. Første side Innhold
L0041 Register til innenriks kopibok 1877 - 1882 Første side Innhold
L0042 Kopibok for varekalkulasjoner og instrukser for skippere m.m. 1785 - 1818 Første side Innhold
L0043 Kopibok for bl.a. brev til skippere i kapertiden 1806 - 1825 Første side Innhold
L0044 Kopibok for H. Hoe som havarikommisjonær 1784 - 1806 Første side Innhold
L0045 Brevekstraktbok 1814 - 1818 Første side Innhold

Selbu private brannassuranseforening

Branntakstprotokoller
L0001 Branntaksprotokoll 1877 - 1888 Første side
L0002 Branntaksprotokoll 1888 - 1903 Første side
L0003 Branntaksprotokoll 1903 - 1919 Første side

Norsk Irsksetterklubb

Forhandlingsprotokoller
L0001 Forhandlingsprotokoll 1917 - 1934 Første side Innhold

Statsarkivet i Tromsø


Tromsø Kvinneråd

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1900 - 1916 Protokoll for Tromsø ledd av Landskvinnestemmerettsforeningen Første side Innhold

Tromskomiteen for jernbane

Protokollar
L0001 Møtebøker og intern korrespondanse 1977 - 1993 Første side Innhold
L0002 Møteprotokoll 1994 - 2018 Første side Innhold

Nordnorsk Viseforum

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møteprotokoll - styre- og årsmøter 1979 - 1984 Første side Innhold
L0002 Møteprotokoll - årsmøter 1984 - 1990 Første side Innhold
L0003 Møteprotokoll - arbeidsutvalgs- og styremøter 1979 - 1990 Første side Innhold

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane


Balestrand Ungdomslag

Møteprotokollar og lover
L0001 Møtebok 1887 - 1905 Første side

Sogn og Fjordane Fiskarlag

Møtebøker
L0001 Møtebok 1918 - 1933 Første side
L0002 Møtebok 1933 - 1938 Første side

IKA Trøndelag


Mosvik smørlag

Regnskap, Dagbokføring, Kassadagbøker/kassajournaler/kassamemorialer
L0001 Kassabok 1948 - 1956 Første side

Lærer Ingebrigt O. Grøtte (Oppdal)

Dagbøker
L0001 Dagbok 1755 - 1870 Første side
L0002 Dagbok 1811 - 1870 Første side

Frosta Branntrygdelag

Forhandlingsprotokoller
L0001 Forhandlingsprotokoll 1838 - 1914 Første side

Frosta hesteforsikringsselskap

Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1890 - 1933 Første side

Frosta telefonsamlag

Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1897 - 1942 Første side
L0002 Møtebok 1942 - 1945 Første side

Frosta damptreskelag

Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1876 - 1924 Første side

Fellesforretningen i Melhus

Regnskap, Dagbokføring, Kassadagbøker
L0001 Kassabok 1913 - 1919 Første side

Nesset arbeiderforening

Journaler og overgripende registre
L0001 Dagbok 1943 - 1968 Første side

Nordli snøbillag

Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok 1951 - 1956 Første side