Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2776 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Vidnes, Jacob

Dagbøker
L0001/0002 Dagbøker: Dagbok 1940 Jacob Laurentius Vidnes (1875-1940) var en norsk journalist, redaktør og politiker for Arbeiderpartiet. Fra 1919 var han leder for Utenriksdepartementets pressekontor. Under felttoget i 1940 fulgte han regjeringen og kom senere til Storbritannia. Første side
L0001/0003 Dagbøker: Dagbok 1940 Jacob Laurentius Vidnes (1875-1940) var en norsk journalist, redaktør og politiker for Arbeiderpartiet. Fra 1919 var han leder for Utenriksdepartementets pressekontor. Under felttoget i 1940 fulgte han regjeringen og kom senere til Storbritannia. Første side
L0001/0004 Dagbøker: Dagbok 1940 Jacob Laurentius Vidnes (1875-1940) var en norsk journalist, redaktør og politiker for Arbeiderpartiet. Fra 1919 var han leder for Utenriksdepartementets pressekontor. Under felttoget i 1940 fulgte han regjeringen og kom senere til Storbritannia. Første side

Statsarkivet i Bergen


Rosendal Baroni - Godsforvaltning

Regnskap, Regnskap - Hagen
L0001/0001 Hagen: Korrespondanse, lønnsoppgaver etc. 1666 - 1948 Første side
L0001/0002 Hagen: Diverse 1888 - 1917 Første side

Privatarkiv 51 - Sorenskriver Steen

Sorenskriver Steen
L0001 1-3 Om gårder i Førde, Stryn 1836 - 1907 Se Arkivportalen for detaljert innholdsbeskrivelse. Første side Innhold
L0002 4-6 Om gårder i Førde, Sunnfjord 1836 - 1907 Første side Innhold

Sollied, Olaf og Thora - samlinger

Sollied
L0016/0004 Utdrag av diverse: 135 Magistrat: Utdrag av Ekstraordinære pr. 1705 - 1721 Utdrag av ekstraordinære protokoller nr. 1-3. De originale protokollene finnes i Bergen magistrats arkiv i Bergen byarkiv. Første side
L0016/0005 Utdrag av diverse: 136 Magistrat: Utdrag av Ekstraordinære pr. 1721 - 1734 Utdrag av ekstraordinære protokoller nr. 4-7. De originale protokollene finnes i Bergen magistrats arkiv i Bergen byarkiv. Første side
L0016/0006 Utdrag av diverse: 137 Magistrat: Utdrag av Ekstraordinære pr. 1734 - 1751 Utdrag av ekstraordinære protokoller nr. 8. Den originale protokollen finnes i Bergen magistrats arkiv i Bergen byarkiv. Første side
L0017/0001 Utdrag av diverse: 138 Magistrat: Utdrag av Missivbøker, utdrag av Resolusjonsbøker 1704 - 1733 Utdrag av missivbøker nr. 1-4 og 6 (1704-1733) og resolusjonsbøker nr. 1-3 (1715-1731). De originale protokollene finnes i Bergen magistrats arkiv i Bergen byarkiv. Første side
L0017/0002 Utdrag av diverse: 139 Magistrat: Utdrag av Resolusjonsprotokoll 1737 - 1745 Utdrag av resolusjonsbøker nr. 7. Den originale protokollen finnes i Bergen magistrats arkiv i Bergen byarkiv. Første side
L0017/0003 Utdrag av diverse: 140 Magistrat: Utdrag av Erklæringsprotokoll 1718 - 1733 Utdrag av erklæringspotokoller nr. 1-2. De originale protokollene finnes i Bergen magistrats arkiv i Bergen byarkiv. Første side
L0018/0001 Diverse: 144 Magistrat: Utdrag av Attestbøker 1741 - 1804 Utdrag av attestbøker nr. 9-11. De originale protokollene finnes i Bergen magistrats arkiv i Bergen byarkiv. Første side
L0018/0002 Diverse: 145 Magistrat: Regnskap i Statsportarkivet, sakefall, kopskatt, ildstedskatt 1668 - 1712 Slaver i Alger 1706-1712; Bergens sakefallsregnskap 1668, 1669, 1674, 1675 og 1677; koppskatt og ildstedsskatt 1711-1714. Utdrag av regnskapspakker som finnes i Bergen magistrats arkiv (serie Rø) i Bergen byarkiv. Første side

Stendal, Gunnar - samlinger til norsk prestehistorie

Stendals samlinger til norsk prestehistorie
L0001 Norske teologer 1815 - 1839 Gjelder bare dem som har tatt sin embetseksamen i Norge. Første side
L0002 Norske teologer 1840 - 1869 Første side
L0003 Norske teologer 1870 - 1889 Første side
L0004 Norske teologer 1890 - 1914 Ved skanning og publisering i 2003 valgte man å stanse skanninga etter 1902-årgangen. Første side

Norsk Bjergningskompani

Diverse
L0022 International Salvage Union 1931 - 1964 Første side Innhold

Lavik, Nils Andresson, stortingspolitiker og predikant

Saksarkiv, Saksarkiv, saker vedrørende Nils Laviks arbeide i Stortinget, kampene ved Voss 1940
L0001 Diverse saker vedrørende striden om Nils Laviks uttalelser i Stortinget om kampene ved Voss 1940 1940 - 1948 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Bergen kunstforening

Utstillinger, Diverse utstillinger
L0004 Utstilte malerier 1875 - 1898 Første side
L0010 Utstillinger 1965 - 1975 Første side
Utstillinger, Diverse angående utstillinger
L0004 Konto for utstillere 1955 - 1968 Første side

Jondal Skipsassuranseforening

Skannet arkiv etter Jondal skipsassuranseforening
L0001 75 års jubileet 1944 Første side
L0002 Ansvarstrygd 1869 - 1977 Første side
L0003 Avregningsbok 1 1869 - 1977 Første side
L0004 Avregningsbok 2 1869 - 1977 Første side
L0005 Dispasje 1869 - 1977 Første side
L0006 Møtebok for styret 1869 - 1962 Første side
L0007 Møtebok for styret 1962 - 1978 Første side
L0008 Havaribok 1869 - 1885 Første side
L0009 Havaribok 1886 - 1890 Første side
L0010 Havaribok 1899 - 1918 Første side
L0011 Havaribok 1919 - 1929 Første side
L0012 Havaribok 1929 - 1940 Første side
L0013 Havaribok 1940 - 1953 Første side
L0014 Havaribok 1954 - 1977 Første side
L0015 Havari korrespondanse 1957 Første side
L0016 Havari korrespondanse 1958 - 1960 Første side
L0017 Kassadagbok for havarioppgjør 1870 - 1886 Første side
L0018 Kassadagbok 1877 - 1897 Første side
L0019 Kassadagbok 1897 - 1912 Første side
L0020 Kassadagbok 1913 - 1928 Første side
L0021 Kassadagbok 1945 - 1961 Første side
L0022 Kassadagbok 1961 - 1977 Første side
L0023 Kassadagbok, hjelpekasse med restanser 1877 - 1917 Første side
L0024 Kontobok 1 1869 - 1977 Første side
L0025 Kontobok 2 1869 - 1977 Første side
L0026 Bok over båtar, polisebok 1872 - 1875 Første side