Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1962 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Pa 1521 - A/S Norske Shell

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Sak og korrespondanse , Sjefskorrespondanse
L0015 Sjefskorrespondanse 1928 - 1929 Første side Innhold
L0016 Sjefskorrespondanse 1929 Første side Innhold
L0017 Sjefskorrespondanse 1929 Første side Innhold
L0018 Sjefskorrespondanse 1929 Første side Innhold
L0019 Sjefskorrespondanse 1917 Første side Innhold
L0020 Sjefskorrespondanse 1917 Første side Innhold
L0021 Sjefskorrespondanse 1918 Første side Innhold
L0022 Sjefskorrespondanse 1918 Første side Innhold
L0023 Sjefskorrespondanse 1928 Første side Innhold

Pa 1512 - Esso Exploration and Production Norway Inc.

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styredokumenter
L0001/0001 Styredokumenter: Corporate records, By-Laws, Board meeting minutes, Incorporations 1965 - 1975 Første side Innhold
L0001/0002 Styredokumenter: Corporate records, Board meeting minutes, Agreements, Stocholder meetings 1975 - 1979 Første side Innhold
Deler av arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise det klausulerte innholdet.
L0001/0003 Styredokumenter: Corporate records, Board meeting minutes, Agreements, Stocholder meetings 1980 - 1987 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0001/0004 Styredokumenter: Board meeting minutes, Stocholder meetings 1988 - 1993 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0002/0001 Styredokumenter: Generalforsamlingsprotokoll 1973 - 1993 Første side Innhold
Deler av arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise det klausulerte innholdet.
L0002/0002 Styredokumenter: Styreprotokoll 1975 - 1993 Første side Innhold
Deler av arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise det klausulerte innholdet.
Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Sak og korrespondanse
L0011 Well 25/11-1 1966 - 1967 Første side Innhold
L0012 Well 25/11-1 og Well 25/10-3 1966 - 1967 Første side Innhold
L0013 Well 25/10-3 og Well 8/3-1 1966 - 1975 Første side Innhold
L0014 Well 16/1-1 1967 - 1968 Første side Innhold
L0015 Well 16/7-1 1967 - 1972 Første side Innhold
L0016 Sak og korrespondanse 1965 - 1974 Første side Innhold
L0020 Kontrakter og avtaler 1966 - 1974 Første side Innhold
L0024 Brønnrapporter 1966 - 1981 Første side Innhold
L0517 Early license correspondence 1968 - 1974 Første side Innhold

PA 1513 - Norsk Vacuum Oil Company A/S

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 "Generalforsamlings og styreprotokoll" fra 27/4-1918 til 6/4-1949 1918 - 1949 Første side Innhold

PA 1514 - Sporveienes Bensindepot, Norsk Oljeraffineri A/S

Møtebøker
L0001/0001 Styreprotokoll. Forhandlingsprotokoll Arbeidsutvaget: Styreprotokoll 1932 - 1949 Første side Innhold
L0001/0002 Styreprotokoll. Forhandlingsprotokoll Arbeidsutvaget: Forhandlingsprotokoll Arbeidsutvalget 1946 - 1951 Første side Innhold
L0002 Forhandlingsprotokoll Arbeidsutvaget 1932 - 1946 Første side Innhold

PA 1515 - Turistgarasjen A/S

Forhandlingsprotokoller
L0001 Forhandlingsprotokoll 1937 - 1958 Første side Innhold

PA 1516 - Nor Hotellkompani A/S

Referatprotokoller
L0001 Referatprotokoll 1948 - 1855 Første side Innhold

PA 1517 - A/S Strømsø Bensinstasjon

Referatprotokoller
L0001 Referatprotokoll 1933 - 1938 Første side Innhold

Pa 1518 - Tromsø Depotkompani NOR A/S

Styremøter
L0001 Styreprotokoll 1939 - 1959 Første side Innhold

PA 1519 - Nordenfjeldske Oljeselskap, NOR A/S

Møtebøker
L0001 Styreprotokoll 1937 - 1962 Første side Innhold

PA 1533 - A/S Vestlandske Petroleumscompani

Møteboker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Generalforsamling og styreprotokoller
L0001/0001 Generalforsamlinger og styreprotokoller: Styre- og generalforsamlingsprotokoll 1890 - 1953 Første side Innhold
L0001/0002 Generalforsamlinger og styreprotokoller: Styreprotokoll 1890 - 1907 Første side Innhold
L0001/0003 Generalforsamlinger og styreprotokoller: Styreprotokoll 1907 - 1915 Første side Innhold
L0001/0004 Generalforsamlinger og styreprotokoller: Styreprotokoll 1915 - 1922 Første side Innhold
L0001/0005 Generalforsamlinger og styreprotokoller: Ordinær generalforsamling i Vestlandske Petroleums co. 20.03.1934. Ordinære generalforsamlinger i Vestlandske Petroleums co., Norsk Amerikansk Mineralolje co. (Namco), Norsk Amerikansk Petroleums co. (Napco) 1938 1934 - 1938 Første side Innhold

PA 1534 - Østlandske Petroleumscompagni A/S

Møtebøker og referatprotokoller, Møtebøker og referatprotokoller
L0001/0001 Generalforsamlinger og direksjonsprotokoller.: Protokoll for generalforsamlinger 1892 - 1960 Første side Innhold
L0001/0002 Generalforsamlinger og direksjonsprotokoller.: Møteprotokoll ved generalforsamlinger 1935 - 1963 Første side Innhold
L0001/0003 Generalforsamlinger og direksjonsprotokoller.: Direksjonprotokoll 1892 - 1905 Første side Innhold
L0002/0001 Generalforsamlinger.: Generalforsamling 1934 Første side Innhold
L0002/0002 Generalforsamlinger.: Ekstraordinær generalforsamling 1934 Første side Innhold
L0002/0003 Generalforsamlinger.: Generalforsamling 1935 Første side Innhold
L0002/0004 Generalforsamlinger.: Generalforsamling 1936 Første side Innhold
L0002/0005 Generalforsamlinger.: Ekstraordinær generalforsamling 1936 Første side Innhold
L0002/0006 Generalforsamlinger.: Generalforsamling 1937 Første side Innhold
L0002/0007 Generalforsamlinger.: Ekstraordinær generalforsamling 1937 Første side Innhold
L0002/0008 Generalforsamlinger.: Generalforsamling 1938 Første side Innhold
L0002/0009 Generalforsamlinger.: Ekstraordinær generalforsamling 1939 Første side Innhold