Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5850 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0022/0002 Kristiansund: Dokumenter 1807 - 1817 Første side
L0023/0001 Fredrikshald: Branntakstprotokoll 1765 Første side
L0023/0002 Fredrikshald: Branntakstprotokoll 1765 Første side
L0023/0003 Fredrikshald: Branntakstprotokoll 1765 Første side
L0023/0004 Fredrikshald: Branntakstprotokoll 1767 Første side
L0023/0005 Fredrikshald: Branntakstprotokoll 1777 Første side
L0023/0006 Fredrikshald: Dokumenter 1765 - 1787 Første side
L0024/0001 Fredrikshald: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0024/0002 Fredrikshald: Dokumenter 1787 Første side
L0025/0001 Fredrikshald: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0025/0002 Fredrikshald: Dokumenter 1797 - 1807 Første side
L0026/0001 Fredrikstad: Branntakstprotokoll 1767 Første side
L0026/0002 Fredrikstad: Branntakstprotokoll 1777 Første side
L0026/0003 Fredrikstad: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0026/0004 Fredrikstad: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0026/0005 Fredrikstad: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0026/0006 Fredrikstad: Dokumenter 1767 - 1817 Første side
L0027/0001 Hammerfest: Branntakstprotokoll 1813 - 1817 Første side
L0028/0001 Holmestrand: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0028/0002 Holmestrand: Dokumenter 1767 - 1817 Første side
L0029/0001 Kongsberg: Branntakstprotokoll 1767 Første side
L0029/0002 Kongsberg: Branntakstprotokoll 1777 Første side
L0029/0003 Kongsberg: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0029/0004 Kongsberg: Dokumenter 1767 - 1797 Første side
L0030/0001 Kongsberg: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0030/0002 Kongsberg: Dokumenter 1797 - 1807 Første side
L0031/0001 Kongsberg: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0031/0002 Kongsberg: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0031/0003 Kongsberg: Dokumenter 1807 - 1817 Første side
L0032/0001 Kragerø: Branntakstprotokoll 1765 Første side
L0032/0002 Kragerø: Branntakstprotokoll 1767 Første side
L0032/0003 Kragerø: Branntakstprotokoll 1777 Første side
L0032/0004 Kragerø: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0032/0005 Kragerø: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0032/0006 Kragerø: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0032/0007 Kragerø: Dokumenter 1767 - 1817 Første side
L0033/0001 Langesund: Branntakstprotokoll 1777 Første side
L0033/0002 Langesund: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0033/0003 Langesund: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0033/0004 Langesund: Branntakstprotokoll 1807 Første side
L0034/0001 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1765 Et annet eksemplar av denne protokollen finnes i SAO, Kristiania stiftamt, I/Ia/L0001/0001. Første side
L0034/0002 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1767 Første side
L0034/0003 Larvik og Sandefjord: Dokumenter 1767 - 1777 Første side
L0035/0001 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1777 Første side
L0035/0002 Larvik og Sandefjord: Dokumenter 1767 - 1777 Første side
L0036/0001 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1787 Første side Innhold
L0036/0002 Larvik og Sandefjord: Dokumenter 1787 - 1797 Første side
L0037/0001 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0037/0002 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0037/0003 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1797 Første side