Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1233 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

RAKKESTAD, HEGGEN OG FRØLAND FOGDERI
L0299 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1707 Første side Innhold
L0300 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1708 Første side Innhold
L0301 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1709 Første side Innhold
L0302 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1710 Første side Innhold
L0303 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1711 Første side Innhold
L0304 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1711 Første side Innhold
L0305 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1712 Første side Innhold
L0306 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1713 Første side Innhold
L0307 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1713 Første side Innhold
L0308 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1714 Første side Innhold
L0309 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1715 Første side Innhold
L0310 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1715 Første side Innhold
L0311 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1716 Første side Innhold
L0312 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1716 Første side Innhold
L0313 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1717 Første side Innhold
L0314 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1718 Første side Innhold
L0315 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1718 Første side Innhold
L0413 Ekstraskatten Rakkestad, Heggen og Frøland 1762 - 1772 Første side Innhold
AKER FOGDERI
L0416 Fogderegnskap Aker 1678 - 1681 Første side Innhold
L0417 Fogderegnskap Aker 1678 - 1681 Første side Innhold
L0418 Fogderegnskap Aker 1678 - 1681 Første side Innhold
L0419 Fogderegnskap Aker 1678 - 1681 Første side Innhold
L0420 Fogderegnskap Aker 1682 - 1691 Første side Innhold
L0421 Fogderegnskap Aker 1682 - 1683 Første side Innhold
L0422 Fogderegnskap Aker 1684 - 1686 Første side Innhold
L0423 Fogderegnskap Aker 1687 - 1689 Første side Innhold
L0424 Fogderegnskap Aker 1682 - 1689 Første side Innhold
L0425 Fogderegnskap Aker 1690 - 1691 Første side Innhold
L0426 Fogderegnskap Aker 1692 - 1693 Første side Innhold
FOLLO FOGDERI
L0427 Fogderegnskap Follo 1678 Første side Innhold
L0428 Fogderegnskap Follo 1679 Første side Innhold
L0429 Fogderegnskap Follo 1680 - 1681 Første side Innhold
L0430 Fogderegnskap Follo 1682 - 1683 Første side Innhold
L0431 Fogderegnskap Follo 1684 Første side Innhold
L0432 Fogderegnskap Follo 1680 - 1684 Første side Innhold
L0433 Fogderegnskap Follo 1685 - 1686 Første side Innhold
L0434 Fogderegnskap Follo 1687 - 1688 Første side Innhold
L0435 Fogderegnskap Follo 1689 - 1691 Første side Innhold
L0436 Fogderegnskap Follo 1685 - 1691 Første side Innhold
L0437 Fogderegnskap Follo 1692 - 1693 Første side Innhold
AKER OG FOLLO FOGDERI
L0438 Fogderegnskap Aker og Follo 1694 Første side Innhold
L0439 Fogderegnskap Aker og Follo 1695 Første side Innhold
L0440 Fogderegnskap Aker og Follo 1696 - 1697 Første side Innhold
L0441 Fogderegnskap Aker og Follo 1698 Første side Innhold
L0442 Fogderegnskap Aker og Follo 1699 Første side Innhold
L0443 Fogderegnskap Aker og Follo 1700 Første side Innhold
L0444 Fogderegnskap Aker og Follo 1701 - 1702 Første side Innhold
L0445 Fogderegnskap Aker og Follo 1703 - 1704 Første side Innhold
L0446 Fogderegnskap Aker og Follo 1705 - 1706 Første side Innhold
L0447 Fogderegnskap Aker og Follo 1707 - 1709 Første side Innhold