Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3681 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

D IX Jordebøker
L0009/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for noen vikværske len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0009/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Bratsberg len 1624 Første side Innhold
L0010/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Agdesiden len 1624 Første side Innhold
L0010/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Stavanger len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0011/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Bergenhus len 1624 Første side Innhold
L0012/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Bergenhus len 1626 Første side Innhold
L0013/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Trondheim len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0013/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Adels- og odelsjordebok for de nordlandske len 1625 Første side Innhold
L0013/0003 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Brev og tingsvitner om at det ikke finnes odelsgods i Vardøhus len 1625 Første side Innhold
L0013/0004 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Dokumenter om utligningen av rosstjeneste på adels- og odelsgods 1624 - 1627 Første side Innhold
L0014/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Oslo og Hamar bispedømme 1625 - 1626 Første side Innhold
L0014/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Stavanger bispedømme 1625 Første side Innhold
L0015/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Bergen bispedømme 1624 - 1626 Første side Innhold
L0016/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Trondheim bispedømme og Jemtland 1625 - 1626 Første side Innhold
L0016/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Dokumenter om utligningen av rosstjeneste på kirker og presteskap i alle bispedømmer 1625 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Bergverksregnskaper

REGNSKAP, BERGVERKSREGNSKAPER, Kongsberg sølvverk og bergstads regnskaper
L0843 Ekstraskatt 1762 - 1765 Første side Innhold

Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0033 Skap 9, pakke 173-199 1627 - 1716 Slottsloven og dens virksomhet 1704-1713 etc. Første side Innhold
L0045 Skap 11, pakke 58 III-100 I 1723 - 1766 Bl.a. kommisjon om oppløpet i Bergen etter påbud om ekstraskatt Første side Innhold
L0046 Skap 11, pakke 100 I-100 II 1765 - 1766 Kommisjon om oppløpet i Bergen etter påbud om ekstraskatt Første side Innhold
L0047 Skap 11, pakke 100 II-100 IV 1765 - 1766 Kommisjon om oppløpet i Bergen etter påbud om ekstraskatt Første side Innhold
L0057 Skap 14, pakke 56-103 1601 - 1720 Første side Innhold
L0085 Skap 15, pakke 152D-175A 1613 - 1716 Bl.a. den norske kasses tilstand 1716 Første side Innhold
L0087 Skap 15, pakke 175B-244, litra D 1618 - 1723 Bl.a. den norske kasses tilstand 1716-1717 Første side Innhold
L0090 Skap 15, pakke 260 1679 - 1698 Klager fra allmuen i Numedal og Sandsvær over viselagmann og fogd Davis Gorrisen Klim Første side Innhold
L0095 Skap 16, pakke 7 I 1785 - 1786 Saken mot Kristian Lofthus Første side Innhold
L0096 Skap 16, pakke 7 II 1787 Saken mot Kristian Lofthus Første side Innhold
L0097 Skap 16, pakke 7 III 1787 Saken mot Kristian Lofthus Første side Innhold
L0098 Skap 16, pakke 7 IV 1787 - 1788 Saken mot Kristian Lofthus Første side Innhold
L0099 Skap 16, pakke 7 V 1787 Saken mot Kristian Lofthus Første side Innhold
L0100 Skap 16, pakke 7 VI 1770 - 1787 Saken mot Kristian Lofthus Første side Innhold
L0101 Skap 16, pakke 7 VII 1787 Saken mot Kristian Lofthus Første side Innhold
L0102 Skap 16, pakke 7 VIII 1787 - 1800 Saken mot Kristian Lofthus Første side Innhold
L0116 Skap 16, pakke 42-47 1625 - 1717 Første side Innhold
L0129 Skap 16, pakke 82-96 1725 - 1806 Første side Innhold
L0132 Skap 16, pakke 102-119 1591 - 1810 Første side Innhold
L0134 Skap 17, pakke 4-12 1585 - 1806 Første side Innhold
Tillegg til skapsaker
L0002 Tillegg til skapsakene 1624 - 1635 Første side Innhold
L0019 Tillegg til skapsakene 1616 - 1753 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Hovedkasseregnskaper

Bergen stiftamt
L0072b Ekstraskatteregnskap 1762 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Byregnskaper

Regnskap, Fredrikshald
L0006/0001 [A4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Fredrikstad
L0029/0001 [B3] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Moss
L0042/0001 [C1] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1765 Første side Innhold
Regnskap, Kristiania
L0071/0001 [E13] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 Første side Innhold
L0072/0001 [E13] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1763 - 1764 Første side Innhold
Regnskap, Bragernes
L0119/0001 [F2] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1767 Første side Innhold
Regnskap, Strømsø
L0144/0001 [G4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1767 Første side Innhold
Regnskap, Tønsberg, Holmestrand og Åsgårdstrand
L0162/0001 [H4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt, Tønsberg 1762 - 1772 Første side Innhold
L0163/0001 [H4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt, Holmestrand 1762 - 1772 Første side Innhold
Regnskap, Larvik og Sandefjord
L0183/0001 [I4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1768 Første side Innhold
Regnskap, Skien
L0198/0001 [J4] Kontribusjonsregnskap: Ekstraskatt 1762 - 1768 Første side Innhold