Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3746 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Overformynderiet

Skifte- og obligasjonsprotokollar, Obligasjonsprotokollar, Obligasjonsprotokollar
L0002 Obligasjonsprotokoll for Finnås overformynderi 1898 - 1899 Første side

Varaldsøy kommune. Mundheim provianteringsråd

Rekneskap, Rekneskap for Mundheim provianteringsråd. Rekneskapsbøker
L0002 Kontobok for Mundheim provianteringsråd 1919 - 1920 Første side

Ullensvang herad. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna, sideordna korrespondanse
L0009/0002 Emneordna, sideordna korrespondanse : Rekneskap for utgifter til Bergenutstillingen 1898 - 1899 Første side
L0009/0003 Emneordna, sideordna korrespondanse : Stiftelsen for ymse verksemder 1920 Første side

Lindås kommune. Skulestyret

Regnskap, Tilvisningsbøker
L0001 Tilvisningsbok 1906 - 1916 Bak i boka er tilviste lærarlønningar. Desse er ikkje skanna. Første side Innhold

IKA Vest-Agder


Randesund kommune - Likningsnemnda

Likningsprotokoll
L0001 Likningsprotokoll 1914 - 1923 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Spind kommune - Likningsnemnda

Likningsprotokoll
L0002 Likningsprotokoll (d) 1864 - 1886 Første side

Spind kommune - Kommunekassen/Skatteregnskapet

Fortegnelse over skatteytere, skattekort
L0005 Skatteytere 1894 - 1918 Første side

Greipstad kommune - Ligningsnemda

Ligningsprotokoller
L0001 Ligningsprotokoll (d) 1864 - 1882 Første side

Kvinesdal kommune - Likningsnemnda

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0002 Møtebok og skattelister Feda og Liknes 1887 - 1893 Første side

Mjøsmuseet


Kjølseth Brenneri

Uten oppføringer i Arkivportalen
1877 - 1885 Delvis fuktskadet på siste tredjedel Første side

Oslo byarkiv


Oslo Hospital

Regnskap, Årsregnskap
L0001 Opsloe Hospitals Hovedsregnschabsbog 1724 - 1755 Jordebok 1724; Regnskap 1724-1736; Revisjon 1723-1736; Regnskap 1737-1755 Første side

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

C III Ikke autoriserte kopibøker
L0002 Kopibok for skattebrev 1668 - 1679 Første side Innhold
D IX Jordebøker
L0001/0001 Jordebøker før 1624 og til utligning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebok for Oslo kapitel 1595 Første side Innhold
L0001/0002 Jordebøker før 1624 og til utligning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Akershus len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0002/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for noen vikværske len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0002/0002 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Agdesiden len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0002/0003 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Stavanger len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0003/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Bergenhus len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0004/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Bergenhus len 1626 Første side Innhold
L0005/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Bergenhus len (forts.) 1626 Første side Innhold
L0005/0002 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Summa summarum over alle gårder i Bergenhus len (løs papirlapp) 1626 Første side Innhold
L0006/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Trondheim len 1624 Første side Innhold
L0006/0002 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for de nordlandske len 1626 Første side Innhold
L0006/0003 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Søknad (med vedlegg) fra lensherren på Vardøhus om at allmuen i lenet hans må slippe garnisonsskatt 1626 Første side Innhold
L0006/0004 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Dokumenter om garnisonsskatten o.a. 1624 - 1627 Første side Innhold
L0007/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Adelsjordebøker 1624 - 1625 Første side Innhold
L0008/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebok for Oslo by 1625 Første side Innhold
L0008/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Akershus len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0009/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for noen vikværske len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0009/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Bratsberg len 1624 Første side Innhold
L0010/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Agdesiden len 1624 Første side Innhold
L0010/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Stavanger len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0011/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Bergenhus len 1624 Første side Innhold
L0012/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Bergenhus len 1626 Første side Innhold
L0013/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Trondheim len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0013/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Adels- og odelsjordebok for de nordlandske len 1625 Første side Innhold
L0013/0003 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Brev og tingsvitner om at det ikke finnes odelsgods i Vardøhus len 1625 Første side Innhold
L0013/0004 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Dokumenter om utligningen av rosstjeneste på adels- og odelsgods 1624 - 1627 Første side Innhold
L0014/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Oslo og Hamar bispedømme 1625 - 1626 Første side Innhold
L0014/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Stavanger bispedømme 1625 Første side Innhold
L0015/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Bergen bispedømme 1624 - 1626 Første side Innhold
L0016/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Kirke- og prestebolsinntekter i Trondheim bispedømme og Jemtland 1625 - 1626 Første side Innhold
L0016/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Dokumenter om utligningen av rosstjeneste på kirker og presteskap i alle bispedømmer 1625 Første side Innhold

Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Bergverksregnskaper

REGNSKAP, BERGVERKSREGNSKAPER, Kongsberg sølvverk og bergstads regnskaper
L0843 Ekstraskatt 1762 - 1765 Første side Innhold

Danske Kanselli, Skapsaker

Skapsaker
L0033 Skap 9, pakke 173-199 1627 - 1716 Slottsloven og dens virksomhet 1704-1713 etc. Første side Innhold
L0045 Skap 11, pakke 58 III-100 I 1723 - 1766 Bl.a. kommisjon om oppløpet i Bergen etter påbud om ekstraskatt Første side Innhold
L0046 Skap 11, pakke 100 I-100 II 1765 - 1766 Kommisjon om oppløpet i Bergen etter påbud om ekstraskatt Første side Innhold
L0047 Skap 11, pakke 100 II-100 IV 1765 - 1766 Kommisjon om oppløpet i Bergen etter påbud om ekstraskatt Første side Innhold
L0057 Skap 14, pakke 56-103 1601 - 1720 Første side Innhold