Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 761 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Modums Blaafarveværk

2. PERIODE, Regnskaper, Forretningsregnskap
L0182/0001 Cassen Cladde 1822 - 1830 Første side Innhold
L0183/0001 Pak-Bog Litr. A. For utgående koboltprodukter 1831 - 1837 Første side Innhold
L0184/0001 Pak-Bog Litr. B. For utgående koboltprodukter 1837 - 1841 Første side Innhold
L0185/0001 Pak-Bog Litr. C. For utgående koboltprodukter 1841 - 1852 Første side Innhold
L0186/0001 Ordres, inngående kladdjournal 1829 - 1836 Første side Innhold
L0187/0001 Ordres, inngående kladdjournal 1839 - 1849 Første side Innhold
L0188/0002 Wechsel-Copie-Buch nr. 2 1826 - 1830 Første side Innhold
2. PERIODE, Regnskaper, Driftsregnskaper
L0189 Materialhovedbok 1823 - 1824 Første side Innhold
L0190 Materialhovedbok 1824 - 1825 Første side Innhold
L0191 Materialhovedbok 1827 - 1829 Første side Innhold
L0192 Materialhovedbok 1839 - 1843 Første side Innhold
L0193 Tillæg til Material-Hovedbog 1849 Første side Innhold
L0194 Materialbok 1832 - 1836 Første side Innhold
L0195 Materialbok 1836 - 1839 Første side Innhold
L0196 Materialbok 1841 - 1849 Første side Innhold
L0197 Annotations Bog, Dagbok over inn- og utgående materiale 1825 - 1828 Første side Innhold
L0198 Annotations Bog, Dagbok over inn- og utgående materiale 1828 - 1831 Første side Innhold
L0199 Annotations Bog, Dagbok over inn- og utgående materiale 1831 - 1833 Første side Innhold
L0200 Annotations Bog, Dagbok over inn- og utgående materiale 1833 - 1836 Første side Innhold
L0201 Annotations Bog, Dagbok over inn- og utgående materiale 1836 - 1839 Første side Innhold
L0202 Annotations Bog, Dagbok over inn- og utgående materiale 1842 - 1846 Første side Innhold
L0203 Annotations Bog, Dagbok over inn- og utgående materiale 1846 - 1852 Første side Innhold
L0204 Schigt-Bog ved Modums Blaafarveverk (Regning over utgiftene ved farveverket) 1822 - 1825 Første side Innhold
L0205 Schigt-Bog ved Modums Blaafarveverk (Regning over utgiftene ved farveverket) 1842 - 1847 Første side Innhold
L0206 Schigt-Bog ved Modums Blaafarveverk (Regning over utgiftene ved farveverket) 1847 - 1853 Første side Innhold
L0207 Vorschuss-Buch 1839 - 1841 Første side Innhold
L0208 Vorschuss-Buch 1844 - 1849 Første side Innhold
L0209 Oppgaver over produksjon ved Haugfoss sager, og regning over sagarbeidedrnes fortjeneste 1824 - 1827 Første side Innhold
L0210 Rester av diverse regnskapsprotokoller 1822 - 1849 Første side Innhold
L0211 Rester av regnskapsprotokoller 1825 - 1836 Første side Innhold
2. PERIODE, Regnskaper, Forretningsregnskaper
L0212/0003 Modums Blaafarve Værks Opbudsboes Status, 13.1.1849. revidert 20.6.1849 1822 - 1849 Første side Innhold
L0213/0001 Quiteringer for betalte Capital Afdrag og Renter 1840 - 1847 Første side Innhold
L0214/0001 Hiesige und Auswartige Rechnungen 1822 - 1825 Første side Innhold
L0215/0001 Hiesige und Auswartige Rechnungen 1825 - 1828 Første side Innhold
L0216/0001 Hiesige und Auswartige Rechnungen 1828 - 1831 Første side Innhold
L0217/0001 Hiesige und Auswartige Rechnungen 1831 - 1834 Første side Innhold
L0218/0001 Hiesige und Auswartige Rechnungen 1834 - 1838 Første side Innhold
L0219/0001 Hiesige und Auswartige Rechnungen 1838 - 1841 Første side Innhold
L0220/0001 Hiesige und Auswartige Rechnungen 1841 - 1846 Første side Innhold
L0221/0001 Hiesige und Auswartige Rechnungen 1846 - 1849 Første side Innhold
L0222/0001 Følgesedler 1826 - 1835 Første side Innhold
L0223/0001 Følgesedler 1835 - 1842 Første side Innhold
L0224/0001 Følgesedler 1842 - 1846 Første side Innhold
L0225/0001 Connossement 1822 - 1834 Første side Innhold
L0226/0001 Connossement 1834 - 1840 Første side Innhold
L0227/0001 Connossement 1840 - 1849 Første side Innhold
L0228/0001 Kassa-bilag 1822 - 1824 Første side Innhold
L0229/0001 Kassa-bilag 1824 - 1826 Første side Innhold
L0230/0001 Kassa-bilag 1826 - 1827 Første side Innhold
L0231/0001 Kassa-bilag 1827 - 1828 Første side Innhold