Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1483 treff.

Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Oslo Hospital

Saks- og korrespondansearkiv, Saks- og korrespondansearkiv Oslo Hospital, forstanderen
L0001/0005 Saks og korrespondansearkiv: Fundas 1654 Første side
L0001/0006 Saks og korrespondansearkiv: Testamente, Jørgenn Philipsson og hustru Anne Bendzdaatter 1685 Første side
L0001/0007 Saks og korrespondansearkiv: Jordebok 1697 - 1738 Første side

Riksarkivet


Fra DRA 1996, Privatarkiver etter 1660

Privatarkiver etter 1660
L0001 Privatarkiver etter 1660 1669 - 1740 Peder Henriksen Ascanius (1645-1738), Jochim Friederich von Bassen (-1674-), Ove Brockenhus (d. 1682), Jacob Christensen Horsens (-1677-1679-), Joachim Irgens (1644-1725), Karl Kock (-1716-), Even Pedersen Kraft (1674-1747), Hans von Løvenhjelm (1627-1699), Heinrich Schlanbusch (d. 1705), Christian Schøller (d. 1757), Christopher Caspersen Schøller (1630-1681), Niels Stub (1637-1721), Christen Sørensen (-1722-), Otto Wernersen Tott (-1689-), Johan Wessel (1646-1716), og Johan Wibe (ca. 1634-1710). Første side Innhold
L0002 Privatarkiver etter 1660, 5949 Mansbach, Johan Frederik von (1744-1803), (offiser): Brev, konsepter, opptegnelser 1788 - 1792 Første side
L0003 Privatarkiver etter 1660, 6022 Møsting, Alexander Frederik von (1680-1737), (offiser, hoffembetsmann): Personlige papirer, saker vedrørende militære forhold m.v. 1703 - 1739 Første side
L0004 Privatarkiver etter 1660, 5948 Mangelsen, Johan (1694-1769), (offiser) og hustru Cathrine, født Bygball (1710-1765): Skifteakter 1769 Første side
L0005 Privatarkiver etter 1660, 5948 Mangelsen, Johan (1694-1769), (offiser) og hustru Cathrine, født Bygball (1710-1765): Skifteakter 1769 Første side
L0006 Privatarkiver etter 1660, 5948 Mangelsen, Johan (1694-1769), (offiser) og hustru Cathrine, født Bygball (1710-1765): Skifteakter 1769 Første side
L0007 Privatarkiver etter 1660, 5948 Mangelsen, Johan (1694-1769), (offiser) og hustru Cathrine, født Bygball (1710-1765): Skifteakter 1769 Første side

Riksarkivets diplomsamling

Frantz Wilhelm Følkersam, Privatarkiv 327
L0004 Pk. 7 (I) 1490 - 1729 Første side Innhold
L0005 Pk. 7 (II) 1613 - 1721 Første side Innhold
L0006 Pk. 7 (III) 1589 - 1716 Første side Innhold
L0007 Pk. 8 (I) 1604 - 1719 Første side Innhold
L0008 Pk. 8 (II) 1602 - 1704 Første side Innhold
L0009 Pk. 8 (III) 1435 - 1728 Første side Innhold

Christie, Wilhelm Frimann Koren

Korrespondanse m.m
L0004 1814 Christies papirer fra 1814 vedk. Riksforsamlingen, Englandsreisen, det overordentlige Storting og Stockholmsferden. Første side Innhold
L0005 1815 - 1816 Christies dagbok 23/5-23/10 1815. Andre papirer vedk. Stortinget i 1815-1816. Første side Innhold
L0006 1817 - 1818 Papirer vedk. Lov-Commiteen 1817. Christies referat av Stortingsforhandlingene og andre papirer vedk. Stortinget i 1818. Første side Innhold

Faye, Andreas

Andreas Fayes arkiv, VII Norsk geografi og lokalhistorie
L0022/0013 En vandring gjennem en del af Thelemarken og Grevskaberne 1824 ved Andreas Faye. 54 s. 4to 1824 Første side Innhold
L0022/0014 En vandring gjennem Hedemarken, Thoten, Hallingdal m.v. i sommeren 1825 av A. Faye (et hefte, sign. no. 23) 1825 Første side Innhold
L0022/0015 En vandring over Ringerige til Drammen i selskab med endel studenter 1825 (et hefte, sign. no 22) 1825 Første side Innhold
L0023/0001 2 smaa bind i 8to med topografiske og historiske (tildels arkeologiske) optegnelser av A. Faye 1790 - 1865 Første side Innhold
Andreas Fayes arkiv, IX Norges historie i det 19. århundre
L0026/0001 Smaa-bidrag til Norges historie i det 19de aarhundrede. Særlig brev til J. Aall 1808-1810 og 1815. Endel pakker in folio Første side Innhold
L0026/0002 Breve til Jørgen Brochmann fra Johan Nordahl Brun 1798-1808 (innb. i 4to) Første side Innhold
L0026/0003 Breve fra Grev J. H. C. Wedel-Jarlsberg til Chr. Faye angaaende kornprovideringen 1809-1810 og 1822. Brev fra provideringscommissionen til Jac. Aall og Chr. Faye 1808-1815. Jfr. IX 12 og 58-59 Første side Innhold
L0026/0004 Geheime-legationsraad Irgens-Berghs breve i consept 1817-1827 Første side Innhold
L0026/0005 Breve fra Irgens-Berghs til hans svoger A. Holstein og fra J. G. Adler til Irgens-Bergh 1816-27 Første side Innhold
L0026/0006 Breve til Irgens-Bergh fra charge d'affaires de Coopmans i Paris, Vogt, Koss m.fl. Første side Innhold
L0026/0007 Breve fra den danske minister Rosenkrands til Irgens-Bergh 1818-1823 Første side Innhold
L0027/0001 Breve fra fru Emilie Bülow til Irgens-Bergh angaaende dagens begivenheder ved det danske hof 1825-1827 Første side Innhold
L0027/0002 Breve fra Irgens-Bergh fra Gjerlew, siden general-consul i Norge Første side Innhold
L0027/0003 Breve til irgens-Bergh fra forskjellige Første side Innhold
L0027/0004 Breve til Irgens-Bergh fra den sachsiske charge d'affaires Merbitz i Kjøbenhavn (paa dansk) Første side Innhold
L0027/0005 Papirer vedkommende provideringen 1809. Chr. Fayes papirer. Jfr. IX 58-59 Første side Innhold
L0027/0006 Breve og documenter vedk. Norges historie 1808-1813 (Heri breve fra C. Pavels, L. Mariboe, N. Aall, J. Collett, P. E. Müller, N. S. Darre) Første side Innhold
L0028/0001 Optegnelser ang. begivenhedene i 1814 og nærmest foregaaende aar af statsraadene Motzfeldt, Collett, Aall, Holst, stiftamtmand C. V. Falsen m.fl., tilstillede Jacob Aall i anledningen af hans erindringer Første side Innhold
L0028/0002 Optegnelser ang. begivenhedene 1807-1814, af oberst Brock, Carl H. Anckarsvärd, Gustaf Hjerta m.fl. (afg. i samme anledning) Første side Innhold
L0028/0003 Optegnelser ang. begivenhedene 1807-1814 af Thulstrup, L. Stoud Platou, C. St. Platou, G. Sverdrup, Løvenskiold m.fl. (afg. i samme anledning) Første side Innhold
L0028/0004 Breve til Jacob Aall fra forskjellige i Norge og udlandet, tildels vedkommende hans erindringer Første side Innhold
L0028/0005 Breve (fra Løvenskiold, A. C. Møller, St. J. Stenersen, bergmester Strøm, N. Aall m.fl.) og actstykker 1814 Første side Innhold
L0028/0006 Jacob Aalls dagbog fra Eidsvold 1814 m.m. Første side Innhold
L0028/0007 Documenter vedk. begivenhedene i Norge 1814, deriblandt actstykkene vedk. Carsten Ankers sendelse og hans depescher Første side Innhold
L0028/0008 Samlinger til Christian Augusts historie, optegn. af A. Faye Første side Innhold
L0028/0009 Actstykker og optegnelser til Grev Wedels levnet Første side Innhold
L0028/0010 Løvenskiolds autobiographi med actstykker og egenhænd. breve Første side Innhold
L0029A/0001 Actstykker og breve som bidrag til Jacob Aalls biographi Første side Innhold
L0029A/0002 Breve til Jacob Aall fra Stenersen, Siegwart, Neumann m.fl. Første side Innhold
L0029A/0003 Uddrag af Intelligents-sedlerne (1800-tallet) Første side Innhold
L0029A/0004 Breve fra Otto Müller til Jac. Aall Første side Innhold