Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1715 treff.

Visningsvalg:

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek


Norsk jern- og metallarbeiderforbund

Overenskomster
L0001/0030 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1963 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0031 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1964 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0032 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1964 Endringer i Verkstedsoverenskomsten 1964 som følge av indeksregulering og innebygget tillegg pr. 22. februar 1965 og justering i henhold til likelønnsavtalen pr. 1. april 1965. Første side
L0001/0033 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1966 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0034 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1968 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0035 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1970 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0036 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1970 Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund: Endringer i Verkstedsoverenskomsten 1970 som følge av indeksregulering pr. 14. april 1971. Første side

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Stian Herlofsen Finne-Grønns samling

Andre utskilte arkivdeler, Manntall for Fjære, Øyestad og Froland
L0001 Manntallsprotokoll for Fjære, Øyestad og Froland 1786 Manntallsprotokoll for Fjære, Øyestad og Froland. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Øyestad, 1786-1786, Sjeleregister Første side Innhold

Samling av forretningsarkiv. A-Å

Forretningsarkivene, Forretningsarkivene
L0125 Herlofson,Hans. Kopibok 1785 - 1787 Første side Innhold
L0125 Herlofson,Hans. Kopibok 1785 - 1788 Første side Innhold
L0125 Herlofson,Hans. Kopibok 1788 - 1790 Første side Innhold
L0126/0001 Herlofson,Hans: Herlofson,Hans. Kopibok 1790 - 1793 Første side Innhold
L0126/0001 Herlofson,Hans: Herlofson,Hans. Kopibok 1795 - 1796 Første side Innhold
L0126/0002 Herlofson,Hans: Herlofson,Hans. Kopibok 1799 - 1801 Første side Innhold

Mjøsmuseet


Bilitt Brenneri

Forhandlingsprotokoller
1865 - 1902 Første side
1902 - 1948 Ingen tilgang
1937 - 1960 Ingen tilgang
1948 - 1961 Ingen tilgang
Annet protokollført
1900 - 1905 Første side
1924 - 1957 Ingen tilgang
Kart og tegninger
1940 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
1946 Ingen tilgang
0014 Tekniske tegninger av bygget Første side
Foto, film, lydopptak

Kjølseth Brenneri

Uten oppføringer i Arkivportalen
1877 - 1885 Delvis fuktskadet på siste tredjedel Første side
1878 - 1932 Ingen tilgang
1920 - 1957 Andel 1–120 Ingen tilgang
1932 - 1959 Ingen tilgang

Narum Brenneri

Korrespondanse
0001/0001 Mappe 1/Offentlig administrasjon 1941 - 1949 Ingen tilgang
Aksjebrever og annet materiale
0001/0001 Aksjebrever Mindre og Større Fehus/Aksjebrev for 1/36 av mindre Fehus, 1880, 2 stk 1880 Første side
0001/0002 Aksjebrever Mindre og Større Fehus/Aksjebrev for 1/80 av Større Fehus, 1865, 28 stk (10 blanke) 1868 Første side
0002 Aksjebrever i Brenneriet for 1/188, 1891, 13 stk (6 blanke) 1891 Første side

Oslo byarkiv


Oslo Hospital

Saks- og korrespondansearkiv, Saks- og korrespondansearkiv Oslo Hospital, forstanderen
L0001/0001 Saks og korrespondansearkiv: Gavebrev fra Ludvig Munch og hustru Ellen Marsviin 1594 Første side
L0001/0002 Saks og korrespondansearkiv: Korrespondanse, bl.a. angående Hannibalsfeiden 1644 Første side
L0001/0003 Saks og korrespondansearkiv: Jordebok 1648 Første side
L0001/0004 Saks og korrespondansearkiv: Jordebok 1650 Første side
L0001/0005 Saks og korrespondansearkiv: Fundas 1654 Første side
L0001/0006 Saks og korrespondansearkiv: Testamente, Jørgenn Philipsson og hustru Anne Bendzdaatter 1685 Første side
L0001/0007 Saks og korrespondansearkiv: Jordebok 1697 - 1738 Første side

Riksarkivet


Fra DRA 1996, Privatarkiver etter 1660

Privatarkiver etter 1660
L0001 Privatarkiver etter 1660 1669 - 1740 Peder Henriksen Ascanius (1645-1738), Jochim Friederich von Bassen (-1674-), Ove Brockenhus (d. 1682), Jacob Christensen Horsens (-1677-1679-), Joachim Irgens (1644-1725), Karl Kock (-1716-), Even Pedersen Kraft (1674-1747), Hans von Løvenhjelm (1627-1699), Heinrich Schlanbusch (d. 1705), Christian Schøller (d. 1757), Christopher Caspersen Schøller (1630-1681), Niels Stub (1637-1721), Christen Sørensen (-1722-), Otto Wernersen Tott (-1689-), Johan Wessel (1646-1716), og Johan Wibe (ca. 1634-1710). Første side Innhold