Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2012 treff.

Visningsvalg:

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek


Norsk jern- og metallarbeiderforbund

Overenskomster
L0001/0026 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1954 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske verksteders landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0027 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1956 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske verksteders landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0028 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1959 Gjeldende fra 1. mars 1959: Verkstedsoverenskomsten: Overenskomsten av 1956 endret ved Fellesforslaget av 31. mars 1958 og Rikslønnsnemndas kjennelse av 1. september 1958 mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0029 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1961 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0030 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1963 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0031 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1964 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0032 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1964 Endringer i Verkstedsoverenskomsten 1964 som følge av indeksregulering og innebygget tillegg pr. 22. februar 1965 og justering i henhold til likelønnsavtalen pr. 1. april 1965. Første side
L0001/0033 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1966 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0034 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1968 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0035 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1970 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0036 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1970 Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund: Endringer i Verkstedsoverenskomsten 1970 som følge av indeksregulering pr. 14. april 1971. Første side

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Stian Herlofsen Finne-Grønns samling

Andre utskilte arkivdeler, Manntall for Fjære, Øyestad og Froland
L0001 Manntallsprotokoll for Fjære, Øyestad og Froland 1786 Manntallsprotokoll for Fjære, Øyestad og Froland. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Øyestad, 1786-1786, Sjeleregister Første side Innhold

Samling av forretningsarkiv. A-Å

Forretningsarkivene, Forretningsarkivene
L0125 Herlofson,Hans. Kopibok 1785 - 1787 Første side Innhold
L0125 Herlofson,Hans. Kopibok 1785 - 1788 Første side Innhold
L0125 Herlofson,Hans. Kopibok 1788 - 1790 Første side Innhold
L0126/0001 Herlofson,Hans: Herlofson,Hans. Kopibok 1790 - 1793 Første side Innhold
L0126/0001 Herlofson,Hans: Herlofson,Hans. Kopibok 1795 - 1796 Første side Innhold
L0126/0002 Herlofson,Hans: Herlofson,Hans. Kopibok 1799 - 1801 Første side Innhold

Arkiv i Nordland


A/S Sulitjelma Gruber

Egenproduserte trykksaker, Jubileumsbok
L0001 1891 - 1916 SULITELMA AKTIEBOLAG 1891 - 1916 Minnesskrift med anledning av Sulitelma Aktiebolags 25-åriga verksamhet. På styrelsens uppdrag utarbetad af Rudolf Berg Første side

IKA Hordaland


Einstabøvoll meieri

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Einstabøvoll meieri 1899 - 1907 Første side Innhold
Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Innmålingsbøker
L0001 Innmålingsbok A for leverte liter mjølk for Einstabøvoll meieri 1908 - 1910 Første side
L0002 Innmålingsbok B for leverte liter mjølk for Einstabøvoll meieri 1908 - 1910 Første side
L0003 Samandragsbok for leverte liter mjølk for Einstabøvoll meieri 1906 - 1910 Første side
Rekneskap, Rekneskapsbøker
L0001 Rekneskap over småsalg ved Einstabøvoll meieri 1896 - 1910 Første side
L0002 Salgsbok for Einstabøvoll meieri 1897 - 1910 Første side
L0003/0001 Bilag og ymse skriv til rekneskapet: Bilag til rekneskaoet 1910 Første side
L0003/0002 Bilag og ymse skriv til rekneskapet: Ymse skriv til rekneskapet 1906 - 1909 Første side

Valestrand smørforening

Regnskap, Rekneskap
L0001 Kassabok for Valestrand smørforening 1874 - 1910 Første side

Valestrand skoglag

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Valestrand skoglag 1901 - 1904 Første side

Bømmel ungdomsforening

Ymse, Ymse
L0001 Årsmeldingar. Statutter 1906 - 1907 Første side Innhold

Landmandsforeningen i Stord

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok Stord Landmandsforening 1898 - 1920 Første side

Røldal skoglags bestyrelse

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Forhandlingsprotokollar
L0001 Forhandlingsprotokoll 1899 - 1911 Første side Innhold

Granvin sogns misjonsforening

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Granvin sogns misjonsforening 1863 - 1885 Første side

Eide skysstasjon

Spesialserier innenfor arkivskapers fagområde, Dagbøker
L0001 Dagbok for Eide skysstasjon 1876 - 1903 Første side

Dampskipet DS Bjørnen

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styreprotokollar
L0001 Styreprotokoll for DS Bjørnen 1866 - 1891 Første side Innhold

Lyngedals dampskipsselskap

Korrespondanse, Brevkorrespodanse ordna etter emne
L0001/0001 Korrespondanse : Brev frå Bergens mekaniske værksted 1897 Første side
L0001/0002 Korrespondanse : Aksjebrev 1892 Første side
L0001/0003 Korrespondanse : Brev frå Laksevåg maskin og jernskibsbyggeri 1897 Første side
L0001/0004 Korrespondanse : Usignert kontrakt mellom Lyngdal og Sotra/Barstad, og brev fra Barstad 1899 Første side
L0001/0005 Korrespondanse : Lov for dampskibet Lyngdals Dampskibsselskap 1892 Første side

Askøens præstegjelds lærerforening

Møtebøker, referatprotokollar, forhandlingsprotokollar o.l., Møtebøker for Askøens præstgjelds lærarforening
L0001 Forhandlingsprotokollar 1876 - 1907 Første side Innhold

Hosanger Totalavholdsforening

Regnskap, Rekneskap. Kassabok
L0001 Kassabok m/medlemslister 1885 - 1890 Første side Innhold

Mjøsmuseet


Bilitt Brenneri

Forhandlingsprotokoller
0001 1865 - 1902 Forhandlingsprotokoll Første side Innhold
0002 1902 - 1948 Forhandlingsprotokoll Ingen tilgang Ingen tilgang
0003 1948 - 1961 Forhandlingsprotokoll Ingen tilgang Ingen tilgang
0004 1937 - 1960 Forhandlingsprotokoll for representantskapet Ingen tilgang Ingen tilgang
Annet protokollført
0002 1900 - 1905 Arbeidsjournal Første side Innhold
0004 1924 - 1957 Aksjonærprotokoll Ingen tilgang Ingen tilgang
Kart og tegninger
0001 1940 Bilitt Brænderi etter ombygging 1940(?) Ingen tilgang
0002 1946 "Potetene heises fra skylleren og over på kokeren. Foregikk på denne måte inntil dampmaskin ble innkjøpt i 1869 (?)." Ingen tilgang