Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 6177 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Oslo


Moss folkeregister

DØDE
L0003 Døde 1936 - 1944 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0004 Døde 1945 - 1948 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0005 Døde 1949 - 1952 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0006 Døde 1953 - 1956 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0007 Døde 1957 - 1959 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0008 Døde 1960 - 1961 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0009 Døde 1962 - 1964 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0010 Døde 1965 - 1966 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0011 Døde 1967 - 1968 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0012 Døde 1969 - 1970 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
FLYTTEPROTOKOLLER
L0001 Inn- og utflyttede i Moss fattigkommune 1901 - 1905 Første side Innhold
L0002 Inn- og utflyttede i Moss fattigkommune 1905 - 1913 Første side Innhold
L0003 Inn- og utflyttede i Moss fattigkommune 1913 - 1917 Første side Innhold
L0004 Inn- og utflyttede i Moss fattigkommune 1917 - 1927 Første side
L0005 Inn- og utflyttede i Moss fattigkommune 1921 - 1928 Første side Innhold
L0006 Inn- og utflyttede i Moss fattigkommune 1927 - 1936 Første side
L0007 Inn- og utflyttede i Moss fattigkommune 1936 - 1943 Første side
REGISTRE FØRT I OKKUPASJONSÅRENE, Registerprotokoller Moss hovedsokn
L0002 Vigselsregister 1942 - 1945 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
OMSKREVNE HOVEDREGISTERKORT
L0001 A-Be 1970 - 1976 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0002 Bi-Enok 1970 - 1976 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0003 Eri-Han 1970 - 1976 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0004 Hansen-Hå 1970 - 1976 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0005 I-Johansen 1970 - 1976 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0006 John-Kå 1970 - 1976 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0007 L-M 1970 - 1976 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0008 N-O 1970 - 1976 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0009 P-Si 1970 - 1976 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0010 Sj-Tore 1970 - 1976 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0011 Tor-Å 1970 - 1976 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0012 Omskrevne kort 1977 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0013 Omskrevne kort 1978 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0014 Omskrevne kort 1979 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0015 Omskrevne kort 1980 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0016 Omskrevne kort 1981 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0017 Omskrevne kort 1982 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0018 Omskrevne kort 1983 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0019 Omskrevne kort 1984 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0020 Omskrevne kort 1985 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0021 Omskrevne kort 1986 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0022 Omskrevne kort 1987 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0023 Omskrevne kort 1988 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Rygge folkeregister

FORSVUNNEDE/UTFLYTTEDE
L0001 Forsvunne/utflyttede personer 1949 - 1975 A - Å. Kort tatt ut fra årene 1949-1975. Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
DØDE
L0001 Døde 1946 - 1953 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0002 Døde 1954 - 1961 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0003 Døde 1962 - 1965 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0004 Døde 1966 - 1968 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0005 Døde 1969 - 1970 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0006 Døde 1971 - 1974 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
OMSKREVNE HOVEDREGISTERKORT
L0001 Omskrevne kort 1970 A - L Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0002 Omskrevne kort 1970 M - Å Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.