Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 7346 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Helserådet (Oslo helseråd)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
Ia - året 1968 1968 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Ia - året 1969 1969 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Ia - året 1970 1970 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Ia - året 1971 1971 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Ia - året 1972 1972 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Ia - året 1973 1973 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Ia - året 1974 1974 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Ia - året 1975 1975 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Ia - året 1976 1976 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Ia - året 1977 1977 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Ia - året 1978 1978 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Ia - året 1979 1979 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Ia - året 1980 1980 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Ia - året 1981 1981 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Ia - året 1982 1982 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Ia - året 1983 1983 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Ia - året 1984 1984 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Ia - året 1985 1985 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Ia - året 1986 1986 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Ia - året 1987 1987 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Ia - året 1988 1988 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Prinds Christian Augusts Minde tvangsarbeidsanstalt og dollhus*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1843 - 1847 Individliste 1843-1847 for arbeidsanstalten Første side Innhold
2 1848 - 1850 Individliste 1848-1850 for arbeidsanstalten Første side Innhold
3 1864 - 1867 Individliste 1864-1867 for arbeidsanstalten Første side Innhold

Arkiv Troms


Målselv kommune

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Skoleprotokoll for Storjord, 7. krets - skole for gårdene Seljehaug, Skavaas, Nedremo, Mellemmo, Øvremo, Storjord og Skardal 1871 - 1876 Norges dokumentarv Første side
- Skoleprotokoll for Storjord krets - skole for gårdene Seljehaug, Skavås, Øvremo, Mellemmo, Nedremo, Storjord og Skardal 1883 - 1887 Norges dokumentarv Første side
- Skoleprotokoll for Moens krets 1887 - 1891 Første side
- Skoleprotokoll for Nordmo krets 1888 - 1919 Norges dokumentarv Første side
Undervisning, De enkelte kretsene, Skoleprotokoller 1869-1885
113 Målselv skolekommune 11. krets - skole på gårdene Fosli, Myre, Fosshaug, Rognmo 1870 - 1875 Norges dokumentarv Første side
114 Målselv skolekommune 16. krets - skole på gårdene Bjerkeng, Skjeggesnes, Øverby, Maukstad 1869 - 1875 Norges dokumentarv Første side
115 Sommerbakkens krets, 18. krets - skole på gårdene Sommerbakken, Kjerresnes, Holmen 1870 - 1875 Protokollen er den del av Norges dokumentarv - Skoleprotokoller fra Målselv 1869 – 1891 Første side
116 Målselv skolekommune, 9. krets - skole på gårdene Fredriksberg, Moen (kommunehuset), Fleskmo, Rognmo 1869 - 1875 Norges dokumentarv Første side Innhold
117 Karlstad krets, 3. krets - skole på gårdene Karlstad, Holmen 1870 - 1875 Norges dokumentarv Første side
118 Målselv skolekommune 8. krets - skole på gårdene Olsborg, Solli, Moen (kommunehuset) 1869 - 1874 Norges dokumentarv Første side
119 Målselv skolekommune 15. krets - skole på gårdene Tillermo, Kristianemo, Solberg, Solbergnes, Nergård, Nysted 1870 - 1876 Norges dokumentarv Første side
120 Kirkesdalen krets - skole på gårdene Sandeggen, Kirkesjord, Bjørnstad, Vangen, Rydningen 1876 - 1881 Norges dokumentarv Første side
121 Målselv skolekommune, Nergård krets, 15.krets - skole på gårdene Tillermo, Kristianemo, Solberg, Solbergnes, Nergård, Nysted 1876 - 1885 Norges dokumentarv - Skoleprotokoller fra Målselv 1869 – 1891 Første side
122 Rostadalen krets, 17. krets - skole på gårdene Elvevold, Rostad, Kongsli 1877 - 1882 Norges dokumentarv Første side
123 Målselv skolekommune 13. krets - skole på gårdene Nordmo, Nymo, Alapmo 1876 - 1880 Norges dokumentarv Første side
129 Målselv skolekommune 17. krets - skole på gårdene Rostadmo, Sverresvold, Elvevold, Kongsli 1870 - 1876 Norges dokumentarv Første side
130 Målselv skolekommune, Bjerkeng krets - skole på gårdene Bjerkeng, Skjeggesnes, Øverby, Maukstad 1876 - 1884 Norges dokumentarv Første side

IKA Rogaland


Nærbø kommune - Høyland skole

Uten oppføringer i Arkivportalen
1882 - 1891 Skolekretser: Motland Friskolen Høyland Første side Innhold

Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS


Rakkestad kommune - Skolevesenet*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1829 - 1849 Første side

Varanger museum IKS


Vardø kommune / Teknisk Næring Plan og Kultur

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1945 - 1946 Reguleringsplan for Vardø, 1945 Første side

Vestre Toten kommunearkiv


Vestre Toten kommunearkiv*

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1826 - 1839 Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Første side
- Formannskapets og herredsstyrets behandlingsprotokoll 1837 - 1861 Første side
- 1838 - 1883 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Første side
- 1844 - 1879 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Første side
- 1846 - 1847 Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Første side
- Regnskap over Vestre Toten fattigkasses kornbeholdning 1847 - 1850 Første side