Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3519 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Lensmannen i Bremanger

Branntrygding
L0007 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1936 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll, skjematakst 1937 - 1942 Første side Innhold
L0009 Branntakstprotokoll, skjematakst 1943 - 1950 Første side Innhold
L0010 Branntakstprotokoll, skjematakst 1950 - 1955 Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0001 Protokoll over inn- og utflytte 1901 - 1929 Første side
L0002 Framandkontroll 1916 - 1948 Første side

Lensmannen i Davik

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1880 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1880 - 1944 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1950 - 1955 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll, skjematakst 1894 - 1915 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll, skjematakst 1950 - 1953 Første side Innhold
L0006 Branntakstar, skjematakst 1925 - 1930 Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0001 Protokoll over inn- og utflytte 1901 - 1929 Første side
L0002 Framandprotokoll 1917 - 1951 Første side

Lensmannen i Eid

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1881 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1881 - 1906 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1906 - 1922 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1922 - 1950 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1950 - 1952 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll 1952 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll, skjematakst 1896 - 1929 Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0001 Prototkoll over inn- og utflytte, utlendingar, utvandra, nordiske reisekort 1901 - 1950 Første side

Lensmannen i Fjaler

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1889 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1889 - 1943 Branntakstprotokoll Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1943 - 1948 Branntakstprotokoll Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1948 - 1954 Branntakstprotokoll Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1954 - 1955 Branntakstprotokoll Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1937 Branntakstprotokoll Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll, skjematakst 1937 - 1950 Branntakstprotokoll Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0001 Protokoll over inn- og utflytte 1901 - 1933 Første side
L0002 Protokoll over inn- og utflytte 1933 - 1943 Første side

Lensmannen i Førde

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1879 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1879 - 1922 Første side Innhold
L0002a Branntakstprotokoll 1922 - 1948 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1948 - 1951 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1951 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1951 - 1952 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll 1952 - 1953 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll 1953 - 1955 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll, skjematakst 1895 - 1922 Første side Innhold
L0009 Branntakstprotokoll, skjematakst 1922 - 1946 Første side Innhold
L0010 Branntakstprotokoll, skjematakst 1946 - 1947 Første side Innhold
L0011 Branntakstprotokoll, skjematakst 1948 - 1954 Første side Innhold
Flytte- og framandkontroll
L0001 Protokoll over inn- og utflytte 1901 - 1918 Med vedlegg Første side
L0002 Protokoll over inn- og utflytte 1918 - 1937 Med register Første side
L0003 Protokoll over inn- og utflytte 1937 - 1943 Med register Første side
L0004 Framandprotokoll 1917 - 1946 Første side

Lensmannen i Gaular

Branntrygding
L0001 Branntakstprotokoll 1846 - 1892 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1892 - 1924 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1924 - 1951 Første side Innhold