Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5050 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Krigskollegiet, Krigskancelliet

Refererede sager (1701-1763)
1087-1090 Refererede sager 1728 Første side Innhold
1091-1094 Refererede sager 1729 Første side Innhold
1095-1098 Refererede sager 1730 Første side Innhold
1099-1102 Refererede sager 1731 Første side Innhold
1103-1107 Refererede sager 1732 Første side Innhold
1108-1113 Refererede sager 1733 Første side Innhold
1114-1121 Refererede sager 1734 Første side Innhold
1122-1129 Refererede sager 1735 Første side Innhold
1130-1137 Refererede sager 1736 Første side Innhold
1138-1142 Refererede sager 1737 Første side Innhold
1143-1150 Refererede sager 1738 Første side Innhold
1151-1156 Refererede sager 1739 Første side Innhold
1157-1164 Refererede sager 1740 Første side Innhold
1165-1170 Refererede sager 1741 Første side Innhold
1171-1175 Refererede sager 1742 Oktober mangler. Første side Innhold
1176-1181 Refererede sager 1743 Første side Innhold
1182-1187 Refererede sager 1744 Første side Innhold
1188-1193 Refererede sager 1745 September mangler. Første side Innhold
1194-1198 Refererede sager 1746 Første side Innhold
1199-1204 Refererede sager 1747 Første side Innhold
1205-1210 Refererede sager 1748 Første side Innhold
1211-1217 Refererede sager 1749 Første side Innhold
1218-1225 Refererede sager 1750 Første side Innhold
1226-1232 Refererede sager 1751 Første side Innhold
1233-1240 Refererede sager 1752 Første side Innhold
1241-1247 Refererede sager 1753 Første side Innhold
1248-1258 Refererede sager 1754 Første side Innhold
1259-1268 Refererede sager 1755 Første side Innhold
1269-1282 Refererede sager 1756 Første side Innhold
1283-1296 Refererede sager 1757 Første side Innhold
1297-1314 Refererede sager 1758 Første side Innhold
1315-1333 Refererede sager 1759 Første side Innhold
1334-1359 Refererede sager 1760 Første side Innhold
1360-1385 Refererede sager 1761 Første side Innhold
1386-1405 Refererede sager 1762 Første side Innhold
1406-1418 Refererede sager 1763 Første side Innhold

Publikasjoner


Publikasjoner utgitt av Arkivverket

Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567
Bind 1 Rekneskap for Akershus len 1557-1558 1557 - 1558 Første side Innhold
Bind 2 Rekneskap for Akershus len 1560-1561 1560 - 1561 Første side Innhold
Bind 3 Skatten av Bergenhus len 1563 1563 Første side Innhold
Bind 4 Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: A. Inntekt 1566 - 1567 Første side Innhold
Bind 5 Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: B. Utgift C. Dei nordlandske lena og Finnmark D. Ekstrakt 1566 - 1567 Første side Innhold
Bind 6 Rekneskapsbøker for Trondheims len 1548-1549 og 1557-1559 1548 - 1559 Første side Innhold
Bind 7 Tillegg I og II 1548 - 1567 Første side Innhold
- Personregister 1548 - 1567 Første side Innhold
- Saksregister 1548 - 1567 Første side Innhold
- Stedsnavnsregister 1548 - 1567 Første side Innhold

Publikasjoner utgitt av Det Norske Historiske Kildeskriftfond

Norske Rigs-Registranter
- Norske Rigs-Registranter, bind 1 1523 - 1571 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 2 1572 - 1588 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 3 1588 - 1602 Første side Innhold
- Norske Rigs-Registranter, bind 4 1603 - 1618 Første side Innhold