Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 53644 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Justisdepartementet, Sivilavdelingen (RA/S-6490)

Uten oppføringer i Arkivportalen
1/E/Ee/L0240 1998 - 1999 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 373-454. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0241 1999 - 2003 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 455-588. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0242 1995 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, grunnlagsmateriale. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0243 1998 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, forarbeid til St. prp. nr. 82 (1997-1998). Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0244 1995 - 1997 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, avisutklipp Første side Innhold
1/E/Ee/L0245 1995 - 1998 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, databaser over jøder i Norge 1940-1942, R-notat og diverse dokumenter. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0246 1997 - 1999 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, vedlegg (bøker): "Nazi Gold. The London Conference. 2-4 December 1997" og "Washington Conference on Holocaust-Era Assets. November 30 - December 3, 1998. Proceedings". Arkivverket har ikke rett til å fremstille digitale kopier. Bøkene kan benyttes på Riksarkivets lesesal. Første side Innhold
1/E/Ee/L0247 1997 - 2000 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, diverse informasjon. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
2/D/Da/L0325 2000 Økonomi: Forsikringer, ulykker, erstatninger - Billighetserstatninger, sak nr. 00/01256-00/01679. Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
2/D/Da/L0841 1999 - 2000 Arkivkode 470.0 - Datatilsynet generelt, snr. 99/13588 - 00/07207 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
2/D/Da/L0842 2000 - 2002 Arkivkode 470.0 - Datatilsynet generelt, snr. 00/07207 - 02/03803 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Rigsarkivet i Danmark


Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat

Forordninger (1735-1770)
16 Danske og norske forordninger A 1735 - 1752 Første side
17 Danske og norske forordninger B 1753 - 1770 Første side
Kgl. ordres, missiver og rescripter (1735-1770)
18 Kgl. Ordres. Missiver og Reskr. 1735 - 1770 Første side
Koncessions- og privilegieprotokoller (1735-1771)
20 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol A 1736 - 1747 Første side
21 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol B 1747 - 1755 Første side
22 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol C 1755 - 1763 Første side
23 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol D 1764 - 1769 Første side
24 Dansk-Norsk Privilegie-Protokol E 1769 - 1771 Første side
Relationer over stifternes tilstand anno 1736 (1735-1739)
25 Danske og Norske Stiftrelationers Protokol 1735 - 1736 Første side
Oec[onomie] og commerce departements danske og norske deliberations protocol ang. de fra stifterne indhentede relationer. Anno 1736 (1736-1736)
27 Deliberationsprotokol til Stiftrelationers Protokol 1736 Første side
Supplikprotokoller (1736-1756)
31 Suplik Protokol A 1736 - 1739 Første side
32 Suplik Protokol B 1739 - 1745 Første side
33 Suplik Protokol C 1745 - 1756 Første side
Deliberationsprotokoller til supplikprotokollerne (1736-1756)
34 Deliberationsprotokol A 1737 - 1740 Første side
35 Deliberationsprotokol B 1740 - 1742 Første side
36 Deliberationsprotokol C 1742 - 1752 Første side
Projektprotokoller (1736-1754)
37 Projekt Protokol A 1736 - 1740 Første side
38 Projekt Protokol B 1740 - 1754 Første side
Deliberationsprotokoller over projekter (1737-1752)
39 Deliberationsprotokol til Projektprotokollen A 1737 - 1740 Første side
40 Deliberationsprotokol til Projektprotokollen B 1740 - 1754 Første side
Brevprotokoller (1735-1771)
41 Dansk-Norsk kopibog 1736 - 1739 Første side
42 Dansk-Norsk kopibog 1739 - 1742 Første side
43 Dansk-Norsk kopibog 1742 - 1748 Første side
44 Dansk-Norsk kopibog 1748 - 1754 Første side
45 Dansk-Norsk kopibog 1754 - 1761 Første side
46 Dansk-Norsk kopibog 1762 - 1765 Første side
47 Dansk-Norsk kopibog 1765 - 1769 Første side
48 Dansk-Norsk kopibog 1769 - 1771 Første side
Journaler (1736-1771)
49 Journal nr. 1 1736 - 1740 Første side
50 Journal nr. 2 1741 - 1743 Første side
51 Journal nr. 3 1744 - 1746 Første side
52 Journal nr. 4 1746 - 1749 Første side
53 Journal nr. 5 1750 - 1753 Første side
54 Journal nr. 6 1753 - 1755 Første side
55 Journal nr. 7 1756 - 1759 Første side
56 Journal nr. 8 1759 - 1761 Første side
57 Journal nr. 9 1761 - 1763 Første side
58 Journal nr. 10 1763 - 1765 Første side
59 Journal nr. 11 1765 - 1767 Første side