Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1558 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Topografisk medlemskartotek, inndelt etter Fylkesorganisasjonen
L0009 FO 4 Hedmark og FO 5 Oppland 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0010 FO 5 Oppland 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0011 FO 5 Oppland 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0012 FO 8 Telemark 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0013 FO 8 Telemark og FO 9 Agder 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0014 FO 9 Agder og FO 11 Rogaland 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0015 FO 11 Rogaland og FO 12 Bergen og Hordaland 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0016 FO 12 Bergen og Hordaland, FO 13 Sogn og Fjordane og FO 15 Møre og Romdal 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0017 FO 15 Møre og Romdal og FO 16 Sør-Trøndelag 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0018 FO 18 Sør-Trøndelag 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0019 FO 16 Sør-Trøndelag og FO 17 Nord-Trøndelag 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0020 FO 18 Nordland og FO 19 Troms 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0021 FO 19 Troms og FO 20 Finnmark 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0022 FO 01 - FO 15, Register over antall medlemmer distriktene 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0023 FO 16 - FO 20, Register over antall medlemmer i distriktene 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

NTBs krigsarkiv

Fotografier, Tyskernes innmarsj 9.-10. april
L0073b/0004 --: Blücher senket ved Oscarsborg 1940 Første side Innhold

Thrana, Finn

Korrespondanse, sakarkiv
L0006/0001 Dokumenter vedrørende Thranas virke som advokat, bobestyrer og testamentfullbyrder for Maria Quislings dødsbo: Vidkun og Maria Quislings gjensidige testamente 1940 - 1945 Første side Innhold

Bjerkås, Ingrid

Korrespondanse og personlige papirer
L0001/0006 --: Korrespondanse m.m. vedrørende kontakt med okkupasjonsmyndigheten 1940-1945 1941 - 1942 Første side Innhold

Ljungberg, Birger

KORRESPONDANSE, SAKSARKIV, DAGBOKSNOTATER M.M.
L0002/0009 Korrespondanse, saksarkiv: "Slaget i Oslofjorden den 9. april 1940" - beretning fra en norsk sjøoffiser 1940 Første side Innhold

Molvig, Magne

Minnebok, brev og avisutklipp.
L0001 Minnebok med dagboksopptegnelser fra Grini fangeleir 15.08-21.10. 1941, og brev, postkort og avisutklipp (uttatt fra fotoalbum U1) 1941 Første side Innhold
L0001 Minnebok med dagboksopptegnelser fra Grini fangeleir 15.08-21.10. 1941, og brev, postkort og avisutklipp (uttatt fra fotoalbum U1) 1941 Første side Innhold

Simensen, Oskar

Dagbok
L0001 Dagbok 1942 Første side Innhold

Forsvaret, Forsvarets krigshistoriske avdeling

Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945, Hæren
L0097 II-C-11-400 - 4. Divisjon. 1940 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0098 II-C-11-400 - 4. Divisjon. 1940 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0099 II-C-11-400 - 4. Divisjon. 1940 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0100 II-C-11-401-402 - 4. Divisjon. 1940 - 1962 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0101 II-C-11-402 - 4. Divisjon. 1946 - 1948 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0102 II-C-11-411 - 4. Divisjon. 1940 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0103 II-C-11-420-430 - 4. Divisjon. 1940 - 1946 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0105 II-C-11-430-432 - 4. Divisjon. 1940 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0107 II-C-11-460-464 - 4. Divisjon. 1940 Første side
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945, Sjøforsvaret
L0182/0001 II-C-11-1110 - 1. sjøforsvarsdistrikt.: Senkningen av "Blücher". Ilanddrevne dokumenter. Råutkast om Oscarsborg. 1940 Første side Innhold

Tyske arkiver, Reichskommissariat

SAKARKIV, HAUPTABTEILUNG VERWALTUNG (HAV), Abteilung Allgemeine Staatsverwaltung
L0013 Sivile tyske flygninger mellom Norge og Tyskland 1941 - 1945 Første side Innhold
SAKARKIV, HAUPTABTEILUNG VOLKWIRTSCHAFT (HAVO) , Abteilung Ernährung und Landwirtschaft
L0023/0018 Skriv, forordninger og sirkulærer: Diverse vedr. matoppskrifter 1940 - 1945 Første side Innhold
L0024/0029 Skriv, forordninger og sirkulærer: Diverse mat og drikke 1940 - 1945 Første side Innhold

Tyske arkiver, Organisation Todt (OT), Einsatzgruppe Wiking

Diverse kartotek for personale og materiell, Arbeitseinsatzkartei für Firmenangehörige - nordmenn
L0001 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Ab-Andrea 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Andres-Berg 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0003 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Berga-Bra 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0004 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Bre-Dek 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0005 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Däh-Eng 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0006 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Eno-For 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0007 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Fos-Grö 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0008 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Graa-Hanna 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0009 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Hans-Hansen 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0010 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Hanset-Hiss 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0011 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Hj-Haa 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0012 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - I-Johannessen 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0013 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Johansen-Johnsen, N. 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0014 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Johnsen, O.-Ki 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0015 Kartotekkort alfabetisk på etternavn - Kj-Kristiansen 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.