Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2393 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Justisdepartementet, Granskningsutvalget etter Scandinavian Star-ulykken 07.04.1990

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
L0008 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Faktum IIIa (60 års klausul pga. taushetsbelagte opplysninger) ; 0002 - Faktum IIIb ; 0003 - Faktum IV (60 års klausul pga. taushetsbelagte opplysninger) ; 0004 - Faktum V Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0009 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001-0005 - Jus Ia-IIb Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0010 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Jus III ; 0002-0004 - Ymse Ia-Ic Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0011 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001-0005 - Ymse IIa-III Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0012 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001-0002 - Dokumenter fra dansk politi om rederiet ; 0003-0004 - Redningsoperasjonen fra Lysekil ; 0005-0007 - Redningsoperasjonen fra Sola Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0013 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Div. Stortingsdokumenter ; 0002 - Sjøforklaringen side 1-81 ; 0003 - Sjøforklaringen side 82-241 (60 års klausul pga. taushetsbelagte opplysninger) ; 0004 - Sjøforklaringen side 242-374 ; 0005 - Sjøforklaringen side 375-479 (60 års klausul pga. taushetsbelagte opplysninger) Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0014 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001-0004 - Sjøforklaringen side 480-1099 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0015 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001-0004 - Bilag til sjøforklaringen I-IV ; 0005 - Sjøforklaringen 2. oktober Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0016 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001-0004 - Politiforklaringer I (60 års klausul pga. taushetsbelagte opplysninger) Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0017 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001-0004 - Politiforklaringer I (60 års klausul pga. taushetsbelagte opplysninger) Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0018 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Politiforklaringer I (60 års klausul pga. taushetsbelagte opplysninger) ; 0002-0004 - Politiforklaringer II (60 års klausul pga. taushetsbelagte opplysninger) Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0019 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Politiforklaringer II (60 års klausul pga. taushetsbelagte opplysninger) ; 0002-0003 - Politiforklaringer III (60 års klausul pga. taushetsbelagte opplysninger) Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0020 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Sertifikater fra Lloyd's Register ; 0002 - Rapport om merking fra Walter Merild Hansen ; 0003 - Tegninger fra Bureau Veritas Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0021 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Notat. Etablering av et hendelsesforløp ut fra vitneutsagn ; 0002 - Notat. Dører i korridorer og mot bildekk ; 0003 - Notat om branndørene ; 0004 - Rapport STF25 F90010. "Brannen ombord på Scandinavian Star" ; 0005 - Notat om brannhydrantene ; 0006 - Rapport STF25 F90011. "Fullskalaforsøk - korridor, trappesjakt. Scandinavian Star. Målerapport" ; 0007 - Rapport STF25 F9012. "Beregning av røykspredning ved brannen i Scandinavian Star" ; 0008 - Orienterende prøving iht. NT Fire 032 ; 0009 - Prøving iht. ISO 1716-1973 ; 0010 - Prøving iht. DIN 53436, part II ; 0011 - Prøving iht. IMO Resolution A.653 (16) ; 0012 - Prøving iht. ISO DIS 5660 ; 0013 - Prøving iht. 1716-1973 ; 0014 - Prøving iht. NS-INSTRA 414 ; 0015 - Prøving iht. NT Fire 004 ; 0016 - Måling av cyanid ; 0017 - Report history. Undersøkelse av alarmklokker og høyttaleranlegg ; 0018 - Evakueringsstudie ; 0019 - Vedlegg til evakueringsstudien Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0022 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Rapport fra den medisinske undersøkelsen (60 års klausul pga. taushetsbelagte opplysninger) ; 0002 - Korrespondanse med Wallem ; 0003 - Korrespondanse mellom Wallem og Knudsen ; 0004-0006 - Papirer fra NTSB i forbindelse med brannen i 1988 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0023 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Div. stoff fra Cefor ; 0002 - Referat fra møte med direktør Vefling i Cefor ; 0003 - Rapport fra det danske utvalg om passasjerskipssikkerhet ; 0004 - Erfaringene med NIS og den nye skipsfartspolitikken - innstilling fra et rederiutvalg ; 0005 - Rapport om flyulykken ved Hirtshals ; 0006 - Rapport om "Herald of Free Enterprise"-ulykken ; 0007 - Referater fra møter i Jansen-utvalget og rapporten derfra Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0024 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Rapport om brannen i Hotel Hafnia ; 0002 - Manual for surveyors ; 0003-0004 - Svensk SAR-håndbok Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0025 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Guidelines on quality management for ship operation NS-ISO 9000 ; 0002 - NTSB Safety Study ; 0003 - FFI-rapport 90/4007 ((klausulert etter Beskyttelsesinstruksen § 2) ; 0004 - FFI-rapport 89/4001 ; 0005 - FFI-rapport 89/4007 ; 0006 - Årsrapport 1989 om havnestatskontroll ; 0007 - Investigation into the Kings Cross Underground fire Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0026 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - SOLAS 1960 ; 0002 - Unsolidated merchant shipping ledgeslation - Bahamas ; 0003-0004 - The Public Inquiry into the Piper Alfa disaster Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0027 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 Granskningsutvalgets innstilling: 0001 - Utkast datert 12. desember 1990 ; 0002 - Korrekturversjon Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0028 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Diverse utkast til Granskningsutvalgets innstilling ; 0002 - Notater om mannskapet fra Svend Bojesen og Jens Ole Pedersen Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0029 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Bilder av merkingen tatt av Walter Merild Hansen ; 0002-0004 - Bilder fra dekk 3, 4 og 5 - fra de branntekniske eksperter Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0030 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001-0003 - Bilder fra dekk 6, 7 og 8 - fra de branntekniske eksperter ; 0004-0005 - Bilder fra skipet - fra Rikspolitisjefen Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0043 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Rapport om fremdriftsanlegg ; 0002-0003 - Registreringsark for portugisisk mannskap Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Direktoratet for sjømenn

Oppgjørslister, Oppgjørslister, Oppgjørslister (OL59) 1959
L0001 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0003 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0004 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0005 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0006 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0007 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0008 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0009 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0010 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0011 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0012 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0013 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0014 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0015 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0016 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0017 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0018 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0019 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0020 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0021 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0022 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0023 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0024 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0025 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0026 Mikrofilm oppgjørslister 1959 Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.