Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3027 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Sjøfartsdirektoratet med forløpere, Skipsmålingen

Skipsregisterkort, Serie IV Fartøy
L0035 Fartøy, Sma-Spu Første side Innhold
L0036 Fartøy, St Første side Innhold
L0037 Fartøy, Su-Så Første side Innhold
L0038 Fartøy, T-Th Første side Innhold
L0039 Fartøy, Ti-Tø Første side Innhold
L0040 Fartøy, U-Ve Første side Innhold
L0041 Fartøy, Vi-Ås Første side Innhold
L0042 Fartøy, Vi-We Første side Innhold

Nortraship, Register for savnede sjømenn m.v.

Diverse registre, Alfabetisk register for skip med navn på forliste sjømenn
L0001 Registerkort på skipsnavn 1940 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Nortraship, Skipsdagbøker

Skipsdagbøker. Dekk- og maskindagbøker for skip rekvirert av Nortaship.
L0001/0001 Boknr. 1 - 3: Boknr. 1 Gabon 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Boknr. 1 - 3: Boknr. 2 Gabon 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Boknr. 1 - 3: Boknr. 3 Gabon 1940 - 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Boknr. 9 - 18: Boknr. 9 Gabon 1940 - 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Boknr. 9 - 18: Boknr. 10 Gabon 1940 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0003 Boknr. 9 - 18: Boknr. 16 Galatea 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0004 Boknr. 9 - 18: Boknr. 17 Galatea 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0005 Boknr. 9 - 18: Boknr. 18 Galatea 1942 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0001 Boknr. 19 - 28: Boknr. 19 Galatea 1940 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0002 Boknr. 19 - 28: Boknr. 20 Galatea 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0003 Boknr. 19 - 28: Boknr. 21 Galatea 1942 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0004 Boknr. 19 - 28: Boknr. 27 Garonne 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0005 Boknr. 19 - 28: Boknr. 28 Garonne 1940 - 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0001 Boknr. 29 - 39: Boknr. 29 Garonne 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0002 Boknr. 29 - 39: Boknr. 30 Garonne 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0003 Boknr. 29 - 39: Boknr. 39 Garonne 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0001 Boknr. 40 - 42: Boknr. 40 Garonne 1940 - 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0002 Boknr. 40 - 42: Boknr. 41 Garonne 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0003 Boknr. 40 - 42: Boknr. 42 Garonne 1941 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006/0001 Boknr. 49 - 51: Boknr. 49 Gaston Micard 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006/0002 Boknr. 49 - 51: Boknr. 50 Gaston Micard 1940 - 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006/0003 Boknr. 49 - 51: Boknr. 51 Gaston Micard 1941 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007/0001 Boknr. 53 - 55: Boknr. 53 Garonne 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007/0002 Boknr. 53 - 55: Boknr. 54 Garonne 1940 - 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007/0003 Boknr. 53 - 55: Boknr. 55 Garonne 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008/0001 Boknr. 71 - 73: Boknr. 71 Garonne 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008/0002 Boknr. 71 - 73: Boknr. 72 Garonne 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008/0003 Boknr. 71 - 73: Boknr. 73 Garonne 1940 - 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009/0001 Boknr. 75 - 77: Boknr. 75 Gudrun 1941 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009/0002 Boknr. 75 - 77: Boknr. 76 Gudrun 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009/0003 Boknr. 75 - 77: Boknr. 77 Gudrun 1940 - 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0001 Boknr. 78 - 80: Boknr. 78 Gun 1941 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0002 Boknr. 78 - 80: Boknr. 79 Gudvin 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010/0003 Boknr. 78 - 80: Boknr. 80 Gudvin 1939 - 1940 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011/0001 Boknr. 81 - 83: Boknr. 81 Gudvin 1940 - 1941 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011/0002 Boknr. 81 - 83: Boknr. 82 Garonne 1941 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011/0003 Boknr. 81 - 83: Boknr. 83 Gaston Micard 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012/0001 Boknr. 86 - 90: Boknr. 86 Galatea 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012/0002 Boknr. 86 - 90: Boknr. 87 Galatea 1941 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012/0003 Boknr. 86 - 90: Boknr. 88 Galatea 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012/0004 Boknr. 86 - 90: Boknr. 89 Gaston Micard 1942 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.