Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2427 treff.

Visningsvalg:

Norges Postmuseum


Norges Postmuseums bibliotek

Postens sirkulærer
- Sirkulærer fra Poststyret 1955 Første side
- Sirkulærer fra Poststyret 1956 Første side
- Sirkulærer fra Poststyret 1957 Første side
- Sirkulærer fra Poststyret 1958 Første side
- Sirkulærer fra Poststyret 1959 Første side

Statsarkivet i Tromsø


Postkontoret Hamn i Senja

Uten oppføringer i Arkivportalen
F/L0001 1874 - 1895 Kvitteringsbok for verdipost Første side

IKA Hordaland


Etne kommune. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Emneordna korrespondanse
L0014b/0011 Emneordna korrespondanse: Oddabanen 1908 - 1915 Vedlegg til korrespondansen er ikkje skanna Første side

Ullensvang herad. Formannskapet

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Emneordna, sideordna korrespondanse
L0009/0006 Emneordna, sideordna korrespondanse : Jernbane i Voss-Eide 1920 - 1921 Første side

Eide skysstasjon

Spesialserier innenfor arkivskapers fagområde, Dagbøker
L0001 Dagbok for Eide skysstasjon 1876 - 1903 Første side

Lyngedals dampskipsselskap

Korrespondanse, Brevkorrespodanse ordna etter emne
L0001/0001 Korrespondanse : Brev frå Bergens mekaniske værksted 1897 Første side
L0001/0002 Korrespondanse : Aksjebrev 1892 Første side
L0001/0003 Korrespondanse : Brev frå Laksevåg maskin og jernskibsbyggeri 1897 Første side
L0001/0004 Korrespondanse : Usignert kontrakt mellom Lyngdal og Sotra/Barstad, og brev fra Barstad 1899 Første side
L0001/0005 Korrespondanse : Lov for dampskibet Lyngdals Dampskibsselskap 1892 Første side

Oslo byarkiv


Oslo havnevesen

Havnejournaler, Utenlandsk bryggejournal
L0055 Utenriks bryggejournal 1941 Første side
L0056 Utenriks bryggejournal 1942 Første side
L0057 Utenriks bryggejournal 1943 Første side
L0058 Utenriks bryggejournal 1944 Første side
L0059 Utenriks bryggejournal 1945 Første side
Havnejournaler, Innenlandsk bryggejournal
L0053 Innenriks bryggejournal 1941 Første side
L0054 Innenriks bryggejournal 1942 Første side
L0055 Innenriks bryggejournal 1943 Første side
L0056 Innenriks bryggejournal 1944 Første side
L0057 Innenriks bryggejournal 1945 Første side

Riksarkivet


Generalpostdireksjonen 1719-1814

Pakkesaker
L0025 Fortegnelse og forklaringer om postturene i Norge 1752 - 1754 Første side Innhold

Riksarkivets kart- og tegningssamling

Kart og tegninger, Ing. Dahl: PA-348 Ingeniør Dahls Opmaaling A/S 1868-1977., Kartsignatur Ing. Dahl 601 - Ing. Dahl 700
0001-0100 1868 - 1977 Serien omfatter kartsignatur Ing. Dahl 601 - Ing. Dahl 700. Av disse er Ing. Dahl 601, 636, 638 og 641-650 digitalisert. Første side Innhold

Vesteraalens Dampskibsselskab

Forhandlingsprotokoller for styrende organer
L0001/0001 --: Generalforsamlingsprotokoll (m/ innlagte løse ark) 1881 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 --: Direksjonsprotokoll 1881 - 1895 Innlagt telegram av 1929 Første side
L0002/0001 --: Direksjonsprotokoll 1896 - 1904 Innlagt register Første side
L0002/0002 --: Direksjonsprotokoll 1905 - 1910 Første side
L0002/0003 --: Direksjonsprotokoll 1911 - 1914 Første side
Administrasjonen, Administrasjonens korrespondanse- og sakarkiv, Materiale etter administrerende direktører og kontorsjefer
L0001 Richard With 1893 - 1916 Første side Innhold
Administrasjonen, Administrasjonens korrespondanse- og sakarkiv, "Historiske dokumenter"
L0002/0008 --: Akvareller til brosjyrer o.l. (udatert) 1930 - 1940 Første side
Maritim avdeling, Forskjellige maritime saker, Passasjeravdelingen
L0001/0002 --: Svalbardturer, fremmedbok 1897 - 1899 Første side Innhold
Egen administrasjon, Aksjer, Aksjeregistre
L0002 Aksjeprotokoll (Nr. 1 - 1974/2257) 1904 - 1926 Første side

Tyske arkiver, Reichskommissariat

SAKARKIV, HAUPTABTEILUNG VERWALTUNG (HAV), Abteilung Allgemeine Staatsverwaltung
L0013 Sivile tyske flygninger mellom Norge og Tyskland 1941 - 1945 Første side Innhold

Forsvaret, Luftforsvarets stasjon Randaberg

Saksarkiv, Sakarkiv, Diverse
L0013/0004 --: kl 852 Varslings- og trafikkanlegg (gradert) 1953 - 1957 Første side

Forsvaret, Luftfartsrådet/Statens luftfartsstyre

Sakarkiv ordnet dels etter arkivnøkkel, dels alfabetisk.
L0042 Norges Luftfartstyre. 1941 - 1945 Passasjerlister Første side Innhold

Justisdepartementet, Veikontoret B

Sakarkiv, Saker ordnet etter emne
L0004 Fortegnelse over skysstifter i Norge 1840 Første side Innhold

Indredepartementet, Veikontoret V

Saksarkiv ordnet etter emner
L0058/0001 Diverse arkivsaker fra Veikontoret: Journalsaker vedkommende veien Moy-Helleland 1842 - 1844 Første side

Arbeidsdepartementet, Jernbanekontorene

Saksarkiv ordnet etter evt. andre (sideordnede) systemer, Sakarkiv
L0005 -- 1901 - 1922 Det er kun skannet et utdrag fra mappe 0002-0007 (Gråkallbanen), nemlig lengdeprofiler og "normaler for Gråkallbanen". Resten av mappe 0002-0007, samt mappe 0001 (Gausdalbanen) og mappe 0008-0010 (Sperillen-Hen) er ikke skannet. Første side Innhold

Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

JOURNALSAKER, Statspolitisaker ordnet etter journalnr., SP journalsaker
L0076/0001 SPA journalsaker jnr. 3090-3162: Sak A.3149/1943 Sabotasjeforsøk ved Heldal stasjon på Bergensbanen den 24.11.1943. 1943 - 1945 Første side Innhold

Samferdselsdepartementet, 4. postadministrasjonskontor

SERIE S - SKYSSVESEN, Diverse protokoller, Diverse protokoller ang. skyssvesenet (S)
L0002 Fortegnelse over skysstasjoner 1875 Første side Innhold

Havnedirektoratet

Journaler og -registre
L0054 Register over Bruer og kraftoverføringer 1922 - 1991 Første side

Norges Statsbaner, Baneavdelingen B

Kart og tegninger, NSB-kond.: NSB - Baneavdelingen, konduktørkart, 18. Nordlandsbanen m/sidelinjer
0001-0666 1902 - 1965 Serien omfatter kartsignatur NSB-kond. 47.1 1 - 73.240. Av disse er NSB-kond. 51.58 - 51.93 og 52.55 - 52.95 digitalisert. Første side Innhold
Kart og tegninger, NSB-kond.: NSB - Baneavdelingen, konduktørkart, 19. Bergensbanen m/sidelinjer
0001-0355 1883 - 1943 Serien omfatter kartsignatur NSB-kond. 59.1 - 86.13. Av disse er NSB-kond. 59.27 og 59.28 digitalisert. Første side Innhold

Sjøfartsdirektoratet med forløpere, Skipsmålingen

Skipsregisterkort, Serie I Fartøy
L0001/0001 Fartøy, A-Eig: Fartøy A-Bjøn Første side Innhold
L0001/0002 Fartøy, A-Eig: Fartøy Bjør-Eig Første side Innhold
L0002/0001 Fartøy, Eik-Hill: Fartøy, Eik-F Første side Innhold
L0002/0002 Fartøy, Eik-Hill: Fartøy, G-Hill Første side Innhold