Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5866 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0032/0002 Kragerø: Branntakstprotokoll 1767 Første side
L0032/0003 Kragerø: Branntakstprotokoll 1777 Første side
L0032/0004 Kragerø: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0032/0005 Kragerø: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0032/0006 Kragerø: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0032/0007 Kragerø: Dokumenter 1767 - 1817 Første side
L0033/0001 Langesund: Branntakstprotokoll 1777 Første side
L0033/0002 Langesund: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0033/0003 Langesund: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0033/0004 Langesund: Branntakstprotokoll 1807 Første side
L0034/0001 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1765 Et annet eksemplar av denne protokollen finnes i SAO, Kristiania stiftamt, I/Ia/L0001/0001. Første side
L0034/0002 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1767 Første side
L0034/0003 Larvik og Sandefjord: Dokumenter 1767 - 1777 Første side
L0035/0001 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1777 Første side
L0035/0002 Larvik og Sandefjord: Dokumenter 1767 - 1777 Første side
L0036/0001 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1787 Første side Innhold
L0036/0002 Larvik og Sandefjord: Dokumenter 1787 - 1797 Første side
L0037/0001 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0037/0002 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0037/0003 Larvik og Sandefjord: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0037/0004 Larvik og Sandefjord: Dokumenter 1797 Første side
L0038/0001 Larvik: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0038/0002 Larvik: Dokumenter 1767 - 1817 Første side
L0039/0001 Molde: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0039/0002 Molde: Dokumenter 1767 - 1817 Første side
L0040/0001 Moss: Branntakstprotokoll 1765 Første side Innhold
L0040/0002 Moss: Branntakstprotokoll 1767 Første side Innhold
L0040/0003 Moss: Branntakstprotokoll 1777 Første side Innhold
L0040/0004 Moss: Branntakstprotokoll 1787 Første side Innhold
L0040/0005 Moss: Branntakstprotokoll 1797 Første side Innhold
L0040/0006 Moss: Dokumenter 1767 - 1807 Første side Innhold
L0041/0001 Moss: Branntakstprotokoll 1807 - 1811 Første side
L0041/0002 Moss: Dokumenter 1807 - 1811 Første side
L0042/0001 Porsgrunn: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0042/0002 Porsgrunn: Branntakstprotokoll 1789 Første side
L0042/0003 Porsgrunn: Dokumenter 1777 - 1797 Første side
L0043/0001 Porsgrunn: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0043/0002 Porsgrunn: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0043/0003 Porsgrunn: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0043/0004 Porsgrunn: Dokumenter 1797 - 1817 Første side
L0044a/0001 Skien: Branntakstprotokoll 1767 Første side
L0044a/0002 Skien: Branntakstprotokoll 1779 Første side
L0044a/0003 Skien: Branntakstprotokoll 1779 Første side
L0044a/0004 Skien: Branntakstprotokoll 1779 Første side
L0044a/0005 Skien: Branntakstprotokoll 1779 Første side
L0044a/0006 Skien: Branntakstprotokoll 1777 Første side
L0044a/0007 Skien: Branntakstprotokoll 1778 Første side
L0044a/0008 Skien: Dokumenter 1767 - 1779 Første side
L0044b/0001 Skien: Branntakstprotokoll, Gårdene no 30 og 31 og 68 1779 Første side
L0044b/0002 Skien: Branntakst over "nogle Gaarde og Huuse udi Scheen som siden Ildebranden in Novemb 1777 deels af sine ere opførte og deels reparerede" 1780 Første side