Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 4358 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1903-1910, Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
L0003 Smålenenes amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. 1906 Første side
L0005 Akershus amt: Døde, dødfødte, gifte. Byer og bygder samt levendefødte menn og kvinner. Byer. 1906 Første side
L0009 Kristiania: Døde 1906 Første side
L0010 Kristiania: Døde, dødfødte 1906 Første side
L0012 Hedemarkens amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1906 Første side
L0014 Kristians amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1906 Første side
L0016 Buskeruds amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1906 Første side
L0018 Jarlsberg og Larviks amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1906 Første side
L0020 Bratsbergs amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1906 Første side
L0022 Nedenes amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1906 Første side
L0024 Lister og Mandals amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1906 Første side
L0027 Stavanger amt: Døde, dødfødte. bygder og byer. 1906 Første side
L0029 S. Bergenhus amt: Gifte, dødfødte. Bygder. 1906 Første side
L0030 S. Bergenhus amt: Døde. Bygder. 1906 Første side
L0032 Bergen: Gifte, døde, dødfødte. 1906 Første side
L0034 N. Bergenhus amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. 1906 Første side
L0035 Florø by: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. 1906 Første side
L0037 Romsdals amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1906 Første side
L0039 S. Trondhjems amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. 1906 Første side
L0040 Trondhjem: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. 1906 Første side
L0042 N. Trondhjem amt: Gifte, døde, dødfødte. bygder og byer. 1906 Første side
L0045 Nordlands amt: Døde. Bygder og byer. 1906 Første side
L0046 Nordlands amt: Levendefødte menn og kvinner. Byer, samt gifte, dødfødte. Bygder og byer. 1906 Første side
L0048 Tromsø amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1906 Første side
L0049 Finnmarkens amt: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1906 Første side
L0050 Summariske oppgaver over gifte, fødte, døde. Bygder. 1906 Første side
L0002 Smålenenes amt: Døde. Bygder og byer. 1907 Første side
L0003 Smålenenes amt: Gifte, dødfødte. Bygder og byer. 1907 Første side
L0005 Akershus amt: Gifte, døde. Bygder og byer. 1907 Første side
L0009 Kristiania: Døde 1907 Første side
L0010 Kristiania: Døde, dødfødte 1907 Første side
L0012 Hedemarkens amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1907 Første side
L0014 Kristians amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1907 Første side
L0016 Buskeruds amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1907 Første side
L0018 Jarlsberg og Larvik amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1907 Første side
L0020 Bratsberg amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1907 Første side
L0021 Nedenes amt: Levendefødte, gifte, døde og dødfødte. Bygder og byer 1907 Første side Innhold
L0023 Lister og Mandals amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1907 Første side
L0026 Stavanger amt: Døde, dødfødte. Bygder og byer. 1907 Første side
L0028 S. Bergenhus amt: Døde. Bygder. 1907 Første side
L0029 S. Bergenhus amt: Gifte, dødfødte. Bygder. 1907 Første side
L0031 Bergen: gifte, døde, dødfødte. 1907 Første side
L0033 N. Bergenhus amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. 1907 Første side
L0034 Florø by: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. 1907 Første side
L0037 Romsdals amt: Døde, dødfødte. Bygder og byer. 1907 Første side
L0039 S. Trondhjems amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. 1907 Første side
L0040 Trondhjem: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. 1907 Første side
L0042 N. Trondhjems amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1907 Første side
L0047 Tromsø amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1907 Første side
L0048 Finnmarkens amt: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer. 1907 Første side