Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 158 treff.

Visningsvalg:

Varanger museum IKS


VAMU/A-0037: Vardø Fiskersamvirkelag

D: Sakarkiv
Dd: Sak og korrespondanse 1955
L0002 Sak/korrespondanse Fi-Ma 1952 - 1956 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Sak/korrespondanse Ma-År 1954 - 1956 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
E: Telegrammer
L0001 Telegrammer 1951-1953 1951 - 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Telegrammer 1954-1955 1954 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Telegrammer 1956-1958, 1956-1959 1956 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

VAMU/A-0041: Fiskernes agnforsyning, avdeling Vardø

R: Regnskap
L0002 Innføringsbok for agnsedler 1962 - 1963 Første side
L0003 Sild. Inn- og utgående 1963 - 1965 Første side

VAMU/A-0050: Mikrofilmer (kopier). Captured German Records

1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1941 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1941 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1965 Første side
1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1965 Første side
1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1941 - 1942 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1940 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1944 Første side
1945 Første side

VAMU/A-0051: Marius Bratsbergs reise til Kola i 1907

F: Reiseskildring
L0001 Reiseskildring. Marius Bratsberg til Kola 1907 1907 - 1908 Marius Bratsberg (1884-1968), opprinnelig fra Gildeskål i Nordland, drev manufakturforretning i Vardø. Han reiste i 1907-1908 til Kola i Russland for å lære seg russisk. Oppholdet varte i fem måneder. Første side

VAMU/A-0052: Reidar Johnsens dagbok fra 2. verdenskrig

F: Dagbok
L0001 Dagbok fra 2. verdenskrig 1940 - 1942 Første side

VAMU/A-0054: Magnus E. Jørgensens notatbok fra fangenskap under 2. verdenskrig

F: Notatbok og fotografier
L0001 Notatbok fra fangenskap under 2. verdenskrig, med fotografier 1941 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

VAMU/A-0059: A/S Vega

A: Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
Aa: Styreprotokoller
L0001 Styreprotokoll 1941 - 1947 Første side

VAMU/A-0065: Erling Brodtkorb, Vardø

D: Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
L0001/0004 Saksdokumenter: A/S Grand Hotel, Vardø 1942 - 1947 Første side
L0001/0009 Saksdokumenter: Wechrmacht. Ubetalte regninger etter Wechrmacht 1940 - 1945 Første side

VAMU/A-0073: Politimester Thorstein Moe og Borgny Irene Moe

U: Fotografier og album
Ua: Fotografier

VAMU/A-0078: Martins, Harald

U: Foto, film, lydopptak
Ua: Fotoalbum
L0001 Fotoalbum 1953-1955 1953 - 1955 Albumet viser i hovedsak fotografi fra Vardø og feriereiser i Vest-Finnmark og Nord-Troms. Første side
L0002 Fotoalbum 1955-1956 1955 - 1956 Albumet viser i hovedsak fotografi fra Vardø og feriereiser i Vest-Finnmark, Nord-Troms og Nordland. Første side
L0003 Fotoalbum 1956-1957 1956 - 1957 Albumet viser i hovedsak fotografi fra Vardø og feriereiser i Tornedalen i Sverige og Finland samt i Vest-Finnmark og Nord-Troms. Første side
L0004 Fotoalbum 1958 1958 Albumet viser i hovedsak fotografi fra Vardø og feriereise i Finland , Vest-Finnmark og Nord-Troms. Albumet inneholder også bilder knyttet til innspillingen av spillefilmen "Laila". Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

VAMU/A-0505: Redningssakens kvinneforening "Sydvesten"

A: Årsberetninger
L0001 Årsberetninger 1949-1959 1949 - 2001 Første side

VAMU/A-0507: Jan Danielsens dagbok

F: Dagbok
L0001 Dagbok 01.10.1945 - 01.05.1946 Rundt 800 barn fra Finnmark ble sendt til Sverige som et helsefremmende tiltak etter 2. verdenskrig, og Jan Danielsen var ett av barna. Reisen og oppholdet var arrangert av Røde kors og svenske Rädda barnen i 1945. Første side

VAMU/A-0508: Esbensen, Hans Fredrik

F: Dagbøker
L0001 Dagbok 1880-1885 1880 - 1885 Første side
L0002 Dagbok 1898-1900 1897 - 1900 Første side
L0003 Dagbok 1901-1905 1901 - 1905 Første side
L0004 Dagbok 1905-1908 1905 - 1908 Første side
L0005 Dagbok 1908-1911 1908 - 1911 Første side
L0007 Dagbok 1917-1920 1917 - 1920 Første side
L0008 Dagbok 1920-1923 1920 - 1923 Første side