Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3773 treff.

Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0012 Branntakstprotokoll 1904 - 1910 Første side Innhold
L0013 Branntakstprotokoll 1909 - 1914 Første side Innhold
L0014 Branntakstprotokoll 1909 - 1921 Første side Innhold
L0015 Branntakstprotokoll 1910 - 1912 Første side Innhold
L0016 Branntakstprotokoll 1912 - 1913 Første side Innhold
L0017 Branntakstprotokoll 1913 - 1916 Første side Innhold
L0018 Branntakstprotokoll 1916 - 1918 Første side Innhold
L0019 Branntakstprotokoll 1918 - 1919 Første side Innhold
L0020 Branntakstprotokoll 1919 - 1923 Første side Innhold
L0021 Branntakstprotokoll 1922 - 1925 Første side Innhold
L0022 Branntakstprotokoll 1922 - 1949 Første side Innhold
L0023 Branntakstprotokoll 1925 - 1929 Første side Innhold
L0024 Branntakstprotokoll 1929 - 1932 Første side Innhold
L0025 Branntakstprotokoll 1931 - 1935 Første side Innhold
L0026 Branntakstprotokoll 1935 - 1939 Første side Innhold
L0027 Branntakstprotokoll 1939 - 1941 Første side Innhold
L0028 Branntakstprotokoll 1941 - 1942 Første side Innhold
L0029 Branntakstprotokoll 1942 - 1943 Første side Innhold
L0030 Branntakstprotokoll 1943 - 1944 Første side Innhold
L0031 Branntakstprotokoll 1944 - 1946 Første side Innhold
L0032 Branntakstprotokoll 1946 - 1948 Første side Innhold
L0033 Branntakstprotokoll 1948 Første side Innhold
Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Østre Aker
L0001 Branntakstprotokoll 1850 - 1871 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1856 - 1875 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1872 - 1892 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1875 - 1894 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1892 - 1902 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll 1895 - 1904 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll 1895 - 1910 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll 1902 - 1911 Første side Innhold
L0009 Branntakstprotokoll 1904 - 1911 Første side Innhold
L0010 Branntakstprotokoll 1910 - 1912 Første side Innhold
L0011 Branntakstprotokoll 1910 - 1917 Første side Innhold
L0012 Branntakstprotokoll 1912 - 1913 Første side Innhold
L0013 Branntakstprotokoll 1912 - 1916 Første side Innhold
L0014 Branntakstprotokoll 1913 - 1914 Første side Innhold
L0015 Branntakstprotokoll 1914 - 1916 Første side Innhold
L0016 Branntakstprotokoll 1914 - 1919 Første side Innhold
L0017 Branntakstprotokoll 1916 - 1921 Første side Innhold
L0018 Branntakstprotokoll 1917 - 1920 Første side Innhold
L0019 Branntakstprotokoll 1917 - 1920 Første side Innhold
L0020 Branntakstprotokoll 1920 - 1925 Første side
L0021 Branntakstprotokoll 1921 - 1928 Første side
L0022 Branntakstprotokoll 1922 - 1925 Første side
L0023 Branntakstprotokoll 1925 - 1928 Første side

Riksarkivet


Kiærland, Lars

Militære forhold, Hærorganisasjon (oversiktsplaner) og statistiske tabeller
L0047 Oversiktsplan over den norske hærs organisasjon fra 1628 til 1940 1628 - 1940 Første side Innhold

Instituttet for sammenlignende kulturforskning

Seterbruket, Seterlistene
L0002/0002 Eske B2:: Akershus (perm II) 1932 - 1936 Første side Innhold

Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Topografisk medlemskartotek, inndelt etter Fylkesorganisasjonen
L0022 FO 01 - FO 15, Register over antall medlemmer distriktene 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Seip, Jens Lauritz Arup

Korrespondanse, Korrespondanse - alfabetisk
L0008 W - Å 1931 - 1990 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Korrespondanse, Korrespondanse - utland
L0008 -- 1935 - 1991 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.