Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3518 treff.

Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Vestre Aker
L0007 Branntakstprotokoll 1877 - 1893 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll 1893 - 1899 Første side Innhold
L0009 Branntakstprotokoll 1894 - 1908 Første side Innhold
L0010 Branntakstprotokoll 1899 - 1903 Første side Innhold
L0011 Branntakstprotokoll 1902 - 1905 Første side Innhold
L0012 Branntakstprotokoll 1904 - 1910 Første side Innhold
L0013 Branntakstprotokoll 1909 - 1914 Første side Innhold
L0014 Branntakstprotokoll 1909 - 1921 Første side Innhold
L0015 Branntakstprotokoll 1910 - 1912 Første side Innhold
L0016 Branntakstprotokoll 1912 - 1913 Første side Innhold
L0017 Branntakstprotokoll 1913 - 1916 Første side Innhold
L0018 Branntakstprotokoll 1916 - 1918 Første side Innhold
Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Østre Aker
L0001 Branntakstprotokoll 1850 - 1871 Første side Innhold
L0002 Branntakstprotokoll 1856 - 1875 Første side Innhold
L0003 Branntakstprotokoll 1872 - 1892 Første side Innhold
L0004 Branntakstprotokoll 1875 - 1894 Første side Innhold
L0005 Branntakstprotokoll 1892 - 1902 Første side Innhold
L0006 Branntakstprotokoll 1895 - 1904 Første side Innhold
L0007 Branntakstprotokoll 1895 - 1910 Første side Innhold
L0008 Branntakstprotokoll 1902 - 1911 Første side Innhold
L0009 Branntakstprotokoll 1904 - 1911 Første side Innhold
L0010 Branntakstprotokoll 1910 - 1912 Første side Innhold
L0011 Branntakstprotokoll 1910 - 1917 Første side Innhold
L0012 Branntakstprotokoll 1912 - 1913 Første side Innhold
L0013 Branntakstprotokoll 1912 - 1916 Første side Innhold
L0014 Branntakstprotokoll 1913 - 1914 Første side Innhold

Riksarkivet


Kiærland, Lars

Militære forhold, Hærorganisasjon (oversiktsplaner) og statistiske tabeller
L0047 Oversiktsplan over den norske hærs organisasjon fra 1628 til 1940 1628 - 1940 Første side Innhold

Instituttet for sammenlignende kulturforskning

Seterbruket, Seterlistene
L0002/0002 Eske B2:: Akershus (perm II) 1932 - 1936 Første side Innhold

Nasjonal Samling (NS) Riksøkonomiavdelingen

NS Riksøkonomiavdeling, NS medlemsregister, Topografisk medlemskartotek, inndelt etter Fylkesorganisasjonen
L0022 FO 01 - FO 15, Register over antall medlemmer distriktene 1940 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Seip, Jens Lauritz Arup

Korrespondanse, Korrespondanse - alfabetisk
L0008 W - Å 1931 - 1990 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Korrespondanse, Korrespondanse - utland
L0008 -- 1935 - 1991 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Korrespondanse, Korrespondanse - forlag, institusjon, firma
L0009 -- 1931 - 1992 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 -- 1934 - 1992 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Korrespondanse, Korrespondanse - diverse
L0010 -- 1925 - 1956 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Per Helliesens krigsfangebrev

KORRESPONDANSE
L0001 1 Brev fra Bredtvet, 6 brev (derav 1 kopi) fra Grini, 33 brev (derav 2 kopier) fra Sachsenhausen, 1 brev fra Neuengamme og et eksemplar av illegal nyhetsavis. 1942 - 1945 Første side

Lie, Trygve

Korrespondanse / Generalsekretærens arkiv
L0013 Generalsekretærens papirer. 1946 - 1950 Første side Innhold
L0014 Generalsekretærens papirer. 1947 - 1953 Første side Innhold
L0015 Generalsekretærens papirer. 1947 - 1952 Første side Innhold
L0017 Generalsekretærens papirer. 1948 - 1949 Første side Innhold
L0020/0007 Utkast og manuskripter til "In the cause of Peace"/"Syv år for freden".: Manuskript til kap. 7, "Permanent headquarter". udatert. 1954 Første side Innhold
L0024 Generalsekretærens papirer. 1945 - 1948 Første side Innhold

Egge, Bjørn

De forente nasjoner
L0001 De forente nasjoner - Kongo 1960-1964 1960 - 1970 Forskjellige dokumenter vedrørende FNs engasjement under Kongokrisen i begynnelsen av 1960-årene, blant annet om innsatsen til FNs sikkerhetsstyrker. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Tjeneste i Kongo (tillegg 2012) 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Tjeneste i Kongo (tillegg 2012) 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Fortidsminneforeningen

Journaler og overgripende registre, Fortidsminneforeningens eiendommer. Skjøter
0002 Profane bygninger 1873 - 2018 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
0003 Fredlysningsavtaler for kirkeruiner 1882 - 1967 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
0006 Andelsbrev, obligasjoner o.l 1951 - 1994 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Historisk arkiv, Del IX. Topografisk arkiv, Oslo
0001-0011 1865 - 2013 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.

Forsvaret, Krigskommissariat Akershus

Sakarkiv og personaldokumentasjon, Sakarkiv m.m.
L0274 -- 1903 - 1940 Diverse ruller for 1. feltartilleriregiment Første side Innhold

Forsvaret, Forsvarets krigshistoriske avdeling

Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945, Sentraladministrasjonen - sivil og militær
L0013 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Fylkesmenn generelt, Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark Første side Innhold