Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3329 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Egge, Bjørn

De forente nasjoner
L0009 Tjeneste i Kongo (tillegg 2012) 1961 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Fortidsminneforeningen

Journaler og overgripende registre, Fortidsminneforeningens eiendommer. Skjøter
0002 Profane bygninger 1873 - 2018 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
0003 Fredlysningsavtaler for kirkeruiner 1882 - 1967 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
0006 Andelsbrev, obligasjoner o.l 1951 - 1994 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Historisk arkiv, Del IX. Topografisk arkiv, Oslo
0001-0011 1865 - 2013 Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Forsvaret, Krigskommissariat Akershus

Sakarkiv og personaldokumentasjon, Sakarkiv m.m.
L0274 -- 1903 - 1940 Diverse ruller for 1. feltartilleriregiment Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.

Forsvaret, Forsvarets krigshistoriske avdeling

Andre utskilte arkivdeler - Krigen i Norge 1940-1945, Sentraladministrasjonen - sivil og militær
L0013 II-C-11-31 - Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940. 1940 Fylkesmenn generelt, Østfold, Akershus, Oslo og Hedmark Første side Innhold

Deutscher Oberbefehlshaber Norwegen (DOBN)

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Organisation, Zone Oslo Ia
L0070/0001 DBO Abt. 1a: Lagerordnungen 1946 Ordensregler og kartskisser m.v. for flere interneringsleirer. Første side Innhold

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

Sykehus, Den tyske politivakt på Ullevål sykehus
L0001 Vaktbok fra den tyske politivakten på Ullevål sykehus (Wachbuch der Krankenhaus Ullevål) 1942 - 1943 Første side
L0002 Vaktbok fra den tyske politivakten på Ullevål sykehus (Wachbuch der Krankenhaus Ullevål) 1943 Første side
L0003 Betriebsbuch. Fernsprechvermittlung Ullevaal 1944 Første side

Statspolitiet - Hovedkontoret / Osloavdelingen

JOURNALER OG REGISTRE, Diverse protokoller
L0015A Fengslingsjournal 1941 - 1943 Første side
JOURNALER OG REGISTRE, Diverse registerkort, Fangekartotek Bredtveit fengsel
L0001 Hovedfengslingsregister 1944 - 1945 Første side
L0002 Fangeregister A-F 1941 - 1945 Første side Innhold
L0003 Fangeregister G-K 1941 - 1945 Første side Innhold
L0004 Fangeregister L-R 1941 - 1945 Første side Innhold
L0005 Fangeregister S-Å 1941 - 1945 Første side Innhold
JOURNALER OG REGISTRE, Fangeprotokoller for Bredtveit fengsel
L0001 Varetektsprotokoll 1941 - 1943 Første side
L0002 Sikrings- og varetektsfanger 1943 - 1945 Første side
L0003 Løslatelser 1945 Første side
L0004 Register over varetekts- og domsfanger 1941 - 1945 Første side
L0005 Løslatelser 1941 - 1943 Første side
L0006 Løslatelsesboks - varetektsfanger 1941 - 1943 Første side
L0007 Løslatelsesbok domfelte fanger 1941 - 1943 Første side
L0008 Sikringsfanger B (gisler) 1942 - 1943 Første side
L0009 Protokoll for sikringsfanger 1941 - 1944 Første side
L0010 Protokoll for B - sikring (jøder) 1942 - 1943 Første side
L0011 Sikringsfanger 1942 Første side
L0012 Sikringsfanger A 1942 - 1944 Første side
L0013 Løslatelsesbok sikringsfanger B (jøder) 1942 - 1943 Første side
L0014 Mottagelsesprotokoll 1941 - 1944 Første side Innhold
L0015 Mottagelsesprotokoll 1944 - 1945 Første side Innhold
L0016 Fangetallsprotokoll (statistikk) 1941 - 1945 Første side
L0017 Effektbok for internerte 1941 - 1945 Første side
L0018 Legebok, diettmat, sykemeldinger 1943 - 1945 Arkivenheten er ikke fritt tilgjengelig pga. taushetsbelagte opplysninger. Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0019 Vaktprtotokoll 1945 Første side
L0020 Brevjournal 1941 - 1945 Første side
L0021 Regnskapsprotokoll: Memorial - avviklingen av Bredtveit fensel 1945 Første side
L0022 Arkivboks: Løse dokumenter uttatt av protokoller i serien. 1941 - 1945 Arkivenheten er ikke fritt tilgjengelig pga. taushetsbelagte opplysninger. Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Sakarkiv ordnet etter emne
L0072/0003 --: Oppgaver over arresterte og løslatte fra Det tyske sikkerhetspoliti 1942 - 1943 Første side
L0107/0005 --: Grepo, meldiger om anholdte personer 1943 Første side
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
Jødeaksjonene og reisekontroll, Jødeaksjoner
L0001 Arrestasjoner av jøder, jøder utenbys 1-94 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 55, 67-68, 70, 77 og 94 mangler. Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0002 Arrestasjoner av jøder, jøder utenbys 95-255 1942 For jøder bosatt i Oslo: Register i Ckd 59 (ikke digitalisert). For jøder bosatt i resten av landet: Register i Ckd 61 (ikke digitalisert). Nr. 102, 130, 132, 134-136, 138, 141, 145-151, 153-160, 163-168, 170-171, 164, 176-178, 180-184, 189, 192-193, 226, 230, 232, 240-244, 246-247 og 250-252 mangler. Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0007 Jødiske flyktninger i Oslo og Aker 1-610 1942 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0008 Jødiske flyktninger utenbys A-Å/Jødinner 1942 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0011 Spørreskjema for jøder i Norge. 1: Oslo 610-806 (Plavnik-Zwillinger). 2: Aker 1-113 (Adler-Lewin). 1942 Første side Innhold
L0012 Spørreskjema for jøder i Norge. 1: Aker 114- 207 (Levinson-Wozak) og 656 (Salomon). 2: Arendal-Hordaland. 3: Horten-Romerike. 1942 Første side Innhold
L0014 Skriv vedr. jøder I-Ø. Oppgaver over internerte jøders formuer m.v. 1940 - 1943 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0015 Diverse angående jødeaksjonene (Korrespondanse med tyske myndigheter, beslagleggelse av eiendom, henvendelser til Quisling, sikring av jødiske pasienter m.m.) 1940 - 1943 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.
L0016 Diverse angående jødeaksjonene (Beslagleggelse av formuer, forespørsler om løslatelse, flyktede jøder m.m.) 1942 - 1943 Første side Innhold
Arkivenheten er klausulert på Internett. Din brukerkonto har ikke rettigheter til å vise innholdet.