Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 9834 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Kristiansand


Risør folkeregister

Navnekort
L0020 Navnekort Vestervik-Å, serie 3 menn 1946 - 1993 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Sirdal folkeregister

Hovedregisterkort, Hovedregisterkort utflyttet
L0001 Utflyttet, avgangsnr. 1965 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Utflyttet, avgangsnr. 1969 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Utflyttet, avgangsnr. 1972 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Hovedregisterkort, Hovedregisterkort døde
L0001 Døde, dødsdato og avgangsnr. 1946 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Døde, avgangsnr. 1961 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Døde, avgangsnr. 1977 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Hovedregisterkort, Hovedregisterkort omskrevne
L0001 Omskrevne kort, gnr 1-21 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Omskrevne kort, gnr 22-50 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Omskrevne kort, gnr 52 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Omskrevne kort, gnr 53-60 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Songdalen folkeregister

Hovedregisterkort
L0001 Utflyttet, avgangsnr. 1964 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Utflyttet, avgangsnr. 1966 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Døde, avgangsnr. 1964 - 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Spangereid folkeregister

Hovedregisterkort, Hovedregisterkort utflyttet
L0001 Utflyttet, avgangsnr. 1947 - 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Utflyttet, avgangsnr. 1952 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Utflyttet, avgangsnr. 1958 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Hovedregisterkort, Hovedregisterkort døde
L0001 Døde, avgangsnr. 1947 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Spind folkeregister

Hovedregisterkort
L0001 Hovedregisterkort utflyttet A-L 1947 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Hovedregisterkort utflyttet (M-Å) og døde (A-K) 1947 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Hovedregisterkort døde L-Å 1947 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Stokken folkeregister

Hovedregisterkort
L0001 Utflyttet, alfabetisk 1947 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Utflyttet, alfabetisk 1947 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Utflyttet og utvandret, alfabetisk 1946 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Døde, alfabetisk 1946 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Søgne folkeregister

Hovedregisterkort
L0001 Hovedregisterkort utflyttet, avgangsnr. 1947 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Hovedregisterkort utflyttet, avgangsnr. 1950 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Hovedregisterkort utflyttet, avgangsnr. 1953 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Hovedregisterkort utflyttet, avgangsnr. 1955 - 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Hovedregisterkort utflyttet, avgangsnr. 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Hovedregisterkort utflyttet, avgangsnr. 1958 - 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Hovedregisterkort utflyttet, avgangsnr. 1960 - 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Hovedregisterkort utflyttet, avgangsnr. 1963 - 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Hovedregisterkort utflyttet, avgangsnr. 1965 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Hovedregisterkort døde, avgangsnr. 1947 - 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Hovedregisterkort døde, avgangsnr. 1955 - 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Hovedregisterkort døde, avgangsnr. 1964 - 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Utflyttet, avgangsnr. 1968 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Utflyttet, avgangsnr. 1969 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Utflyttet og døde, avgangsnr. 1968 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Døde, avgangsnr. 1971 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Omskrevne kort, gnr 1-15 1972 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Omskrevne kort, gnr 16-18 1972 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Omskrevne kort, gnr 18-20 1972 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Omskrevne kort, gnr 21-23 1972 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Omskrevne kort, gnr 23 1972 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Omskrevne kort, gnr 24-28 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Omskrevne kort, gnr 28 1972 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Omskrevne kort, gnr 29-38 1972 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Omskrevne kort, gnr 39-68 1972 - 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.