Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1228 treff.

Visningsvalg:

Varanger museum IKS


Brodtkorb handel A/S

Oppgjørsbøker, Ishavsfangst
L0002/0003 Trent - Aurora: Aurora 1911 - 1928 Kontobok for ishavsskuten Aurora Første side
Oppgjørsbøker, Kolahalvøya
L0001/0001 Konto for kvener og nordmenn på Kolahalvøya : Conto for Kvæner og Nordmænd paa Russefinmarken No 1 1868 - 1894 Første side Innhold
L0001/0002 Konto for kvener og nordmenn på Kolahalvøya : Conto for Kvæner og Nordmænd paa Russefinmarken No 2 1895 - 1915 Første side
L0002/0001 Kladder: Kvænkladde 1894 - 1898 Første side
Oppgjørsbøker, Pomorhandel
L0001 Opgjørsbog for Pomorer og Russer B 1899 - 1907 Første side
Eiendomsforvaltning, Bygg- og eiendomssaker
L0002 Bygningskonto 1898 - 1942 Første side
Eiendomsforvaltning, Skjøter og grunnbrev
L0001 Skjøter og grunnbrev i Vardø by 1822 - 1943 Alle dokumentene i arkivstykket er publisert. Første side Innhold
L0002 Skjøter og grunnbrev i Vardø by 1852 - 1949 Alle dokumentene i arkivstykket er publisert. Første side Innhold
L0003 Faste eiendommer i Vardø Herred 1862 - 1939 Mappe 1 og mappe 2 i arkivstykket er publisert. Første side Innhold
Regnskap, Hovedbøker
L0004 Hovedbok 1895 - 1899 Første side Innhold
L0006 Hovedbok 1907 - 1911 Første side
Regnskap, Debitorbøker
L0003 Hovedbok ifor innenbys debitorer Litr Q 1893 - 1899 Første side
L0006 Hovedbok for innenbys debitorer Litr T 1907 - 1911 Første side
L0007 Hovedbok for innenbys debitorer Litr U 1912 - 1916 Første side
L0009 Hovedbok for innenbys debitorer Litr X 1923 - 1927 Første side
L0019 Diverse debitorer nummer 2 1890 - 1892 Første side
L0029/0001 Insolvente debitorer: Udenbyes Insolventbog 1862 - 1878 Første side
L0029/0002 Insolvente debitorer: Indenbyes Insolvente Litra A 1863 - 1877 Første side
L0030/0001 Insolvente og usikre debitorer: Insolvente Indenbyes Debitorer 18 1864 - 1881 Første side
L0030/0002 Insolvente og usikre debitorer: Usikre Udenbyes Debitorer No 2 1868 - 1889 Første side
Regnskap, Regnskap
L0002/0001 Journalføring: Fortegnelse over Udestaaende Fordringer 1882 - 1894 Første side
Regnskap, Faktura- og kalkulasjonsbøker
L0002 Faktura og kalkulationsbok 17 1922 - 1923 Første side
L0003 Faktura og kalkulationsbok 18 1924 Første side

Bussesundfergen A/S

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Protokoller 1957 - 1969 Kilden inneholder mappene: VAMU/A-0002/A/L0001/0001: Generalforsamling 1960 (1959-1960) VAMU/A-0002/A/L0001/0002: Generalforsamling 1963, 1964 (1963-1964) VAMU/A-0002/A/L0001/0003: Styreprotokoll (1957-1969) Første side

A/S Vega

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Styreprotokoller
L0001 Styreprotokoll 1941 - 1947 Første side

Vestfoldarkivet


Pa 258 - N. Bugge AS

Saksarkiv sideordnede system, Korrespondanse - Hvalfangst- og rederisaker
L0001/0001 Lisensavtaler og korrespondanse med Britiske myndigheter : The Crown Agents for the Colonies 1911 - 1920 Korrespondanse mellom N. Bugge, de sentrale myndighetene i London og guvernøren på Falklandsøyene. Inneholder dokumentene nominert til Norges dokumentarv. Et utvalg er digitalisert. Første side
L0001/0002 Lisensavtaler og korrespondanse med Britiske myndigheter : The Under Secretary of State, Colonial Office 1912 - 1920 Korrespondanse mellom N. Bugge, de sentrale myndighetene i London og guvernøren på Falklandsøyene. Inneholder dokumentene nominert til Norges dokumentarv. Et utvalg er digitalisert. Første side
L0001/0003 Lisensavtaler og korrespondanse med Britiske myndigheter : The Office of the Colonial Secretary, Stanley, Falkland Island 1911 - 1920 Korrespondanse mellom N. Bugge, de sentrale myndighetene i London og guvernøren på Falklandsøyene. Inneholder dokumentene nominert til Norges dokumentarv. Et utvalg er digitalisert. Første side