Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5800 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0014/0001 Kristiania: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0014/0002 Kristiania: Dokumenter 1787 - 1797 Første side
L0015/0001 Kristiania: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0015/0002 Kristiania: Dokumenter 1797 - 1807 Første side
L0016/0001 Kristiania: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0016/0002 Kristiania: Dokumenter 1807 - 1817 Første side
L0017/0001 Kristiansand: Branntakstprotokoll 1765 Første side
L0017/0002 Kristiansand: Branntakstprotokoll 1767 Første side
L0017/0003 Kristiansand: Branntakstprotokoll 1767 Første side
L0017/0004 Kristiansand: Dokumenter Første side
L0018/0001 Kristiansand: Dokumenter 1787 - 1797 Første side Innhold
L0018/0002 Kristiansand: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0019/0001 Kristiansand: Branntakstprotokoll 1797 Første side Innhold
L0019/0002 Kristiansand: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0019/0003 Kristiansand: Dokumenter 1797 - 1813 Første side
L0020/0001 Kristiansand: Dokumenter Første side
L0021/0001 Kristiansund: Branntakstprotokoll 1767 Første side
L0021/0002 Kristiansund: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0021/0003 Kristiansund: Dokumenter 1767 - 1797 Første side
L0022/0001 Kristiansund: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0022/0002 Kristiansund: Dokumenter 1807 - 1817 Første side
L0023/0001 Fredrikshald: Branntakstprotokoll 1765 Første side
L0023/0002 Fredrikshald: Branntakstprotokoll 1765 Første side
L0023/0003 Fredrikshald: Branntakstprotokoll 1765 Første side
L0023/0004 Fredrikshald: Branntakstprotokoll 1767 Første side
L0023/0005 Fredrikshald: Branntakstprotokoll 1777 Første side
L0023/0006 Fredrikshald: Dokumenter 1765 - 1787 Første side
L0024/0001 Fredrikshald: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0024/0002 Fredrikshald: Dokumenter 1787 Første side
L0025/0001 Fredrikshald: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0025/0002 Fredrikshald: Dokumenter 1797 - 1807 Første side
L0026/0001 Fredrikstad: Branntakstprotokoll 1767 Første side
L0026/0002 Fredrikstad: Branntakstprotokoll 1777 Første side
L0026/0003 Fredrikstad: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0026/0004 Fredrikstad: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0026/0005 Fredrikstad: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0026/0006 Fredrikstad: Dokumenter 1767 - 1817 Første side
L0027/0001 Hammerfest: Branntakstprotokoll 1813 - 1817 Første side
L0028/0001 Holmestrand: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0028/0002 Holmestrand: Dokumenter 1767 - 1817 Første side
L0029/0001 Kongsberg: Branntakstprotokoll 1767 Første side
L0029/0002 Kongsberg: Branntakstprotokoll 1777 Første side
L0029/0003 Kongsberg: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0029/0004 Kongsberg: Dokumenter 1767 - 1797 Første side
L0030/0001 Kongsberg: Branntakstprotokoll 1797 Første side
L0030/0002 Kongsberg: Dokumenter 1797 - 1807 Første side
L0031/0001 Kongsberg: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0031/0002 Kongsberg: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0031/0003 Kongsberg: Dokumenter 1807 - 1817 Første side
L0032/0001 Kragerø: Branntakstprotokoll 1765 Første side