Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 6000 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Oslo byarkiv


Lensmennene i Aker

Spesialarkiv for virksomheten, Branntakstprotokoller for Østre Aker
L0010 Branntakstprotokoll 1910 - 1912 Første side Innhold
L0011 Branntakstprotokoll 1910 - 1917 Første side Innhold
L0012 Branntakstprotokoll 1912 - 1913 Første side Innhold
L0013 Branntakstprotokoll 1912 - 1916 Første side Innhold
L0014 Branntakstprotokoll 1913 - 1914 Første side Innhold
L0015 Branntakstprotokoll 1914 - 1916 Første side Innhold
L0016 Branntakstprotokoll 1914 - 1919 Første side Innhold
L0017 Branntakstprotokoll 1916 - 1921 Første side Innhold
L0018 Branntakstprotokoll 1917 - 1920 Første side Innhold
L0019 Branntakstprotokoll 1917 - 1920 Første side Innhold
L0020 Branntakstprotokoll 1920 - 1925 Første side Innhold
L0021 Branntakstprotokoll 1921 - 1928 Første side Innhold
L0022 Branntakstprotokoll 1922 - 1925 Første side Innhold
L0023 Branntakstprotokoll 1925 - 1928 Første side Innhold
L0025 Branntakstprotokoll 1928 - 1935 Første side Innhold
L0026 Branntakstprotokoll 1930 - 1931 Første side Innhold
L0027 Branntakstprotokoll 1931 - 1933 Første side Innhold
L0028 Branntakstprotokoll 1933 - 1937 Første side Innhold
L0029 Branntakstprotokoll 1935 - 1937 Første side Innhold
L0030 Branntakstprotokoll 1937 - 1939 Første side Innhold

Riksarkivet


Kommersekollegiet, Brannforsikringskontoret 1767-1814

Branntakster, Kjøpstedenes brannforsikrings- og branntaksasjonsprotokoller med tilhørende dokumenter
L0001/0001 Arendal: Branntakstprotokoll 1777 - 1786 Første side Innhold
L0001/0002 Arendal: Branntakstprotokoll 1787 Første side Innhold
L0001/0003 Arendal: Dokumenter 1765 - 1797 Første side Innhold
L0002/0001 Arendal: Branntakstprotokoll 1797 Med register til nr. 2.1 og 2.2. Første side Innhold
L0002/0002 Arendal: Branntakstprotokoll 1797 Register: Se nr. 2.1. Første side Innhold
L0002/0003 Arendal: Dokumenter 1798 - 1807 Første side Innhold
L0003/0001 Arendal: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side Innhold
L0003/0002 Arendal: Dokumenter 1808 - 1813 Første side Innhold
L0004/0001 Bergen: Branntakstprotokoll 1767 Første side Innhold
L0004/0002 Bergen: Branntakstprotokoll 1767 Første side Innhold
L0004/0003 Bergen: Dokumenter 1767 - 1777 Første side Innhold
L0004b/0001 Bergen: Branntakstprotokoll 1777 Første side Innhold
L0004b/0002 Bergen: Dokumenter 1777 - 1787 Første side Innhold
L0005/0001 Bergen: Branntakstprotokoll 1787 Første side Innhold
L0005/0002 Bergen: Dokumenter 1787 - 1797 Første side Innhold
L0006/0001 Bergen: Branntakstprotokoll 1797 Første side Innhold
L0006/0002 Bergen: Dokumenter 1797 - 1807 Første side Innhold
L0007/0001 Bergen: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 1.-11. rode. Gateregister: Se nr. 7.3. Første side Innhold
L0007/0002 Bergen: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 11.-23. rode. Gateregister: Se nr. 7.3. Første side Innhold
L0007/0003 Bergen: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 23.-24. rode, samt Handelskontoret og sjøbodene. Med gateregister for nr. 7.1-7.3. Første side Innhold
L0007/0004 Bergen: Dokumenter 1807 - 1817 Første side Innhold
L0008/0001 Bragernes: Branntakstprotokoll 1765 Første side Innhold
L0008/0002 Bragernes: Branntakstprotokoll 1767 Første side Innhold
L0008/0003 Bragernes: Branntakstprotokoll 1777 Første side
L0008/0004 Bragernes: Branntakstprotokoll 1787 Første side
L0008/0005 Bragernes: Dokumenter 1765 - 1797 Første side
L0009/0001 Bragernes: Branntakstprotokoll 1797 - 1807 Første side
L0009/0002 Bragernes: Dokumenter 1797 - 1807 Første side
L0010/0001 Bragernes: Branntakstprotokoll 1807 - 1817 Første side
L0010/0002 Bragernes: Dokumenter 1807 - 1817 Første side