Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1233 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Rentekammeret inntil 1814, Reviderte regnskaper, Fogderegnskap

MOSS, ONSØY, TUNE, VEME OG ÅBYGGE FOGDERI
L0124 Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1696 Første side Innhold
L0125 Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1697 Første side Innhold
L0126 Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1698 Første side Innhold
L0127 Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1698 Første side Innhold
L0128 Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1699 Første side Innhold
L0129 Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1700 Første side Innhold
L0130 Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1701 Første side Innhold
L0131 Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1702 Første side Innhold
L0132 Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1703 - 1704 Første side Innhold
L0133 Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1705 - 1706 Første side Innhold
L0134 Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1707 - 1708 Første side Innhold
L0135 Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1709 - 1710 Første side Innhold
L0136 Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1711 Første side Innhold
L0137 Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1712 Første side Innhold
L0138 Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1713 - 1714 Første side Innhold
L0139 Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1714 Første side Innhold
L0140 Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1715 - 1716 Første side Innhold
L0141 Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1717 Første side Innhold
L0142 Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1717 Første side Innhold
L0143 Fogderegnskap Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1718 Første side Innhold
L0260 Ekstraskatten Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1762 Første side Innhold
L0261 Ekstraskatten Moss, Onsøy, Tune, Veme og Åbygge 1763 Første side Innhold
RAKKESTAD FOGDERI
L0271 Fogderegnskap Rakkestad 1678 - 1679 Første side Innhold
L0272 Fogderegnskap Rakkestad 1680 - 1681 Første side Innhold
L0273 Fogderegnskap Rakkestad 1682 Første side Innhold
L0274 Fogderegnskap Rakkestad 1683 - 1684 Første side Innhold
L0275 Fogderegnskap Rakkestad 1685 - 1686 Første side Innhold
L0276 Fogderegnskap Rakkestad 1683 - 1688 Første side Innhold
L0277 Fogderegnskap Rakkestad 1689 - 1690 Første side Innhold
L0278 Fogderegnskap Rakkestad 1691 - 1693 Første side Innhold
HEGGEN OG FRØLAND FOGDERI
L0279 Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - 1680 Første side Innhold
L0280 Fogderegnskap Heggen og Frøland 1681 - 1684 Første side Innhold
L0281 Fogderegnskap Heggen og Frøland 1678 - 1686 Første side Innhold
L0282 Fogderegnskap Heggen og Frøland 1687 - 1690 Første side Innhold
L0283 Fogderegnskap Heggen og Frøland 1691 - 1693 Første side Innhold
RAKKESTAD, HEGGEN OG FRØLAND FOGDERI
L0284 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1694 Første side Innhold
L0285 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1695 Første side Innhold
L0286 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1696 Første side Innhold
L0287 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1697 Første side Innhold
L0288 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1698 Første side Innhold
L0289 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1699 Første side Innhold
L0290 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1700 Første side Innhold
L0291 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1700 Første side Innhold
L0292 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1701 Første side Innhold
L0293 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1701 Første side Innhold
L0294 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1702 Første side Innhold
L0295 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1703 Første side Innhold
L0296 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1704 Første side Innhold
L0297 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1705 Første side Innhold
L0298 Fogderegnskap Rakkestad, Heggen og Frøland 1706 Første side Innhold