Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3681 treff.

Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Uten oppføringer i Arkivportalen
52 1816 - 1821 Strinda og Selbu fogderi Første side Innhold
53 1816 - 1821 Orkdal og Gauldal fogderi Første side Innhold
54 1816 - 1822 Namdal fogderi Første side Innhold
55 1816 - 1822 Inderøy fogderi Første side Innhold
56 1816 - 1822 Stjør- og Verdal fogderi Første side Innhold
57 1816 - 1823 Helgeland fogderi Første side Innhold
58 1816 - 1821 Salten fogderi Første side Innhold
59 1816 - 1821 Vesterålen og Lofoten fogderi Første side Innhold
60 1816 - 1817 Senja og Troms fogderi Første side Innhold
61 1816 - 1817 Vest-Finnmark fogderi Første side Innhold
62 1816 - 1817 Øst-Finnmark fogderi Første side Innhold

Riksarkivet


Norske Lensrekneskapsbøker (publikasjon)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1557 - 1558 Bind 1: Rekneskap for Akershus len 1557-1558 Første side Innhold
2 1560 - 1561 Bind 2: Rekneskap for Akershus len 1560-1561 Første side Innhold
3 1563 Bind 3: Skatten av Bergenhus len 1563 Første side Innhold
4 1566 - 1567 Bind 4: Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567, A. Inntekt Første side Innhold
5 1566 - 1567 Bind 5: Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567, B. Utgift C. Dei nordlandske lena og Finnmark D. Ekstrakt Første side Innhold
6 1548 - 1559 Bind 6: Rekneskapsbøker for Trondheims len 1548-1549 og 1557-1559 Første side Innhold
7 1548 - 1567 Bind 7: Tillegg I og II Første side Innhold
Personregister 1548 - 1567 Personregister til Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567 Første side Innhold
Saksregister 1548 - 1567 Saksregister til Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567 Første side Innhold
Stedsnavnregister 1548 - 1567 Stedsnavnregister til Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567 Første side Innhold

Stattholderembetet 1572-1771

C III Ikke autoriserte kopibøker
L0002 Kopibok for skattebrev 1668 - 1679 Første side Innhold
D IX Jordebøker
L0001/0001 Jordebøker før 1624 og til utligning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebok for Oslo kapitel 1595 Første side Innhold
L0001/0002 Jordebøker før 1624 og til utligning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Akershus len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0002/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for noen vikværske len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0002/0002 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Agdesiden len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0002/0003 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Stavanger len 1624 - 1626 Første side Innhold
L0003/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Bergenhus len 1624 - 1625 Første side Innhold
L0004/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Bergenhus len 1626 Første side Innhold
L0005/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Bergenhus len (forts.) 1626 Første side Innhold
L0005/0002 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Summa summarum over alle gårder i Bergenhus len (løs papirlapp) 1626 Første side Innhold
L0006/0001 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for Trondheim len 1624 Første side Innhold
L0006/0002 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Jordebøker for de nordlandske len 1626 Første side Innhold
L0006/0003 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Søknad (med vedlegg) fra lensherren på Vardøhus om at allmuen i lenet hans må slippe garnisonsskatt 1626 Første side Innhold
L0006/0004 Jordebøker til utlikning av garnisonsskatt 1624-1626:: Dokumenter om garnisonsskatten o.a. 1624 - 1627 Første side Innhold
L0007/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Adelsjordebøker 1624 - 1625 Første side Innhold
L0008/0001 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebok for Oslo by 1625 Første side Innhold
L0008/0002 Jordebøker til utlikning av rosstjeneste 1624-1626:: Odelsjordebøker for Akershus len 1624 - 1626 Første side Innhold

Vestre Toten kommunearkiv


Vestre Toten kommunearkiv*

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Regnskap over Vestre Toten fattigkasses kornbeholdning 1847 - 1850 Første side
- Regnskap over Vestre Toten fattigkasses kornbeholdning 1850 - 1861 Første side
- Fattigligning for Vestre Toten prestegjeld 1860 Første side Innhold
- Fattigligning for Vestre Toten prestegjeld 1869 Første side Innhold
- Ligningen i korn til Vestre Totens fattigkasse 1881 Første side
- Ligningsprotokoll for Vestre Toten kommune 1896 - 1898 Første side Innhold
- Utskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1903-1904 for Vestre Toten skattedistrikt 1903 - 1904 Første side
- Utskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1904-1905 for Vestre Toten skattedistrikt 1904 - 1905 Første side
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1915-1916 for Vestre Toten skattedistrikt 1915 - 1916 Første side
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1919-1920 for Vestre Toten skattedistrikt 1919 - 1920 Første side
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1921-1922 for Vestre Toten skattedistrikt 1921 - 1922 Første side
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1929-1930 for Vestre Toten skattedistrikt 1929 - 1930 Første side