Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3878 treff.

Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Uten oppføringer i Arkivportalen
32 1816 - 1823 Kristiansand Første side Innhold
33 1816 - 1822 Mandal fogderi Første side Innhold
34 1816 - 1822 Lister fogderi Første side Innhold
35 1816 - 1820 Stavanger Første side Innhold
36 1816 Ryfylke fogderi Første side Innhold
37 1816 - 1825 Jæren og Dalane fogderi Første side Innhold
38 1816 Bergen Første side Innhold
39a 1816 Sunnhordland og Hardanger fogderi Første side Innhold
39b 1816 Sunnhordland og Hardanger fogderi Første side Innhold
40 1816 - 1824 Nordhordland og Voss fogderi Første side Innhold
41 1816 - 1825 Rosendal baroni Første side Innhold
42 1816 - 1824 Lysekloster gods Første side Innhold
43 1816 - 1822 Ytre og Indre Sogn fogderi Første side Innhold
44 1816 - 1828 Sunn- og Nordfjord fogderi Første side Innhold
45 1816 Sunnmøre fogderi Første side Innhold
46 1816 Molde Første side Innhold
47 1816 - 1820 Kristiansund Første side Innhold
48 1816 Romsdal fogderi Første side Innhold
49 1816 - 1819 Nordmøre fogderi Første side Innhold
50 1816 - 1820 Trondheim Første side Innhold
51 1816 - 1822 Fosen fogderi Første side Innhold
52 1816 - 1821 Strinda og Selbu fogderi Første side Innhold
53 1816 - 1821 Orkdal og Gauldal fogderi Første side Innhold
54 1816 - 1822 Namdal fogderi Første side Innhold
55 1816 - 1822 Inderøy fogderi Første side Innhold
56 1816 - 1822 Stjør- og Verdal fogderi Første side Innhold
57 1816 - 1823 Helgeland fogderi Første side Innhold
58 1816 - 1821 Salten fogderi Første side Innhold
59 1816 - 1821 Vesterålen og Lofoten fogderi Første side Innhold
60 1816 - 1817 Senja og Troms fogderi Første side Innhold
61 1816 - 1817 Vest-Finnmark fogderi Første side Innhold
62 1816 - 1817 Øst-Finnmark fogderi Første side Innhold

Publikasjoner


Publikasjoner utgitt av Arkivverket

Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567
Bind 1 Rekneskap for Akershus len 1557-1558 1557 - 1558 Første side Innhold
Bind 2 Rekneskap for Akershus len 1560-1561 1560 - 1561 Første side Innhold
Bind 3 Skatten av Bergenhus len 1563 1563 Første side Innhold
Bind 4 Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: A. Inntekt 1566 - 1567 Første side Innhold
Bind 5 Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: B. Utgift C. Dei nordlandske lena og Finnmark D. Ekstrakt 1566 - 1567 Første side Innhold
Bind 6 Rekneskapsbøker for Trondheims len 1548-1549 og 1557-1559 1548 - 1559 Første side Innhold
Bind 7 Tillegg I og II 1548 - 1567 Første side Innhold
- Personregister 1548 - 1567 Første side Innhold
- Saksregister 1548 - 1567 Første side Innhold
- Stedsnavnsregister 1548 - 1567 Første side Innhold

Vestre Toten kommunearkiv


Vestre Toten kommunearkiv*

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Regnskap over Vestre Toten fattigkasses kornbeholdning 1847 - 1850 Første side
- Regnskap over Vestre Toten fattigkasses kornbeholdning 1850 - 1861 Første side
- 1851 - 1897 Protokollen er delvis upaginert, samt muligens mangler sider. Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten Kommune, i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
- Fattigligning for Vestre Toten prestegjeld 1860 Første side Innhold
- Fattigligning for Vestre Toten prestegjeld 1869 Første side Innhold
- Ligningen i korn til Vestre Totens fattigkasse 1881 Første side
- Ligningsprotokoll for Vestre Toten kommune 1896 - 1898 Første side Innhold
- Utskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1903-1904 for Vestre Toten skattedistrikt 1903 - 1904 Første side