Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3745 treff.

Visningsvalg:

Norges Bank


Norges Bank/Sølvskatten 1816*

Uten oppføringer i Arkivportalen
47 1816 - 1820 Kristiansund Første side Innhold
48 1816 Romsdal fogderi Første side Innhold
49 1816 - 1819 Nordmøre fogderi Første side Innhold
50 1816 - 1820 Trondheim Første side Innhold
51 1816 - 1822 Fosen fogderi Første side Innhold
52 1816 - 1821 Strinda og Selbu fogderi Første side Innhold
53 1816 - 1821 Orkdal og Gauldal fogderi Første side Innhold
54 1816 - 1822 Namdal fogderi Første side Innhold
55 1816 - 1822 Inderøy fogderi Første side Innhold
56 1816 - 1822 Stjør- og Verdal fogderi Første side Innhold
57 1816 - 1823 Helgeland fogderi Første side Innhold
58 1816 - 1821 Salten fogderi Første side Innhold
59 1816 - 1821 Vesterålen og Lofoten fogderi Første side Innhold
60 1816 - 1817 Senja og Troms fogderi Første side Innhold
61 1816 - 1817 Vest-Finnmark fogderi Første side Innhold
62 1816 - 1817 Øst-Finnmark fogderi Første side Innhold

Publikasjoner


Publikasjoner utgitt av Arkivverket

Norske Lensrekneskapsbøker 1548-1567
Bind 1 Rekneskap for Akershus len 1557-1558 1557 - 1558 Første side Innhold
Bind 2 Rekneskap for Akershus len 1560-1561 1560 - 1561 Første side Innhold
Bind 3 Skatten av Bergenhus len 1563 1563 Første side Innhold
Bind 4 Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: A. Inntekt 1566 - 1567 Første side Innhold
Bind 5 Rekneskap for Bergenhus len 1566-1567: B. Utgift C. Dei nordlandske lena og Finnmark D. Ekstrakt 1566 - 1567 Første side Innhold
Bind 6 Rekneskapsbøker for Trondheims len 1548-1549 og 1557-1559 1548 - 1559 Første side Innhold
Bind 7 Tillegg I og II 1548 - 1567 Første side Innhold
- Personregister 1548 - 1567 Første side Innhold
- Saksregister 1548 - 1567 Første side Innhold
- Stedsnavnsregister 1548 - 1567 Første side Innhold

Vestre Toten kommunearkiv


Vestre Toten kommunearkiv*

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Regnskap over Vestre Toten fattigkasses kornbeholdning 1847 - 1850 Første side
- Regnskap over Vestre Toten fattigkasses kornbeholdning 1850 - 1861 Første side
- 1851 - 1897 Protokollen er delvis upaginert, samt muligens mangler sider. Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten Kommune, i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
- Fattigligning for Vestre Toten prestegjeld 1860 Første side Innhold
- Fattigligning for Vestre Toten prestegjeld 1869 Første side Innhold
- Ligningen i korn til Vestre Totens fattigkasse 1881 Første side
- Ligningsprotokoll for Vestre Toten kommune 1896 - 1898 Første side Innhold
- Utskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1903-1904 for Vestre Toten skattedistrikt 1903 - 1904 Første side
- Utskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1904-1905 for Vestre Toten skattedistrikt 1904 - 1905 Første side
- 1911 - 1912 Protokollen er upaginert. Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Første side
- 1913 - 1914 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Første side
- Utskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1915-1916 for Vestre Toten skattedistrikt 1914 - 1915 Første side
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1915-1916 for Vestre Toten skattedistrikt 1915 - 1916 Første side
- 1917 - 1918 Protokollen er upaginert. Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten Kommune, i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
- 1918 - 1919 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Gjøvik og Toten Slektshistorielag i samarbeid med Vestre Toten kommune. Første side
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1919-1920 for Vestre Toten skattedistrikt 1919 - 1920 Første side
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1921-1922 for Vestre Toten skattedistrikt 1921 - 1922 Første side
- Avskrift av ligningsprotokollen for budsjettåret 1929-1930 for Vestre Toten skattedistrikt 1929 - 1930 Første side

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Evje kommmune, Likningskommisjonen

Likningsprotokoller
L0003 Likningsprotokoll 1899 - 1906 Første side Innhold
L0004 Likningsprotokoll 1905 - 1908 Første side Innhold
L0005 Likningsprotokoll 1909 - 1912 Første side Innhold

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Likningsnemnda

Likningsprotokollar, Likningsprotokollar. Statsskatt
L0002 Likningsprotokollar for statsskatt 1915 - 1916 Første side

Finnaas kommune. Skulestyret

Rekneskap, Tilvisningsbøker
L0001 Tilvisningsbok for Finnås skulestyre 1892 - 1915 Første side

Finnaas kommune. Overformynderiet

Skifte- og obligasjonsprotokollar, Obligasjonsprotokollar, Obligasjonsprotokollar
L0001 Obligasjonsprotokoll for Finnås overformynderi 1848 - 1892 Første side