Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 19190 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Laksevåg folkeregister

Hovedregisterkort, Utflyttet
L0005 Utflyttere 1953 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Utflyttere 1954 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Utflyttere 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Utflyttere 1956 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Utflyttere nr. 1 - 650 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Utflyttere 1957 nr. 651 - 953, 1958 nr. 1 - 500 1957 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Utflyttere nr. 501 - 1057 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Utflyttere nr. 2 - 599 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Utflyttere nr. 600 - 1022 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Utflyttere nr. 6 - 699 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Utflyttere nr. 700 - 1121 1960 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Utflyttere nr. 4 - 699 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Utflyttere nr. 700 - 1165 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Utflyttere nr. 1 - 599 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Utflyttere nr. 600 - 1185 1962 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Utflyttere nr. 1 - 494 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Utflyttere nr. 503 - ut 1963 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0022 Utflyttere nr. 1 - 499 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0023 Utflyttere nr. 501 - 1152 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0024 Utflyttere nr. 1 - 500 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0025 Utflyttere nr. 501 - 1000 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0026 Utflyttere nr. 1001 - 1387 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0027 Utflyttere nr. 1 - 500 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0028 Utflyttere nr. 501 - 1000 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0029 Utflyttere nr. 1001 - 1497 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0030 Utflyttere nr. 1 - 500 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0031 Utflyttere nr. 501 - 1000 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0032 Utflyttere nr. 1001 - 1503 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0033 Utflyttere nr. 1 - 498 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0034 Utflyttere nr. 502 - 899 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0035 Utflyttere nr. 900 - 1300 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0036 Utflyttere nr. 1302 - 1531 1968 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0037 Utflyttere nr. 1 - 499 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0038 Utflyttere nr. 500 - 998 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0039 Utflyttere nr. 1004 - 1499 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0040 Utflyttere 1969 nr. 1500 - 1685, 1970 nr. 1 - 79 1969 - 1970 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Hovedregisterkort, Døde
L0001 Døde 1947 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Døde 1953 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Døde 1958 - 1961 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Døde 1962 - 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Døde 1967 - 1969 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Døde 1970 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Døde 1972 - 1974, 1975 nr. 1 - 30 1972 - 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Hovedregisterkort, Bortkomne
L0001 Bortkomne pr. 1951 1951 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Hovedregisterkort, Adopsjoner
L0001 Adopsjoner 1939 - 1971 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Åsane folkeregister

Folkeregister, Utflytte
L0001 Utflytta nr. 1 - 339 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Utflytta nr. 340 - 734 1965 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Utflytta nr. 1 - 399 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Utflytta nr. 400 - 727 1966 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005 Utflytta nr. 1 - 398 1967 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.