Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1229 treff.

Visningsvalg:

Mjøsmuseet


Narum Brenneri

Korrespondanse
0001/0001 Mappe 1/Offentlig administrasjon 1941 - 1949 Ingen tilgang
Aksjebrever og annet materiale
0001/0001 Aksjebrever Mindre og Større Fehus/Aksjebrev for 1/36 av mindre Fehus, 1880, 2 stk 1880 Første side
0001/0002 Aksjebrever Mindre og Større Fehus/Aksjebrev for 1/80 av Større Fehus, 1865, 28 stk (10 blanke) 1868 Første side
0002 Aksjebrever i Brenneriet for 1/188, 1891, 13 stk (6 blanke) 1891 Første side

Hjell Brenneri

Uten oppføringer i Arkivportalen
1866 - 1867 Byggregnskap Første side Innhold
1867 - 1870 Kontobok for aksjonærer Første side Innhold

Hekshus Brenneri

Uten oppføringer i Arkivportalen
1863 - 1909 Forhandlingsprotokoll Første side Innhold

Riksarkivet


Modums Blaafarveværk

2. PERIODE
Ukjent 1840 - 1844 "Tilståelsesbog". Avtaler om kjørsel. Første side Innhold
2. PERIODE, Møter, styring, kontrakter
L0061/0001 --: Protokoll for kontrakter vedr. kjørsel og leveranser 1831 - 1853 Første side Innhold
L0062/0001 --: Kontraktsprotokoll for kjørsler og leveranser 1835 - 1848 Første side Innhold
L0063 -- 1827 - 1849 Diverse: Akkorder, licitations-Forretning (Auctionsprotokoll), tømmer. Første side Innhold
L0064 -- 1828 - 1848 Diverse instrukser og kontrakter, bl.a. vedr. tømmerleveranser. Første side Innhold
2. PERIODE, Korrespondanse
L0065/0001 --: Kopibok, ført av B. Wegner 1821 - 1822 Første side Innhold
L0066/0001 --: Kopibok, ført av B. Wegner m.fl. 1827 Første side Innhold
L0067/0001 --: Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1825 - 1826 Første side Innhold
L0068/0001 --: Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1822 - 1824 Første side Innhold
L0069/0001 --: Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1827 - 1828 Første side Innhold
L0070/0001 --: Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1828 - 1829 Første side Innhold
L0071/0001 --: Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1830 Første side Innhold
L0072/0001 --: Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1831 - 1832 Første side Innhold
L0073/0001 --: Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1832 Første side Innhold
L0074/0001 --: Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1833 - 1834 Første side Innhold
L0075/0001 --: Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1835 - 1837 Første side Innhold
L0076/0001 --: Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1838 - 1839 Første side Innhold
L0077/0001 --: Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1839 - 1840 Første side Innhold
L0078/0001 --: Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1840 - 1841 Første side Innhold
L0079/0001 --: Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1841 - 1842 Første side Innhold
L0080/0001 --: Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1845 - 1847 Første side Innhold
L0081/0001 --: Kopibok, ført ved Bokholderkontoret 1847 - 1848 Første side Innhold
L0082/0001 --: Kopibok, ført ved gruvekontoret 1826 - 1830 Første side Innhold
L0083/0001 --: Kopibok, ført ved gruvekontoret 1830 - 1831 Første side Innhold
L0084/0001 --: Kopibok, ført ved gruvekontoret 1831 - 1833 Første side Innhold
L0085/0001 --: Kopibok, ført ved gruvekontoret 1833 - 1835 Første side Innhold
L0086/0001 --: Kopibok, ført av Bøbert 1829 - 1830 Første side Innhold
L0087/0001 --: Kopibok, ført av Bøbert 1830 - 1832 Første side Innhold
L0088/0001 --: Kopibok, ført av Bøbert 1832 - 1834 Første side Innhold
L0089/0001 --: Kopibok, ført av Bøbert 1837 - 1840 Første side Innhold
L0090/0001 --: Innkomne brev A-T 1822 - 1823 Første side Innhold
L0091/0001 --: Innkomne brev A - L 1823 - 1824 Første side Innhold
L0092/0001 --: Innkomne brev M - Y 1823 - 1824 Første side Innhold
L0093/0001 --: Innkomne brev A - L 1824 - 1825 Første side Innhold
L0094/0001 --: Innkomne brev M - Z 1824 - 1825 Første side Innhold
L0095/0001 --: Innkomne brev A - L 1825 - 1826 Første side Innhold
L0096/0001 --: Innkomne brev M - Z 1825 - 1826 Første side Innhold
L0097/0001 --: Innkomne brev A - H 1826 - 1827 Første side Innhold
L0098/0001 --: Innkomne brev I - Y 1826 - 1827 Første side Innhold
L0099/0001 --: Innkomne brev A - K 1827 - 1828 Første side Innhold
L0100/0001 --: Innkomne brev L- Y 1827 - 1828 Første side Innhold
L0101/0001 --: Innkomne brev A - M 1828 - 1829 Første side Innhold
L0102/0001 --: Innkomne brev M - W 1828 - 1829 Første side Innhold