Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2012 treff.

Visningsvalg:

Norges Golfforbund


Norges Golfforbund*

Uten oppføringer i Arkivportalen
Ad/L0004 1979 - 1982 Styremøteprotokoll Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Ad/L0005 1983 - 1985 Styremøteprotokoll Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Ad/L0006 1986 - 1991 Styremøteprotokoll Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Ad/L0007 1992 - 1994 Styremøteprotokoll Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Ad/L0008 1995 - 1996 Styremøteprotokoll Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Ad/L0009 1997 - 1999 Styremøteprotokoll Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Ad/L0010 2000 - 2001 Styremøteprotokoll Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Ad/L0011 2002 - 2018 Styremøteprotokoll Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Riksarkivet


Sinding-Larsen, Magna*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1946 Erindringsmanus. Magna Sinding-Larsens beskrivelse av sitt livsløp og sin virksomhet. Berører blant annet oppvekst, familien Sinding-Larsen, Eugenia stiftelse. Første side Innhold

Lokal oppbevaring


Sogndal kyrkjelege fellesråd (ikkje avlevert)

Uten oppføringer i Arkivportalen
Uten nr. 1880 - 2004 Kyrkjegardsprotokoll for Fjærland kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1899 - 1923 Kyrkjegardsprotokoll for Stedje sokns kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1900 - 1999 Kyrkjegardsprotokoll for Leikanger sokns kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1924 - 1948 Kyrkjegardsprotokoll for Stedje sokns kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1930 - 1973 Protokoll for Sogndal sokns gravfelt Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1948 - 1981 Kyrkjegardsprotokoll for Stedje sokns kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1957 - 1996 Kyrkjegardsprotokoll for Norum sokns kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 2000 - 2017 Kyrkjegardsbok for Leikanger og Husabø kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 2002 Kyrkjegardsbok for Norum kyrkjegard Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Vevstad, Samling 1*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1783 Den voksne ungdom som har vært til herrens bord, Vegårshei sokn 1783. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Gjerstad / Vegårshei, 1783-1783, Sjeleregister Første side Innhold

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek


Landsorganisasjonen i Norge

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1911 - 1953 Representantskapsprotokoller Første side Innhold
2 1953 - 1977 Representantskapsprotokoller Første side Innhold
3 1978 - 1992 Representantskapsprotokoller Første side Innhold
4 1993 - 2008 Representantskapsprotokoller Første side Innhold
5 2009 - 2014 Representantskapsprotokoller Første side Innhold
MØTEBØKER, Sekretariatet
L0001a/0001 Protokoller: Protokoll 1899 - 1900 LOs stiftelsesprotokoll er en håndskrevet protokoll fra forhandlingene som ledet til stiftelsen av Landsorganisasjonen i Norge i 1899. Første side

Norsk jern- og metallarbeiderforbund

Overenskomster
L0001/0001 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1907 Overenskomst mellem de i Norsk arbeidsgiverforening staaende mekaniske værksteder og støberier og følgende forbund: 1) Norsk jern- og metalarbeiderforbund 2) Norsk arbeidsmandsforbund 3) Norsk møbelsnedkerforbund 4) Træarbeiderforbundet 5) Norsk formerforbund Første side
L0001/0002 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1911 Overenskomst mellem de i Norsk arbeidsgiverforeningstaaende mekaniske verksteder, skibsverfter og støperier og Norsk jern- og metalarbeiderforbund Første side
L0001/0003 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1911 Apriloverenskomsten: Overenskomst mellem Norsk arbeidsgiverforening og De mekaniske verksteders landsforening paa den ene side og Arbeidernes faglige landsorganisation paa den anden side. Første side
L0001/0004 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1916 Voldgiftsdom afsagt 30 juni 1916 af den ved kgl. resol. af 9 s.m. nedsatte voldgiftsret: I forholdet mellem Norsk arbeidsgiverforening og De mekaniske verksteders landsforening paa den ene side og Arbeidernes faglige landsorganisation og følgende forbund: 1. Norsk jern- og metalarbeiderforbund, 2. Norsk formerforbund, 3. Norsk arbeidsmandsforbund, 4. Norsk træarbeiderforbund, 5. Norsk møbelindustriarbeiderforbund, 6. Norsk malerforbund, 7. Norsk sag-, tomt- og høvleriarb.forb. paa den anden side. Første side
L0001/0005 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1919 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mek. Verksteders landsforening paa den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisation og Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund paa den anden side Første side
L0001/0006 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1920 Voldgiftsdom avsagt 22 juni 1920 av den ved kgl. resolution av 21 mai 1920 nedsatte voldgiftsret: I forholdet mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening paa den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisation og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund, 2. Norsk formerforbund, 3. Norsk Arbeidsmandsforbund, 4. Norsk Elektrikerforbund, forsåvidt angår de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere på den annen side. Første side
L0001/0007 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1922 Voldgiftsdom avsagt 4 mai 1922 av den ved kgl. resol. av 7 april 1922 nedsatte voldgiftsrett i forholdet mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening paa den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisation og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund samt 2. Norsk Formerforbund, 3. Norsk Arbeidsmandsforbund og 4. Norsk Elektrikerforbund, forsaavidt angaar de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere paa den anden side. Første side
L0001/0008 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1923 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening paa den ene side og Arbeidernes fagl. Landsorganisation og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund samt 2. Norsk Formerforbund, 3. Norsk Arbeidsmandsforbund og 4. Norsk Elektrikkerforbund, forsaavidt angaar de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere paa den anden side. Første side
L0001/0009 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1924 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisation og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund samt 2. Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere på den annen side. Første side
L0001/0010 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1925 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund samt 2. Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere - på den annen side. Første side
L0001/0011 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1926 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund samt 2. Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere - på den annen side. Første side
L0001/0012 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1927 Voldgiftsdom avsagt 21 mai 1927 av den ved kongelig resolusjon av 6 mai 1927 nedsatte voldgiftsrett: I forholdet mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund samt 2. Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere på den annen side. Første side
L0001/0013 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1929 Verkstedsoverenskomsten av 1929: Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og følgende forbund: 1) Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund og 2) Norsk Formerforbund, forsåvidt angår de ved de i § 20 nevnte bedrifter ansatte arbeidere på den annen side. Første side
L0001/0014 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1931 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund og Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de i § 20 nevnte bedrifter ansatte arbeidere på den annen side. : Vedtatt den 11. september 1931 i henhold til Riksmeglingsmannens forslag av 31. juli s.a. og senere protokollasjoner. Første side
L0001/0015 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1935 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side, og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund og Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de i verkstedsoverenskomstens § 19 nevnte bedrifter ansatte arbeidere på den annen side. Første side
L0001/0016 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1937 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side, og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund og Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de i verkstedsoverenskomstens § 20 nevnte bedrifter ansatte arbeidere, på den annen side. Første side
L0001/0017 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1937 Tilleggsavtale til overenskomsten av 1937 med de nå gjeldende minstelønnssatser og dyrtidstillegg, samt forandringer som er foretatt i enkelte paragrafer ved dom i den nedsatte nemnd i henhold til Riksmeglingsmannens forslag av 4. januar 1940 VII. Første side
L0001/0018 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1937 Tilleggsavtale til overenskomsten av 1937 med de nå gjeldende minstelønnssatser og dyrtidstillegg, samt forandringer som er foretatt i enkelte paragrafer ved dom i den nedsatte nemnd i henhold til Riksmeglingsmannens forslag av 4. januar 1940 VII. Første side
L0001/0019 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1946 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side, og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund og Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de i overenskomstens § 20 nevnte bedrifter ansatte arbeidere på den annen side. Første side
L0001/0020 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1948 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jernog Metallarbeiderforbund på den ene side i henhold til Lønnsnemndas kjennelse av 5. juni 1948. Første side
L0001/0021 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1948 Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund: Orientering om forskjellige bestemmelser angående verkstedsoverenskomsten 1948. Første side
L0001/0022 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1949 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jernog Metallarbeiderforbund på den annen side i henhold til Lønnsnemndas kjennelse av 7. juli 1949. Første side
L0001/0023 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1949 2. utgave: Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske verksteders landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jernog Metallarbeiderforbund på den annen side i henhold til Lønnsnemndas kjennelse av 7. juli 1949 og Avtalen av 26. oktober 1950 mellom N.A.F. og A.F.L. Første side
L0001/0024 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1952 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske verksteders landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jernog Metallarbeiderforbund på den annen side i henhold til Lønnsnemndas kjennelse av 4. april 1952. Første side
L0001/0025 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1952 Verkstedsoverenskomsten 1952 med innregulert dyrtidstillegg: Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske verksteders landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side i henhold til Lønnsnemndas kjennelse av 4. april 1952. Første side