Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 1483 treff.

Visningsvalg:

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek


Landsorganisasjonen i Norge

Uten oppføringer i Arkivportalen
3 1978 - 1992 Representantskapsprotokoller Første side Innhold
4 1993 - 2008 Representantskapsprotokoller Første side Innhold
5 2009 - 2014 Representantskapsprotokoller Første side Innhold

Norsk jern- og metallarbeiderforbund

Overenskomster
L0001/0001 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1907 Overenskomst mellem de i Norsk arbeidsgiverforening staaende mekaniske værksteder og støberier og følgende forbund: 1) Norsk jern- og metalarbeiderforbund 2) Norsk arbeidsmandsforbund 3) Norsk møbelsnedkerforbund 4) Træarbeiderforbundet 5) Norsk formerforbund Første side
L0001/0002 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1911 Overenskomst mellem de i Norsk arbeidsgiverforeningstaaende mekaniske verksteder, skibsverfter og støperier og Norsk jern- og metalarbeiderforbund Første side
L0001/0003 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1911 Apriloverenskomsten: Overenskomst mellem Norsk arbeidsgiverforening og De mekaniske verksteders landsforening paa den ene side og Arbeidernes faglige landsorganisation paa den anden side. Første side
L0001/0004 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1916 Voldgiftsdom afsagt 30 juni 1916 af den ved kgl. resol. af 9 s.m. nedsatte voldgiftsret: I forholdet mellem Norsk arbeidsgiverforening og De mekaniske verksteders landsforening paa den ene side og Arbeidernes faglige landsorganisation og følgende forbund: 1. Norsk jern- og metalarbeiderforbund, 2. Norsk formerforbund, 3. Norsk arbeidsmandsforbund, 4. Norsk træarbeiderforbund, 5. Norsk møbelindustriarbeiderforbund, 6. Norsk malerforbund, 7. Norsk sag-, tomt- og høvleriarb.forb. paa den anden side. Første side
L0001/0005 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1919 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mek. Verksteders landsforening paa den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisation og Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund paa den anden side Første side
L0001/0006 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1920 Voldgiftsdom avsagt 22 juni 1920 av den ved kgl. resolution av 21 mai 1920 nedsatte voldgiftsret: I forholdet mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening paa den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisation og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund, 2. Norsk formerforbund, 3. Norsk Arbeidsmandsforbund, 4. Norsk Elektrikerforbund, forsåvidt angår de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere på den annen side. Første side
L0001/0007 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1922 Voldgiftsdom avsagt 4 mai 1922 av den ved kgl. resol. av 7 april 1922 nedsatte voldgiftsrett i forholdet mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening paa den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisation og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund samt 2. Norsk Formerforbund, 3. Norsk Arbeidsmandsforbund og 4. Norsk Elektrikerforbund, forsaavidt angaar de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere paa den anden side. Første side
L0001/0008 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1923 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening paa den ene side og Arbeidernes fagl. Landsorganisation og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund samt 2. Norsk Formerforbund, 3. Norsk Arbeidsmandsforbund og 4. Norsk Elektrikkerforbund, forsaavidt angaar de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere paa den anden side. Første side
L0001/0009 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1924 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisation og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund samt 2. Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere på den annen side. Første side
L0001/0010 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1925 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund samt 2. Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere - på den annen side. Første side
L0001/0011 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1926 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund samt 2. Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere - på den annen side. Første side
L0001/0012 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1927 Voldgiftsdom avsagt 21 mai 1927 av den ved kongelig resolusjon av 6 mai 1927 nedsatte voldgiftsrett: I forholdet mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og følgende forbund: 1. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund samt 2. Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de mekaniske verksteder ansatte arbeidere på den annen side. Første side
L0001/0013 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1929 Verkstedsoverenskomsten av 1929: Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og følgende forbund: 1) Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund og 2) Norsk Formerforbund, forsåvidt angår de ved de i § 20 nevnte bedrifter ansatte arbeidere på den annen side. Første side
L0001/0014 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1931 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund og Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de i § 20 nevnte bedrifter ansatte arbeidere på den annen side. : Vedtatt den 11. september 1931 i henhold til Riksmeglingsmannens forslag av 31. juli s.a. og senere protokollasjoner. Første side
L0001/0015 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1935 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side, og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, Norsk Jern- og Metalarbeiderforbund og Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de i verkstedsoverenskomstens § 19 nevnte bedrifter ansatte arbeidere på den annen side. Første side
L0001/0016 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1937 Overenskomst mellem Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side, og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund og Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de i verkstedsoverenskomstens § 20 nevnte bedrifter ansatte arbeidere, på den annen side. Første side
L0001/0017 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1937 Tilleggsavtale til overenskomsten av 1937 med de nå gjeldende minstelønnssatser og dyrtidstillegg, samt forandringer som er foretatt i enkelte paragrafer ved dom i den nedsatte nemnd i henhold til Riksmeglingsmannens forslag av 4. januar 1940 VII. Første side
L0001/0018 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1937 Tilleggsavtale til overenskomsten av 1937 med de nå gjeldende minstelønnssatser og dyrtidstillegg, samt forandringer som er foretatt i enkelte paragrafer ved dom i den nedsatte nemnd i henhold til Riksmeglingsmannens forslag av 4. januar 1940 VII. Første side
L0001/0019 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1946 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side, og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon, Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund og Norsk Formerforbund forsåvidt angår de ved de i overenskomstens § 20 nevnte bedrifter ansatte arbeidere på den annen side. Første side
L0001/0020 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1948 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jernog Metallarbeiderforbund på den ene side i henhold til Lønnsnemndas kjennelse av 5. juni 1948. Første side
L0001/0021 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1948 Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund: Orientering om forskjellige bestemmelser angående verkstedsoverenskomsten 1948. Første side
L0001/0022 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1949 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jernog Metallarbeiderforbund på den annen side i henhold til Lønnsnemndas kjennelse av 7. juli 1949. Første side
L0001/0023 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1949 2. utgave: Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske verksteders landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jernog Metallarbeiderforbund på den annen side i henhold til Lønnsnemndas kjennelse av 7. juli 1949 og Avtalen av 26. oktober 1950 mellom N.A.F. og A.F.L. Første side
L0001/0024 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1952 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske verksteders landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jernog Metallarbeiderforbund på den annen side i henhold til Lønnsnemndas kjennelse av 4. april 1952. Første side
L0001/0025 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1952 Verkstedsoverenskomsten 1952 med innregulert dyrtidstillegg: Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og De mekaniske verksteders landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side i henhold til Lønnsnemndas kjennelse av 4. april 1952. Første side
L0001/0026 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1954 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske verksteders landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0027 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1956 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske verksteders landsforening på den ene side og Arbeidernes faglige Landsorganisasjon og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0028 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1959 Gjeldende fra 1. mars 1959: Verkstedsoverenskomsten: Overenskomsten av 1956 endret ved Fellesforslaget av 31. mars 1958 og Rikslønnsnemndas kjennelse av 1. september 1958 mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0029 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1961 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0030 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1963 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0031 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1964 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0032 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1964 Endringer i Verkstedsoverenskomsten 1964 som følge av indeksregulering og innebygget tillegg pr. 22. februar 1965 og justering i henhold til likelønnsavtalen pr. 1. april 1965. Første side
L0001/0033 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1966 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0034 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1968 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0035 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1970 Overenskomst mellom Norsk Arbeidsgiverforening og Mekaniske Verksteders Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund på den annen side. Første side
L0001/0036 Verkstedsoverenskomsten: Verkstedsoverenskomsten 1970 Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund: Endringer i Verkstedsoverenskomsten 1970 som følge av indeksregulering pr. 14. april 1971. Første side

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Stian Herlofsen Finne-Grønns samling

Andre utskilte arkivdeler, Manntall for Fjære, Øyestad og Froland
L0001 Manntallsprotokoll for Fjære, Øyestad og Froland 1786 Manntallsprotokoll for Fjære, Øyestad og Froland. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Øyestad, 1786-1786, Sjeleregister Første side Innhold

Samling av forretningsarkiv. A-Å

Forretningsarkivene, Forretningsarkivene
L0125 Herlofson,Hans. Kopibok 1785 - 1787 Første side Innhold
L0125 Herlofson,Hans. Kopibok 1785 - 1788 Første side Innhold
L0125 Herlofson,Hans. Kopibok 1788 - 1790 Første side Innhold
L0126/0001 Herlofson,Hans: Herlofson,Hans. Kopibok 1790 - 1793 Første side Innhold
L0126/0001 Herlofson,Hans: Herlofson,Hans. Kopibok 1795 - 1796 Første side Innhold
L0126/0002 Herlofson,Hans: Herlofson,Hans. Kopibok 1799 - 1801 Første side Innhold

Oslo byarkiv


Oslo Hospital

Saks- og korrespondansearkiv, Saks- og korrespondansearkiv Oslo Hospital, forstanderen
L0001/0001 Saks og korrespondansearkiv: Gavebrev fra Ludvig Munch og hustru Ellen Marsviin 1594 Første side
L0001/0002 Saks og korrespondansearkiv: Korrespondanse, bl.a. angående Hannibalsfeiden 1644 Første side
L0001/0003 Saks og korrespondansearkiv: Jordebok 1648 Første side
L0001/0004 Saks og korrespondansearkiv: Jordebok 1650 Første side