Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 19134 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Bergen


Bergen folkeregister

Diverse, Fødte
L0005 Fødte 1973 1973 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006 Fødte 1973-1974 1973 - 1974 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007 Fødte 1974-1975 1974 - 1975 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0008 Fødte 1975-1976 1975 - 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0009 Fødte 1976 1976 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0010 Fødte 1976-1977 1976 - 1977 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0011 Fødte 1977-1978 1977 - 1978 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0012 Fødte 1978-1979 1978 - 1979 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0013 Fødte 1979-1980 1979 - 1980 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0014 Fødte 1980-1981 1980 - 1981 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0015 Fødte 1981-1982 1981 - 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0016 Fødte 1982-1983 1982 - 1983 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0017 Fødte 1983-1984 1983 - 1984 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0018 Fødte 1984-1985 1984 - 1985 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0019 Fødte 1985-1986 1985 - 1986 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0020 Fødte 1986-1987 1986 - 1987 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0021 Bidragsfogdens meldinger 1973-1982 1973 - 1982 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Bergen folkeregister (Krigsregister)

Folkeregister, Fødselsregister
L0001 Fødselsregister 1942 - 1943 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Fødselsregister 1943 - 1944 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Fødselsregister 1944 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004 Fødselsregister 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Folkeregister, Vigselsregister
L0001 Vigselsregister 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Folkeregister, Dødsfallregister
L0001 Dødsfallsregister 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Dødsfallsregister 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Dødsfallsregister 1947 - 1957 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Bremnes folkeregister (Krigsregister)

Folkeregister
L0001 Fødselsregister 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Vigselsregister 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Dødsfallregister 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Bruvik folkeregister (Krigsregister)

Folkeregister
L0001 Fødselsregister 1942 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Vigselsregister 1942 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Dødsfallsregister 1942 - 1964 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Eidfjord folkeregister (Krigsregister)

Folkeregister
L0001 Fødselsregister 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Vigselsregister 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Dødsfallsregister 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Etne folkeregister (Krigsregister)

Folkeregister
L0001 Fødselsregister 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Vigselsregister 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Dødsfallsregister 1943 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Evanger folkeregister (Krigsregister)

Folkeregister
L0001 Fødselsregister 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Vigselsregister 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Dødsfallsregister 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Fana folkeregister (Krigsregister)

Folkeregister
L0001 Fødselsregister 1942 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Vigselsregister 1942 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Dødsfallsregister 1942 - 1947 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Moster folkeregister (Krigsregister)

Folkeregister
L0001 Fødselsregister 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Vigselsregister 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Dødsfallsregister 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Fjell folkeregister (Krigsregister)

Folkeregister
L0001 Fødselsregister 1942 - 1955 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 Vigselsregister 1942 - 1959 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003 Dødsfallsregister 1942 - 1958 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Fusa folkeregister (Krigsregister)

Folkeregister
L0001 Fødselsregister 1942 - 1945 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.