Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 25132 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Ukjent oppbevaringssted


Ukjent arkiv

Uten oppføringer i Arkivportalen
1952 - 1954 Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1954 Fotografert i 2017 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1955 - 1957 Fotografert i 2018 av Heljar Westlie på vegne av Vestre Toten kommune i samarbeid med Gjøvik og Toten Slektshistorielag. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1 1833 - 1851 Første side
1 1834 - 1851 Første side
1 1847 - 1851 Første side
1 1848 - 1851 Første side
1 1848 - 1851 Første side
1 1851 - 1861 Første side
1 1872 - 1901 Første side
1 1878 - 1894 Første side
2 1835 - 1852 Første side
3 1878 - 1900 Første side
4 1901 - 1915 Første side
L0001 1910 - 1913 Avskrift av mandtal over kommunale valg , stemeberettige innbyggere Første side
L0001 1915 - 1955 Første side
L0001 1930 - 1957 Første side

Arkiv Troms


Balsfjord kommune

Uten oppføringer i Arkivportalen
- Malangen og Balsfjord prestegjelds formannskap/representantskap - forhandlingsprotokoll 1857 - 1874 Første side
- Balsfjord kommunestyre, forhandlingsprotokoll 1875 - 1890 Første side

Berg kommune (Troms)

Senjens Nikkelverk
483 Skolekommisjonen - oversiktsprotokoll 1874 - 1883 Arkivet etter Berg kommune er under ordning. Berg kommune opphørte å eksistere som egen kommune fra 01.01.2020 da den ble en del av nye Senja kommune. Første side

Bergen byarkiv


Bergen fattigvesen

Uten oppføringer i Arkivportalen
267 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
268 1878 - 1885 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
269 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
270 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 1. avdeling (vanvittige samt foreldreløse barn under 15 år) Første side
272 1864 - 1878 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
273 1878 - 1886 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
274 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
275 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
276 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side
277 1879 - 1885 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side
279 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side

Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS


Halden kommune – Fredrikshald lærde skole/borgerskolen*

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1834 - 1851 Første side

IKA Rogaland


Haugesund kommune - Formannskapet

Uten oppføringer i Arkivportalen

Oslo byarkiv


Helserådet (Oslo helseråd)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
Ia 1953 - 1966 Utenbys fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia 1968 - 1970 Uttatte fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1939 1939 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1940 1940 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1941 1941 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1942 1942 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.