Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 11394 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Naturhistorisk museum (Oslo)


Naturhistorisk museum (Oslo)

Fugl
32 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Passeres Første side
33 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Scansores Første side
34 Fugl. Taksonomisk journal. Ordo: Struthiones Første side
Herptiler
35 Herptiler. Samlingsjournal. Herptilsamlingen, (K), nr. 1-2649. Første side
36 Herptiler. Taksonomisk journal. Klasse: Amphibia. Ordo: Anura, Urodea Første side
37 Herptiler. Taksonomisk journal. Ordo: Chelonii Første side
Pattedyr
38 Pattedyr. Innkomstjournal. Pattedyravdelingen, 1994-. 1994 - 2016 1/1994- Første side
39 Pattedyr. Samlingsjournal. Det Zootomiske Museum, nr. 1-3000. Første side
40 Pattedyr. Samlingsjournal. Det Zootomiske Museum, nr. 3001-6000. Første side
41 Pattedyr. Samlingsjournal. Det Zootomiske Museum, nr. 6001-8245. Første side
42 Pattedyr. Taksonomisk journal. Mammalia 1 (R. Collett). Simiae, Prosimii, Chiroptera, Insectivora Første side
43 Pattedyr. Taksonomisk journal. Mammalia 2 (R. Collett). Rodentia, Artiodactyla Første side
44 Pattedyr. Taksonomisk journal. Mammalia 3 (R. Collett). Carnivora, Cetacea, Siren, Edentata, Marsupialia, Monotremata Første side
45 Pattedyr. Taksonomisk journal. Ordo: (…), Picaria Første side
46 Pattedyr. Taksonomisk journal. Ordo: Cetacea, Cete Første side
47 Pattedyr. Taksonomisk journal. Ordo: Quadrumana. Subordo: Simia, Prosimia Første side
48 Pattedyr. Taksonomisk journal. Ordo: Sirenia, Cetacea herbivora Første side
Vertebrater
49 Vertebrater. Brev, Innkomstjournaler, Objektlister, Stasjonslister. Ekspedisjoner. 1880 - 1948 Inkl. marine evertebrater, Novaja Zemlja 1921, Holtedahl. Første side Innhold
50 Vertebrater. Innkomstjournal. Tilvekstprotokoll (kjøp og bytte), 1840-1850. 1840 - 1850 Første side
51 Vertebrater. Arbeidsprotokoll. Preparant G. Iversen, april 1925-desember 1945. 1925 - 1945 Første side
52 Vertebrater. Avisutklipp, Diverse. Galapagos. Første side
53 Vertebrater. Brevjournal. Vertebratavdelingen, 1957-1970. 1957 - 1970 Første side
54 Vertebrater. Brevjournal. Brevjournal, 1971-72, 1974-1980. 1971 - 1980 Første side
55 Vertebrater. Brevjournal. Nøkkel til brevjournal, 1971-72, 1974-1980. 1971 - 1980 Ordnet etter navn. Første side
56 Vertebrater. Gaveprotokoll. Gaveprotokoll nr. 1, januar 1870-oktober 1879. 1870 - 1879 Første side
57 Vertebrater. Gaveprotokoll. Gaveprotokoll nr. 2, oktober 1879-mars 1882. 1879 - 1882 Første side
58 Vertebrater. Gaveprotokoll. Tilvekstkatalog, april 1882-desember 1896. 1882 - 1896 Første side
59 Vertebrater. Gaveprotokoll. Januar 1897-desember 1911. 1897 - 1911 Første side
60 Vertebrater. Innkomstjournal. Vertebratsamlingen, nr. 1-1156. 1840 Første side
61 Vertebrater. Innkomstjournal. Vertebratsamlingen, 1912-1949. 1912 - 1949 Første side
62 Vertebrater. Innkomstjournal. Vertebratsamlingen, 1949-1952. 1949 - 1952 1/1949-246/1952, 308/1952-320/1952, 1/1953-9/1953 Første side
63 Vertebrater. Innkomstjournal. Vertebratsamlingen, 1952-1959. 1952 - 1959 247/1952-307/1952, 10/1953-113/1959 Første side
64 Vertebrater. Innkomstjournal. Vertebratsamlingen, 1960-1965. 1960 - 1965 1/1960-377/1965 Første side
65 Vertebrater. Kjøps- og bytteprotokoll. Kjøb- og bytteprotokoll. 1870 - 1898 Første side
66 Vertebrater. Kjøps- og bytteprotokoll. Tilvekstprotokoll fra 1870. 1867 - 1881 Første side Innhold
67 Vertebrater. Objektliste, Diverse. Lumholtz-Dahl, Prof. Ride. Første side
68 Vertebrater. Objektliste. Materiale avlevert fra Statens Viltundersøkelse 1951-1952. 1951 - 1952 Materiale avlevert fra Statens Viltundersøkelse til Zoologisk Museum 1951-1952. Første side
69 Vertebrater. Plantegning, Diverse. Plantegninger m.m. Magazin: 2den etg. Galleri. Plads-katalog. Utenl. Fugle, Norske fugle, Egg-samlingen, norske smaapattedyr. Studierommene, Loftet. Første side
70 Vertebrater. Samlingsjournal. Den fysiologiske samling, nr. 1-500. Første side
71 Vertebrater. Samlingsjournal. Den fysiologiske samling, nr. 501-1000. Første side
72 Vertebrater. Samlingsjournal. Den fysiologiske samling, nr. 1001-1500. Første side
73 Vertebrater. Samlingsjournal. Den fysiologiske samling, nr. 1501-2000. Første side
74 Vertebrater. Samlingsjournal. Den zootomiske samling, nr. 2001-3000. Første side
75 Vertebrater. Samlingsjournal. Den zootomiske samling, nr. 3001-4000. Første side
76 Vertebrater. Samlingsjournal. Den zootomiske samling, nr. 4001-5000. Første side
77 Vertebrater. Samlingsjournal. Den zootomiske samling, nr. 5001-6000. Første side
78 Vertebrater. Samlingsjournal. Pattedyrsamlingen (M), nr. 1-5000. Første side
79 Vertebrater. Samlingsjournal. Pattedyrsamlingen (M), nr. 10001-22295. 1993 - 2016 Første side
80 Vertebrater. Samlingsjournal. Vertebratsamlingen, 1966-1967. 1966 - 1967 1/1966-813/1967 Første side
81 Vertebrater. Samlingsjournal. Vertebratsamlingen, 1968-1973. 1968 - 1973 1/1968-3290/1973 Første side