Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5050 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Kommercekollegiet, Dansk-Norske Sekretariat (1736-1771) / Kommercedeputationen (1771-1773)

Forestillinger og kgl. resolutioner (1736-1773)
010 Forestillinger 1756 - 1758 Forestillingsnr. 1101-1200 Første side
011 Forestillinger 1758 - 1763 Forestillingsnr. 1201-1300 Første side
012 Forestillinger 1763 - 1768 Forestillingsnr. 1301-1448 Første side
013 Forestillinger 1768 - 1770 Forestillingsnr. 1449-1552 Første side
411 Forestillinger 1770 - 1773 Forestillingsnr. 1553-1610 Første side
004 Forestillinger 1741 - 1742 Forestillingsnr. 301-400 Første side

Kommercekollegiet, Danske Sekretariat

Danske og norske forestillinger og kgl. resolutioner (1773-1776)
430 Forestillinger 1773 Første side
431 Forestillinger 1774 Første side
432 Forestillinger 1775 Første side
433 Forestillinger 1776 Første side

Kommercekollegiet, Industri- og Fabriksfaget

Forestillinger og kongelige resolutioner (1797-1816)
1337 Forestillinger 1797 Første side
1338 Forestillinger 1798 Første side
1339 Forestillinger 1799 Første side
1340 Forestillinger 1800 Første side
1341 Forestillinger 1801 Første side
1342 Forestillinger 1802 Første side

Kommercekollegiet, Produktions- og Fiskerifagets Sekretariat

Forestillinger og kgl. resolutioner (1797-1816)
1215 Kgl. Resolutioner 1797 Første side
1216 Kgl. Resolutioner 1798 - 1803 Første side
1217 Kgl. Resolutioner 1804 - 1809 Første side
1218 Kgl. Resolutioner 1810 - 1816 Første side
Forestillinger og kgl. resolutioner angående lån til fiskeri og til handelsplanters dyrkning (1797-1814)
1219 Forestillinger ang. Laan. 1797 - 1814 Første side
Produktionsfagets privilegieprotokol (1797-1815)
1227 Privilegie-Protokol 1797 - 1804 Første side
1228 Privilegie-Protokol 1804 - 1815 Første side

Krigskollegiet, Krigskancelliet

Refererede sager (1701-1763)
0923-0928 Refererede sager 1701 Første side Innhold
0929-0933 Refererede sager 1702 Første side Innhold
0934-0939 Refererede sager 1703 Første side Innhold
0940-0944 Refererede sager 1704 Første side Innhold
0945-0950 Refererede sager 1705 Første side Innhold
0951-0956 Refererede sager 1706 Første side Innhold
0957-0961 Refererede sager 1707 Første side Innhold
0962-0965 Refererede sager 1708 Januar mangler. Første side Innhold
0966-0969 Refererede sager 1709 Første side Innhold
0970-0978 Refererede sager 1710 Første side Innhold
0979-0985 Refererede sager 1711 Første side Innhold
0986-0993 Refererede sager 1712 Første side Innhold
0994-1002 Refererede sager 1713 Første side Innhold
1003-1013 Refererede sager 1714 Første side Innhold
1014-1024 Refererede sager 1715 Første side Innhold
1025-1036 Refererede sager 1716 Første side Innhold
1037-1045 Refererede sager 1717 Første side Innhold
1046-1051 Refererede sager 1718 Første side Innhold
1052-1056 Refererede sager 1719 Første side Innhold
1057-1060 Refererede sager 1720 Første side Innhold
1061-1064 Refererede sager 1721 Første side Innhold
1065-1068 Refererede sager 1722 Første side Innhold
1069-1071 Refererede sager 1723 Første side Innhold
1072-1074 Refererede sager 1724 Mai og juni mangler. Første side Innhold
1075-1077 Refererede sager 1725 Første side Innhold
1078-1081 Refererede sager 1726 Første side Innhold
1082-1086 Refererede sager 1727 Første side Innhold