Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 52005 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Generalkirkeinspektionskollegiet

Indkomne sager (1754-1791)
F4-08-13 Indkomne sager 1767 Første side
F4-08-14 Indkomne sager 1768 - 1769 Første side
F4-08-15 Indkomne sager 1770 - 1773 Første side
F4-08-16 Indkomne sager 1774 - 1776 Første side
F4-08-17 Indkomne sager 1777 - 1778 Første side
F4-08-18 Indkomne sager 1779 - 1780 Første side
F4-08-19 Indkomne sager 1781 - 1783 Første side
F4-08-20 Indkomne sager 1784 - 1788 Første side
F4-08-21 Indkomne sager 1789 - 1791 Første side
Besvarelser m.m. til cirkulære af 11. januar 1738 angående kirkedisciplin (1738)
F4-09 Besvarelser m.m. til cirkulære af 11. januar 1738 angående kirkedisciplin 1738 Første side
Besvarelser m.m. til diverse cirkulærer (1740-1780)
F4-10 Besvarelser m.m. til diverse cirkulærer 1740 - 1780 Første side
Indsendte visitationsberetninger fra biskopperne i Danmark (1738-1791)
F4-11-01 Indsendte visitationsberetninger fra biskopperne i Danmark: Sjællands, Fyns og Ålborg Stift 1738 - 1791 Sjællands Stift: 1739-1745, 1749-1752, 1784-1790. Fyns Stift: 1738-1741, 1743, 1745-1747, 1753, 1786-1789, 1791. Ålborg Stift: 1738-1764, 1786-1788, 1790. Første side
F4-11-02 Indsendte visitationsberetninger fra biskopperne i Danmark: Århus, Ribe og Viborg Stift 1739 - 1790 Århus Stift: 1739-1752, 1787-1788. Ribe Stift: 1740, 1742-1763. 1785, 1787, 1790. Viborg: 1740-1753, 1784, 1787, 1790. Første side
Dokumenter til revision af den danske bibeloversættelse samt af Lovens 2. bog (1733-1744)
F4-12 Dokumenter til revision af den danske bibeloversættelse samt af Lovens 2. bog 1733 - 1744 Første side
Dokumenter til ritualets revision (1735)
F4-13 Dokumenter til ritualets revision 1735 Første side
Dokumenter til revision af den tønderske salmebog (1746-1747)
F4-14-01 Dokumenter til revision af den tønderske salmebog 1746 - 1747 Første side
F4-14-02 Dokumenter til revision af den tønderske salmebog 1746 - 1747 Første side
F4-14-03 Dokumenter til revision af den tønderske salmebog 1746 - 1747 Første side
F4-14-04 Dokumenter til revision af den tønderske salmebog 1746 - 1747 Første side
Dokumenter angående residerende kapellaners beskikkelse i visse sognekald (1738-1754)
F4-15 Dokumenter angående residerende kapellaners beskikkelse i visse sognekald 1738 - 1754 Første side
Dokumenter angående Maren Boyes sag i Fredericia (1744-1752)
F4-16 Dokumenter angående Maren Boyes sag i Fredericia 1744 - 1752 Første side
Diverse sager (1714-1765)
F4-18-01 I - VIII 1737 - 1765 I. Vedrørende kollegiets instruks (heri bl.a. den originale instruks af 15. nov. 1737) II. Om Seminarium Theologicum 1738 III. Om konsumtionsmandtals forfærdigelse af præsterne 1738-1739 IV. Om landmilitsens eksercerdages forlæggelse 1739-1742 V. Om degneboligernes istandsættelse i Danmark og Norge 1743-1744 VI. Om provsteembedets betjening i Norge 1762-1765 VII. Om separatisterne Morten, Niels og Anders Støtterup 1737-1738 VIII. Dokumenter ang. separatisterne med forakter 1740-1745 til kgl. reskript af 5. marts 1745 Første side
F4-18-02 IX - XVI 1738 - 1761 IX. Dokumenter ang. sognepræst Anders Agerbech 1738-1743 X. Dokumenter i kateketen Nexøes sag 1742-1744 (afleveret til Norge) XI. Dokumenter ang. student Jørgen Henning Sigismunds sag 1743 XII. Dokumenter ang. Kongsberg og Sandsværds præsters dispute om kaldenes grænse 1744-1746 (afleveret til Norge) XIII. Dokumenter i sagen imellem sognepræst Faber til Bjerregrav og forvalter Collin på Fussingø 1745-1747 XIV. Dokumenter i provsteretssag vedr. provst Ole Hoff 1751-1752 (afleveret til Norge) XV. Dokumenter ang. provst Dressings processer på Ærø 1756-1761 XVI. Provsteretsakt i sagen vedr. provst C.H. Winther m.fl. 1757 Første side
F4-18-03 XVII - XIX 1714 - 1765 XVII. Dokumenter ang. kirkedisciplinen [1714]-1738 XVIII. Forarbejder til Pontoppidans salmebog, trykt 1740 XIX. Diverse pjecer og traktater i manuskript ca. 1739-1765 Første side

Lokal oppbevaring


Hamar og Vang kirkekontor (ikke avlevert)

Uten oppføringer i Arkivportalen
Uten nr. 1859 - 1942 Gravprotokoll for Hamar sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1910 - 1996 Gravprotokoll for Vang sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1920 - 1985 Gravprotokoll for Øvre Vang sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1942 - 1996 Gravprotokoll for Hamar sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Uten nr. 1960 - 1996 Gravprotokoll for Øvre Vang sokn. Tilhører Hamar og Vang kirkekontor. Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.

Riksarkivet


Justis- og beredskapsdepartementet, Kriminalomsorgsavdelingen (SDJ-6849)

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1985 Benådningskontoret - Snr. 2226/85-2288/85 Fangesaker Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1 2000 Snr. 00/04863 Innstilling til straffegjennomføringsloven (boks nr. 1) Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
2 2000 Snr. 00/04863 Innstilling til straffegjennomføringsloven (boks nr. 2) Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
3 2000 - 2003 Snr. 00/04863 Innstilling til straffegjennomføringsloven (boks nr. 3) Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Justis- og politidepartementet, Domstolavdelingen (SDJ-6848)

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1991 - 2003 Arkivkode 006-499, snr. 01/8387 og 02/7154 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Justisdepartementet, Lovavdelingen (RA/SDJ-3212)

Uten oppføringer i Arkivportalen
L0001 1998 - 2000 Ot.prp. nr. 48 (2002-2003) - Om lov om hundehold (hundeloven): Sak 98/10712, 98/03022 og 00/08287 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002 2000 - 2003 Ot.prp. nr. 48 (2002-2003) - Om lov om hundehold (hundeloven): Sak 00/08287 og 00/11691 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Justisdepartementet, Polaravdelingen (SDJ-3819)

Uten oppføringer i Arkivportalen
1 1994 - 2002 Arkivkode 701.2, snr. 1994/01264 Turistforskriften Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
2 1994 - 2002 Arkivkode 701.2, snr. 1994/01264 - 1997/10579 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Justisdepartementet, Regjeringsadvokaten

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1985 Sakarkiv, sak 1985/49 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Justisdepartementet, Regjeringsadvokaten (RA/SDJ-1552)

Uten oppføringer i Arkivportalen
- 1986 Sakarkiv, sak 1986/346 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
- 1989 Sakarkiv, sak 1989/368 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Justisdepartementet, Sivilavdelingen (RA/S-6490)

Uten oppføringer i Arkivportalen
1/E/Ee/L0235 1995 - 1996 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 1-75. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0236 1997 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 76-183. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0237 1997 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 184-264. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0238 1997 - 1998 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 264-318. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0239 1998 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 319-372. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0240 1998 - 1999 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 373-454. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0241 1999 - 2003 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, dok. nr. 455-588. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0242 1995 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, grunnlagsmateriale. Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
1/E/Ee/L0243 1998 Skarpnesutvalget. Norske jøder under 2. verdenskrig. Snr. 95/2987, forarbeid til St. prp. nr. 82 (1997-1998). Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.