Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2642 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Valestrand kommune. Forsyningsnemnda

Register, Register
L0002/0003 Husstandsregister m.m.: Husstandsregister. Auklandshamn 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0004 Husstandsregister m.m.: Husstandsregister. Liereid 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0005 Husstandsregister m.m.: Husstandsregister. Tittelsnes 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0006 Husstandsregister m.m.: Husstandsregister. Valevåg 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Bremnes kommune. Forsyningsnemnda

Hustandsregister og flytting, Husstandsregister
L0001/0001 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Alvsvåg 9-45 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Brandasund 9-45 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Bremnes 718-763 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0004 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Finnås 88-966 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0005 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Foldrøyhamn 63-635 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0006 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Grutle 182-288 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0007 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Hiskjo 249-280 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0008 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Lykling 142-966 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0009 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Meling 234-819 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0010 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Mælandsvåg 46-828 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0011 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Rubbestadneset 59-760 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0012 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Urangsvåg 132-999 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0013 Husstandsregister nr. 1 – 1003: Øklandsvågen 1-1003 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Stord kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0010 Møtebok for Stord Herredsting 1944 - 1945 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Kvinnherad kommune. Forsyningsnemnda

Husstandsregister og flytting, Husstandsregister ordna etter krins
L0001/0001 Rasjoneringsteljing og husstandsregister : Rasjoneringsteljing 7.10.1939 1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Rasjoneringsteljing og husstandsregister : Husstandsregister: Vikane 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Rasjoneringsteljing og husstandsregister : Husstandsregister: Ølve 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Husstandsregister: Hatlestrand og Mauranger : Husstandsregister: Hatlestrand 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Husstandsregister: Hatlestrand og Mauranger : Husstandsregister: Mauranger 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0001 Husstandsregister: Ænes, Løfallstrand og Rosendal : Husstandsregister: Ænes 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0002 Husstandsregister: Ænes, Løfallstrand og Rosendal : Husstandsregister: Løfallstrand 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0003 Husstandsregister: Ænes, Løfallstrand og Rosendal : Husstandsregister: Rosendal 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0001 Husstandsregister: Snilstveitøy og Uskedalen : Husstandsregister: Dimmelsvik 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0002 Husstandsregister: Snilstveitøy og Uskedalen : Husstandsregister: Seimsfoss 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0003 Husstandsregister: Snilstveitøy og Uskedalen : Husstandsregister: Snilstveitøy 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0004 Husstandsregister: Snilstveitøy og Uskedalen : Husstandsregister: Uskedalen 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0001 Husstandsregister: Herøysundet og Husnes : Husstandsregister: Herøysundet 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0002 Husstandsregister: Herøysundet og Husnes : Husstandsregister: Husnes 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006/0001 Husstandsregister: Sunde : Husstandsregister: Sunde A-F 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006/0002 Husstandsregister: Sunde : Husstandsregister: Sunde G-N 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007/0001 Husstandsregister: Sunde : Husstandsregister: Sunde O-Su 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007/0002 Husstandsregister: Sunde : Husstandsregister: Sunde Sv-Å 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007/0003 Husstandsregister: Sunde : Husstandsregister: Kort med ukjent adresse 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Jondal kommune. Forsyningsnemnda

Husstandsregister, Husstandsregister
L0001/0001 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Herand 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Jondal 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Solesnes og Svåsand 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0005 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Tørvikbygd 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Herand 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Jondal 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0003 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Torsnes 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0004 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Tørvikbygd 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0005 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Andre stader 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Evanger kommune. Forsyningsnemnda

Husstandregister og vareomsetning, Husstandsregister
L0001/0001 Husstandsregister : Husstandsregister Evanger A-G 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Husstandsregister : Husstandsregister Evanger H-M 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Husstandsregister : Husstandsregister Evanger N-Ø 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0004 Husstandsregister : Husstandsregister Evanger gamleheim 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.