Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2322 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Kvinnherad kommune. Forsyningsnemnda

Husstandsregister og flytting, Husstandsregister ordna etter krins
L0001/0001 Rasjoneringsteljing og husstandsregister : Rasjoneringsteljing 7.10.1939 1939 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Rasjoneringsteljing og husstandsregister : Husstandsregister: Vikane 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Rasjoneringsteljing og husstandsregister : Husstandsregister: Ølve 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Husstandsregister: Hatlestrand og Mauranger : Husstandsregister: Hatlestrand 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Husstandsregister: Hatlestrand og Mauranger : Husstandsregister: Mauranger 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0001 Husstandsregister: Ænes, Løfallstrand og Rosendal : Husstandsregister: Ænes 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0002 Husstandsregister: Ænes, Løfallstrand og Rosendal : Husstandsregister: Løfallstrand 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0003/0003 Husstandsregister: Ænes, Løfallstrand og Rosendal : Husstandsregister: Rosendal 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0001 Husstandsregister: Snilstveitøy og Uskedalen : Husstandsregister: Dimmelsvik 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0002 Husstandsregister: Snilstveitøy og Uskedalen : Husstandsregister: Seimsfoss 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0003 Husstandsregister: Snilstveitøy og Uskedalen : Husstandsregister: Snilstveitøy 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0004/0004 Husstandsregister: Snilstveitøy og Uskedalen : Husstandsregister: Uskedalen 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0001 Husstandsregister: Herøysundet og Husnes : Husstandsregister: Herøysundet 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0005/0002 Husstandsregister: Herøysundet og Husnes : Husstandsregister: Husnes 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006/0001 Husstandsregister: Sunde : Husstandsregister: Sunde A-F 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0006/0002 Husstandsregister: Sunde : Husstandsregister: Sunde G-N 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007/0001 Husstandsregister: Sunde : Husstandsregister: Sunde O-Su 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007/0002 Husstandsregister: Sunde : Husstandsregister: Sunde Sv-Å 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0007/0003 Husstandsregister: Sunde : Husstandsregister: Kort med ukjent adresse 1939 - 1949 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Jondal kommune. Forsyningsnemnda

Husstandsregister, Husstandsregister
L0001/0001 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Herand 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Jondal 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Solesnes og Svåsand 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0005 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Tørvikbygd 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Herand 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Jondal 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0003 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Torsnes 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0004 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Tørvikbygd 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0005 Husstandsregister ordna etter krins: Husstandsregister Andre stader 1939 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Evanger kommune. Forsyningsnemnda

Husstandregister og vareomsetning, Husstandsregister
L0001/0001 Husstandsregister : Husstandsregister Evanger A-G 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Husstandsregister : Husstandsregister Evanger H-M 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Husstandsregister : Husstandsregister Evanger N-Ø 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0004 Husstandsregister : Husstandsregister Evanger gamleheim 1942 - 1952 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Samnanger kommune. Forsyningsnemnda

Husstandsregister, flyttemeldingar, dagliste, o.l., Husstandsregister ordna etter krins, 1944-1948, Husstandsregister
L0001/0001 Husstandsregister nr. 1-325: Husstandsregister Solbjørg nr. 1-38 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Husstandsregister nr. 1-325: Husstandsregister Trengereidfjord- Hisdal nr. 39-84 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Husstandsregister nr. 1-325: Husstandsregister Nordbygda nr.85-169 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0004 Husstandsregister nr. 1-325: Husstandsregister Steinsland nr. 170-252 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0005 Husstandsregister nr. 1-325: Husstandsregister Tveit nr. 253-298 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0006 Husstandsregister nr. 1-325: Husstandsregister Grønsdal nr. 299- 325 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0001 Husstandsregister nr. 326-728: Husstandsregister Høysæter- Eikedal nr. 326- 375 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0002 Husstandsregister nr. 326-728: Husstandsregister Frøylandsdal nr. 376-444 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0003 Husstandsregister nr. 326-728: Husstandsregister Tysse indre nr. 445-526 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0004 Husstandsregister nr. 326-728: Husstandsregister Tysse ytre nr. 527-646 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0005 Husstandsregister nr. 326-728: Husstandsregister Gaupholm nr. 647-700 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0002/0006 Husstandsregister nr. 326-728: Husstandsregister Kvernes- Lie nr. 701-728 1944 - 1948 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Husstandsregister, flyttemeldingar, dagliste, o.l., Husstandsregister ordna etter krins, 1948-1950, Husstandsregister
L0001/0001 Husstandsregister: Husstandsregister Solbjørg 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0002 Husstandsregister: Husstandsregister Hisdal 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0003 Husstandsregister: Husstandsregister Årland 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0004 Husstandsregister: Husstandsregister Steinsland 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0005 Husstandsregister: Husstandsregister Høysæter- Eikedal 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
L0001/0006 Husstandsregister: Husstandsregister Frøylandsdal 1948 - 1950 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.