Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 4007 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger sjømannskontor*

Uten oppføringer i Arkivportalen
Fbb/L0007 1869 - 1880 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 2403-3604. Første side Innhold
Fbb/L0008 1873 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 3605-4804. Første side Innhold
Fbb/L0009 1879 - 1887 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 4805-6006. Første side Innhold
Fbb/L0010 1887 - 1896 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 6007-6606 (del 1). Første side Innhold
Fbb/L0011 1887 - 1896 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 6607-7206 (del 2). Første side Innhold
Fbb/L0012 1894 - 1904 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 7207-8158. Første side Innhold
Fbb/L0013 1921 - 1933 Sjøfartshovedrulle A, patent nr. 1-1495 (del 1). Første side Innhold
Fbb/L0014 1933 - 1947 Sjøfartshovedrulle A, patent nr. 1496-2990 (del 2). Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Fbb/L0015 1947 Sjøfartshovedrulle A, patent nr. 2991-3582. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Fbb/L0016 1869 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 1-1202 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0017 1869 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 1203-2402 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0018 1869 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 2402-3602 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0019 1875 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 3603-4803 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0020 1879 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 4803-6004 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0021 1887 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 6005-7204 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0022 1894 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 7205-8160 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0023 1903 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 8161-8904 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0024 1947 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 2991-3590 (dublett). Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Fbb/L0025 1921 - 1947 Sjøfartshovedrulle (defekt) Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Fbb/L0026 1904 Sjøfartshovedrulle A, patent nr. 8159-8904. Første side Innhold
Fc/L0001 1860 Skipper- og styrmannsrulle, patent nr. 1-518. Første side Innhold
Fc/L0001 1860 Skipper- og styrmannsrulle, patent nr. 1-518. Første side Innhold
Fc/L0002 1862 Skipper- og styrmannsrulle, patent nr. 519-850. Første side Innhold
Fc/L0002 1862 Skipper- og styrmannsrulle, patent nr. 519-850. Første side Innhold
Fe/L0001 1884 Maskinist- og fyrbøterrulle, patent nr. 1-58/1-194. Første side Innhold
Fe/L0002 1893 - 1922 Maskinist- og fyrbøterrulle, patent nr. 195-781. Første side Innhold
Fe/L0003 1921 Maskinist- og fyrbøterrulle, patent nr. 1-459. Første side Innhold
Fe/L0004 Maskinist- og fyrbøterrulle, patent nr. 1-460 (dublett). Første side Innhold
Fe/L0005 1894 Maskinist- og fyrbøterrulle, patent nr. 195-781 (dublett). Første side Innhold
Ff/L0001 1860 - 1864 Annotasjonsrulle, patent nr. 1-597 (del 1). Første side Innhold
Ff/L0002 1860 - 1864 Annotasjonsrulle, patent nr. 595-1143 (del 2). Første side Innhold
Ff/L0003 1866 Annotasjonsrulle, patent nr. 1144-1761. Første side Innhold
Ff/L0004 1869 - 1900 Annotasjonsrulle nr. 1, patent nr. 1-1785 (del 1). Første side Innhold
Ff/L0005 1872 - 1900 Annotasjonsrulle nr. 1, patent nr. 1786-3585 (del 2). Første side Innhold
Ff/L0006 1878 - 1900 Annotasjonsrulle nr. 2, patent nr. 3586-5505. Første side Innhold
Ff/L0007 1887 - 1900 Annotasjonsrulle, patent nr. 5506-7180. Første side Innhold
Ff/L0008 1869 - 1900 Annotasjonsrulle, patent nr. 1-1805 (dublett). Første side Innhold
Ff/L0009 1872 - 1900 Annotasjonsrulle, patent nr. 1805-3605 (dublett). Første side Innhold
Ff/L0010 1878 - 1900 Annotasjonsrulle, patent nr. 3605-5225 (dublett). Første side Innhold
Ff/L0011 1887 - 1900 Annotasjonsrulle, patent nr. 5225-7180 (dublett). Første side Innhold
Fg/L0001 1880 Utskrivingsregisterrulle Første side Innhold
Ga/L0001 1863 - 1870 Mønstringsjournal Første side Innhold
Ga/L0002 1870 - 1876 Mønstringsjournal Første side Innhold
Ga/L0003 1876 - 1892 Mønstringsjournal Første side Innhold
Ga/L0004 1893 - 1900 Mønstringsjournal Første side Innhold
Ga/L0005 1900 - 1908 Mønstringsjournal Første side Innhold
Ga/L0006 1908 - 1933 Mønstringsjournal Første side Innhold
Ga/L0011 1860 - 1864 Mønstringsjournal Første side Innhold

Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN


Arendal Seilforening

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Protokoller
L0001 Forhandlingsprotkoll 1878 - 1898 Første side Innhold

Oslo byarkiv


Oslo havnevesen

Havnejournaler, Utenlandsk bryggejournal
L0055 Utenriks bryggejournal 1941 Første side