Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 3977 treff.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger sjømannskontor*

Uten oppføringer i Arkivportalen
Fbb/L0013 1921 - 1933 Sjøfartshovedrulle A, patent nr. 1-1495 (del 1). Første side Innhold
Fbb/L0014 1933 - 1947 Sjøfartshovedrulle A, patent nr. 1496-2990 (del 2). Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Fbb/L0015 1947 Sjøfartshovedrulle A, patent nr. 2991-3582. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Fbb/L0016 1869 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 1-1202 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0017 1869 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 1203-2402 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0018 1869 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 2402-3602 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0019 1875 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 3603-4803 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0020 1879 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 4803-6004 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0021 1887 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 6005-7204 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0022 1894 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 7205-8160 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0023 1903 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 8161-8904 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0024 1947 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 2991-3590 (dublett). Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Fbb/L0025 1921 - 1947 Sjøfartshovedrulle (defekt) Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Fbb/L0026 1904 Sjøfartshovedrulle A, patent nr. 8159-8904. Første side Innhold
Fc/L0001 1860 Skipper- og styrmannsrulle, patent nr. 1-518. Første side Innhold
Fc/L0001 1860 Skipper- og styrmannsrulle, patent nr. 1-518. Første side Innhold
Fc/L0002 1862 Skipper- og styrmannsrulle, patent nr. 519-850. Første side Innhold
Fc/L0002 1862 Skipper- og styrmannsrulle, patent nr. 519-850. Første side Innhold
Fe/L0001 1884 Maskinist- og fyrbøterrulle, patent nr. 1-58/1-194. Første side Innhold
Fe/L0002 1893 - 1922 Maskinist- og fyrbøterrulle, patent nr. 195-781. Første side Innhold
Fe/L0003 1921 Maskinist- og fyrbøterrulle, patent nr. 1-459. Første side Innhold
Fe/L0004 Maskinist- og fyrbøterrulle, patent nr. 1-460 (dublett). Første side Innhold
Fe/L0005 1894 Maskinist- og fyrbøterrulle, patent nr. 195-781 (dublett). Første side Innhold
Ff/L0001 1860 - 1864 Annotasjonsrulle, patent nr. 1-597 (del 1). Første side Innhold
Ff/L0002 1860 - 1864 Annotasjonsrulle, patent nr. 595-1143 (del 2). Første side Innhold
Ff/L0003 1866 Annotasjonsrulle, patent nr. 1144-1761. Første side Innhold
Ff/L0004 1869 - 1900 Annotasjonsrulle nr. 1, patent nr. 1-1785 (del 1). Første side Innhold
Ff/L0005 1872 - 1900 Annotasjonsrulle nr. 1, patent nr. 1786-3585 (del 2). Første side Innhold
Ff/L0006 1878 - 1900 Annotasjonsrulle nr. 2, patent nr. 3586-5505. Første side Innhold
Ff/L0007 1887 - 1900 Annotasjonsrulle, patent nr. 5506-7180. Første side Innhold
Ff/L0008 1869 - 1900 Annotasjonsrulle, patent nr. 1-1805 (dublett). Første side Innhold
Ff/L0009 1872 - 1900 Annotasjonsrulle, patent nr. 1805-3605 (dublett). Første side Innhold
Ff/L0010 1878 - 1900 Annotasjonsrulle, patent nr. 3605-5225 (dublett). Første side Innhold
Ff/L0011 1887 - 1900 Annotasjonsrulle, patent nr. 5225-7180 (dublett). Første side Innhold
Fg/L0001 1880 Utskrivingsregisterrulle Første side Innhold
Ga/L0001 1863 - 1870 Mønstringsjournal Første side Innhold
Ga/L0002 1870 - 1876 Mønstringsjournal Første side Innhold
Ga/L0003 1876 - 1892 Mønstringsjournal Første side Innhold
Ga/L0004 1893 - 1900 Mønstringsjournal Første side Innhold
Ga/L0005 1900 - 1908 Mønstringsjournal Første side Innhold
Ga/L0006 1908 - 1933 Mønstringsjournal Første side Innhold
Ga/L0011 1860 - 1864 Mønstringsjournal Første side Innhold

Oslo byarkiv


Oslo havnevesen

Havnejournaler, Utenlandsk bryggejournal
L0055 Utenriks bryggejournal 1941 Første side
L0056 Utenriks bryggejournal 1942 Første side
L0057 Utenriks bryggejournal 1943 Første side
L0058 Utenriks bryggejournal 1944 Første side
L0059 Utenriks bryggejournal 1945 Første side
Havnejournaler, Innenlandsk bryggejournal
L0053 Innenriks bryggejournal 1941 Første side
L0054 Innenriks bryggejournal 1942 Første side
L0055 Innenriks bryggejournal 1943 Første side