Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 2393 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Sjøfartsdirektoratet med forløpere, Skipsmålingen

Skipsregisterkort, Serie IV Fartøy
L0009 Fartøy, E Første side Innhold
L0010 Fartøy, F-Fjø Første side Innhold
L0011 Fartøy, Fla-Får Første side Innhold
L0012 Fartøy, G-Glø Første side Innhold
L0013 Fartøy, Gne-Gås Første side Innhold
L0014 Fartøy, H-Havl Første side Innhold
L0015 Fartøy, Havm-Hey Første side Innhold
L0016 Fartøy, Hid-Holg Første side Innhold
L0017 Fartøy, Holi-Hå Første side Innhold
L0018 Fartøy, I Første side Innhold
L0019 Fartøy, J Første side Innhold
L0020 Fartøy, K-Kon Første side Innhold
L0021 Fartøy, Kor-Kår Første side Innhold
L0022 Fartøy, L-Lia Første side Innhold
L0023 Fartøy, Lia-Løv Første side Innhold
L0024 Fartøy, M-Mim Første side Innhold
L0025 Fartøy, Min-Mås Første side Innhold
L0026 Fartøy, N-Norhol Første side Innhold
L0027 Fartøy, Norhop-Nør Første side Innhold
L0028 Fartøy, O Første side Innhold
L0029 Fartøy, P Første side Innhold
L0030 Fartøy, Q-Riv Første side Innhold
L0031 Fartøy, Rju-Sam Første side Innhold
L0032 Fartøy, San-Seve Første side Innhold
L0033 Fartøy, Sevi-Sjø Første side Innhold
L0034 Fartøy, Sk-Slå Første side Innhold
L0035 Fartøy, Sma-Spu Første side Innhold
L0036 Fartøy, St Første side Innhold
L0037 Fartøy, Su-Så Første side Innhold
L0038 Fartøy, T-Th Første side Innhold
L0039 Fartøy, Ti-Tø Første side Innhold
L0040 Fartøy, U-Ve Første side Innhold
L0041 Fartøy, Vi-Ås Første side Innhold
L0042 Fartøy, Vi-We Første side Innhold

Nortraship, Skipsdagbøker

Skipsdagbøker. Dekk- og maskindagbøker for skip rekvirert av Nortaship.
L0639/0007 Boknr. 3105 - 3116: Boknr. 3111 Hestmanden 1942 - 1943 Første side
L0639/0008 Boknr. 3105 - 3116: Boknr. 3112 Hestmanden 1943 Første side
L0639/0009 Boknr. 3105 - 3116: Boknr. 3113 Hestmanden 1942 - 1943 Første side
L0639/0010 Boknr. 3105 - 3116: Boknr. 3114 Hestmanden 1943 Første side

Justisdepartementet, Politikontoret P

Diverse, Saker ordnet systematisk etter emne
L0296 Sjøforklaringer, journalnr. 1476-6457 1940 Arkivverket vurderer om dokumentene kan publiseres fritt tilgjengelig. Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0297 Sjøforklaringer, journalnr. 6572/1940 - 482/1945 1940 - 1945 Arkivverket vurderer om dokumentene kan publiseres fritt tilgjengelig. Ingen tilgang Ingen tilgang
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.

Utenriksdepartementet

Uten oppføringer i Arkivportalen
Da/L0001 1844 - 1931 Titanics forlis, Karl Johans begravelse og Haakon VIIs kroning. Første side Innhold
Da/L0035 1872 - 1932 Bekjempelse av undermålsfiske i Nordsjøen, fremmedes adgang til fiske i islandske kystfarvann, norske forholdsregler mot skip fra pestsmittede havner, karantenebestemmelser for skip i russiske havner, legalisering av sertifikater for kjøttprodukter fra Nord- og Sør-Amerika til Norge, beregning av differensialtoll i norske tolltariffer, og stortingsproposisjoner og trykksaker om tollavgifter. Første side Innhold

Justisdepartementet, Granskningsutvalget etter Scandinavian Star-ulykken 07.04.1990

Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Utskilte dokumenter 1990 - 1991 Dokumenter med taushetsbelagt informasjon fra L0007, L0008, L0013, L0022 og L0025 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0001 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Utvalgets utredning (NOU 1991: 1A og 1B) - ikke digitalisert ; 0002 - Møteinnkallelser med dagsordener Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0002 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Referater fra granskningsutvalgets møter ; 0002 - Referater fra møter med sjøfartsadministrasjonene ; 0003 - Vitneavhør ; 0004 - Referater fra diverse møter ; 0005 - Granskningsbulletin ; 0006 - Journal Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0003 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Korrespondanse nr.: 1-129 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0004 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Korrespondanse nr.: 130-309 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0005 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Korrespondanse nr.: 310-409 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0006 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Korrespondanse nr.: 410-520 Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
L0007 Møtereferater, journaler, korrespondanse, bilder, kart, avisutklipp m.m. 1990 - 1991 0001 - Faktum Ia (60 års klausul pga. taushetsbelagte opplysninger) ; 0002 - Faktum Ib ; 0003 - Faktum Ic (60 års klausul pga. taushetsbelagte opplysninger) ; 0004 - Faktum IIa ; 0005 - Faktum IIb Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.