Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 8764 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Rigsarkivet i Danmark


Rentekammeret Skatkammeret, Danske Sekretariat (1660-1679) / Rentekammeret Danske Afdeling, Kammerkancelliet (1679-1771)

Ekspeditionsprotokol (1660-1771)
2212-05 Ekspeditionsprotokol 1682 - 1685 Gml. nr. C.5.5: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-06 Ekspeditionsprotokol 1685 - 1688 Gml. nr. C.5.6: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-07 Ekspeditionsprotokol 1687 - 1689 Gml. nr. C.5.7: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-08 Ekspeditionsprotokol 1689 - 1692 Gml. nr. C.5.8: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold
2212-09 Ekspeditionsprotokol 1692 - 1694 Gml. nr. C.5.10: Kopibok over danske, norske og tyske ekspedisjoner, herunder kongeskjøter for gods i Norge. Første side Innhold

Statsarkivet i Kongsberg


Statsarkivet i Kongsberg*

Uten oppføringer i Arkivportalen
001 1944 - 1954 Avskrifter, j.nr. 933/1944-960/1954. Første side Innhold
002 1954 - 1955 Avskrifter, j.nr. 961/1954-150/1955. Første side Innhold
003 1955 Avskrifter, j.nr. 151/1955-720/1955. Første side Innhold
004 1955 Avskrifter, j.nr. 721/1955-1200/1955. Første side Innhold
005 1955 - 1956 Avskrifter, j.nr. 1201/1955-400/1956. Første side Innhold
006 1956 Avskrifter, j.nr. 401/1956-800/1956. Første side Innhold
007 1956 Avskrifter, j.nr. 801/1956-1200/1956. Første side Innhold
008 1956 - 1957 Avskrifter, j.nr. 1201/1956-345/1957. Første side Innhold
009 1957 Avskrifter, j.nr. 346/1957-770/1957. Første side Innhold
010 1957 Avskrifter, j.nr. 771/1957-1250/1957. Første side Innhold
011 1957 - 1958 Avskrifter, j.nr. 1251/1957-200/1958. Første side Innhold
012 1958 Avskrifter, j.nr. 201/1958-650/1958. Første side Innhold
013 1958 Avskrifter, j.nr. 651/1958-1050/1958. Første side Innhold
014 1958 Avskrifter, j.nr. 1051/1958-1450/1958. Første side Innhold
015 1959 Avskrifter, j.nr. 1/1959-400/1959. Første side Innhold
016 1959 Avskrifter, j.nr. 401/1959-800/1959. Første side Innhold
017 1959 Avskrifter, j.nr. 801/1959-1351/1959. Første side Innhold
018 1959 - 1960 Avskrifter, j.nr. 1352/1959-400/1960. Første side Innhold
019 1960 Avskrifter, j.nr. 401/1960-1050/1960. Første side Innhold
020 1960 - 1961 Avskrifter, j.nr. 1051/1960-50/1961. Første side Innhold
021 1961 Avskrifter, j.nr. 51/1961-500/1961. Første side Innhold
022 1961 Avskrifter, j.nr. 501/1961-1050/1961. Første side Innhold
023 1961 Avskrifter, j.nr. 1051/1961-1600/1961. Første side Innhold
024 1961 - 1962 Avskrifter, j.nr. 1601/1961-400/1962. Første side Innhold
025 1962 Avskrifter, j.nr. 401/1962-1200/1962. Første side Innhold
026 1962 Avskrifter, j.nr. 1201/1962-1750/1962. Første side Innhold
027 1962 - 1963 Avskrifter, j.nr. 1751/1962-500/1963. Første side Innhold
028 1963 Avskrifter, j.nr. 501/1963-1200/1963. Første side Innhold
029 1963 Avskrifter, j.nr. 1201/1963-1849/1963. Første side Innhold
030 1963 - 1964 Avskrifter, j.nr. 1850/1963-500/1964. Første side Innhold
031 1964 Avskrifter, j.nr. 501/1964-1150/1964. Første side Innhold
032 1964 Avskrifter, j.nr. 1151/1964-1700/1964. Første side Innhold
033 1964 - 1965 Avskrifter, j.nr. 1701/1964-100/1965. Første side Innhold
034 1965 Avskrifter, j.nr. 101/1965-700/1965. Første side Innhold
035 1965 Avskrifter, j.nr. 701/1965-1500/1965. Første side Innhold
036 1965 Avskrifter, j.nr. 1501/1965-2080/1965. Første side Innhold
037 1965 - 1966 Avskrifter, j.nr. 2081/1965-400/1966. Første side Innhold
038 1966 Avskrifter, j.nr. 401/1966-900/1966. Første side Innhold
039 1966 Avskrifter, j.nr. 901/1966-1400/1966. Første side Innhold
040 1966 Avskrifter, j.nr. 1401/1966-1900/1966. Første side Innhold
041 1966 - 1967 Avskrifter, j.nr. 1901/1966-300/1967. Første side Innhold
042 1967 Avskrifter, j.nr. 301/1967-900/1967. Første side Innhold
043 1967 Avskrifter, j.nr. 901/1967-1500/1967. Første side Innhold
044 1967 Avskrifter, j.nr. 1501/1967-2136/1967. Første side Innhold
045 1968 Avskrifter, j.nr. 1/1968-600/1968. Første side Innhold