Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 5687 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Statsarkivet i Stavanger


Stavanger sjømannskontor*

Uten oppføringer i Arkivportalen
Fbb/L0015 1947 Sjøfartshovedrulle A, patent nr. 2991-3582. Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Fbb/L0016 1869 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 1-1202 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0017 1869 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 1203-2402 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0018 1869 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 2402-3602 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0019 1875 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 3603-4803 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0020 1879 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 4803-6004 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0021 1887 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 6005-7204 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0022 1894 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 7205-8160 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0023 1903 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 8161-8904 (dublett). Første side Innhold
Fbb/L0024 1947 Sjøfartshovedrulle, patent nr. 2991-3590 (dublett). Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Fbb/L0025 1921 - 1947 Sjøfartshovedrulle (defekt) Første side Innhold
Hele eller deler av innholdet kan være klausulert eller utilgjengelig av andre grunner, avhengig av rettighetene på din brukerkonto.
Fbb/L0026 1904 Sjøfartshovedrulle A, patent nr. 8159-8904. Første side Innhold
Fc/L0001 1860 Skipper- og styrmannsrulle, patent nr. 1-518. Første side Innhold
Fc/L0001 1860 Skipper- og styrmannsrulle, patent nr. 1-518. Første side Innhold
Fc/L0002 1862 Skipper- og styrmannsrulle, patent nr. 519-850. Første side Innhold
Fc/L0002 1862 Skipper- og styrmannsrulle, patent nr. 519-850. Første side Innhold
Fe/L0001 1884 Maskinist- og fyrbøterrulle, patent nr. 1-58/1-194. Første side Innhold
Fe/L0002 1893 - 1922 Maskinist- og fyrbøterrulle, patent nr. 195-781. Første side Innhold
Fe/L0003 1921 Maskinist- og fyrbøterrulle, patent nr. 1-459. Første side Innhold
Fe/L0004 Maskinist- og fyrbøterrulle, patent nr. 1-460 (dublett). Første side Innhold
Fe/L0005 1894 Maskinist- og fyrbøterrulle, patent nr. 195-781 (dublett). Første side Innhold
Ff/L0001 1860 - 1864 Annotasjonsrulle, patent nr. 1-597 (del 1). Første side Innhold
Ff/L0002 1860 - 1864 Annotasjonsrulle, patent nr. 595-1143 (del 2). Første side Innhold
Ff/L0003 1866 Annotasjonsrulle, patent nr. 1144-1761. Første side Innhold
Ff/L0004 1869 - 1900 Annotasjonsrulle nr. 1, patent nr. 1-1785 (del 1). Første side Innhold
Ff/L0005 1872 - 1900 Annotasjonsrulle nr. 1, patent nr. 1786-3585 (del 2). Første side Innhold
Ff/L0006 1878 - 1900 Annotasjonsrulle nr. 2, patent nr. 3586-5505. Første side Innhold
Ff/L0007 1887 - 1900 Annotasjonsrulle, patent nr. 5506-7180. Første side Innhold
Ff/L0008 1869 - 1900 Annotasjonsrulle, patent nr. 1-1805 (dublett). Første side Innhold
Ff/L0009 1872 - 1900 Annotasjonsrulle, patent nr. 1805-3605 (dublett). Første side Innhold
Ff/L0010 1878 - 1900 Annotasjonsrulle, patent nr. 3605-5225 (dublett). Første side Innhold
Ff/L0011 1887 - 1900 Annotasjonsrulle, patent nr. 5225-7180 (dublett). Første side Innhold
Fg/L0001 1880 Utskrivingsregisterrulle Første side Innhold
Ga/L0001 1863 - 1870 Mønstringsjournal Første side Innhold
Ga/L0002 1870 - 1876 Mønstringsjournal Første side Innhold
Ga/L0003 1876 - 1892 Mønstringsjournal Første side Innhold
Ga/L0004 1893 - 1900 Mønstringsjournal Første side Innhold
Ga/L0005 1900 - 1908 Mønstringsjournal Første side Innhold
Ga/L0006 1908 - 1933 Mønstringsjournal Første side Innhold
Ga/L0011 1860 - 1864 Mønstringsjournal Første side Innhold

Riksarkivet


Stattholderembetet 1572-1771

D X Forskjellige pakkesaker
L0054/0003 Forskjellige pakkesaker: Rulle over syke orlogsfolk som ble ført i land i Larvik 1712 - 1715 Første side Innhold

Danske Kanselli 1572-1799

Kongelig resolusjon og ekspedisjon, Saker ekspedert ved åpent brev og missiv, Innlegg, Norske innlegg
L0057 Norske innlegg 1572-1799 1704 Første side Innhold

Sjøetaten

Sjøinnrulleringen, ruller
L0001 Akershus stift, bind 1 1789 Første side
L0002 Akershus stift, bind 2 1789 Første side
L0003 Akershus stift, bind 3 1789 Første side
L0004 Akershus stift, bind 4 1789 Første side
L0005 Akershus distrikt, bind 1 1813 Første side
L0006 Akershus distrikt, bind 2 1813 Første side
L0007 Akershus distrikt, bind 3 1813 Første side
L0008 Kristiansand stift, bind 1 1789 Første side