Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 4371 treff.

Visningsvalg:

Riksarkivet


Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE, Folkemengdens bevegelse (Serie FB), Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1903-1910, Folkemengdens bevegelse (Serie FB)
L0010 Nedenes amt: Fødte, gifte, døde 1904 Første side
L0011 Lister og Mandals amt: Fødte, gifte, døde 1904 Første side
L0012 Stavanger amt: Fødte, gifte, døde 1904 Første side
L0013 Søndre Bergenhus amt: Fødte, gifte, døde. Bygder 1904 Første side
L0014 Bergen: Fødte, gifte, døde 1904 Første side
L0015 Nordre Bergenhus amt: Fødte, gifte, døde. Bygder 1904 Første side
L0016 Romsdals amt: Fødte, gifte, døde. 1904 Første side
L0017 Søndre Trondhjem amt: Fødte, gifte, døde. Bygder 1904 Første side
L0018 Trondhjem: Fødte, gifte, døde. 1904 Første side
L0019 Nordre Trondhjems amt: Fødte, gifte, døde 1904 Første side
L0020 Nordlands amt: Fødte. Bygder 1904 Første side
L0021 Nordlands amt: Gifte, døde. Bygder. Fødte, gifte, døde. Byer 1904 Første side
L0022 Tromsø amt: Fødte, gifte, døde 1904 Første side
L0023 Finnmarkens amt: Fødte, gifte, døde 1904 Første side
L0024 Florø: Fødte, gifte, døde 1904 Første side
L0025 Smålenenes amt - Stavanger amt: Dødfødte. Bygder. 1904 Første side
L0026 Søndre Bergenhus amt - Finnmarkens amt: Dødfødte. Bygder 1904 Første side
L0027 Smålenes amt - Finnmarkens amt: Dødfødte. Byer 1904 Første side
L0028 Summariske oppgaver over fødte, gifte, døde. Byer 1904 Første side
L0002 Smålenes amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. 1905 Første side
L0003 Smålenes amt: Fødte, gifte, døde, dødfødte. Byer 1905 Første side
L0005 Akershus amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder. 1905 Første side
L0007a Kristiania: Døde, dødfødte. 1905 Første side
L0009 Hedemarkens amt: Døde, dødfødte, gifte. Bygder. 1905 Første side
L0011 Kristians amt: Døde, dødfødte, gifte. Bygder. 1905 Første side
L0013 Buskeruds amt: Døde, dødfødte, gifte. Bygder. 1905 Første side
L0015 Jarlsberg og Larvik amt: Døde. dødfødte, gifte. Bygder. 1905 Første side
L0017 Bratsberg amt: Døde, dødfødte, gifte. Bygder. 1905 Første side
L0019 Nedenes amt: Døde, dødfødte, gifte. Bygder. 1905 Første side
L0021 Lister og Mandals amt: Døde, dødfødte, gifte. Bygder 1905 Første side
L0023 Stavanger amt: Døde, dødfødte. Bygder 1905 Første side
L0025 Søndre Bergenhus amt: Døde, dødfødte. Bygder 1905 Første side
L0027 Bergen: Døde, dødfødte, gifte. 1905 Første side
L0029 Nordre Bergenhus amt: Døde, dødfødte, gifte. Bygder. 1905 Første side
L0031 Romsdals amt: Døde, dødfødte, gifte. Bygder. 1905 Første side
L0033 Søndre Trondhjems amt: Døde, dødfødte. Bygder 1905 Første side
L0034 Trondhjems: Fødte, døde, dødfødte, gifte. 1905 Første side
L0036 Nordre Trondhjems amt: Døde, dødfødte, gifte. Bygder 1905 Første side
L0038 Nordlands amt: Døde, dødfødte, gifte. Bygder 1905 Første side
L0039 Tromsø amt: Levendefødte menn og kvinner, døde, dødfødte, gifte. Bygder. 1905 Første side
L0040 Finnmarkens amt: Levendefødte menn og kvinner, døde, dødfødte, gifte. Bygder. 1905 Første side
L0041 Akershus - Buskeruds amt: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Byer. 1905 Første side
L0042 Jarlsberg og Larvik amt: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Byer. 1905 Første side
L0043 Bratsberg - Lister og Mandals amt: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Byer. 1905 Første side
L0044 Stavanger amt: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Byer. 1905 Første side
L0045 Romsdals amt: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Byer. 1905 Første side
L0046 Nordre Trondhjem - Finnmarken amt: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Byer. 1905 Første side
L0047 Florø by: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. 1905 Første side
L0048 Summariske oppgaver over gifte, fødte, døde. Byer. 1905 Første side
L0002 Smålenenes amt: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Byer. 1906 Første side