Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 27089 treff. Her vises de 5000 mest relevante.

Visningsvalg:

Bergen byarkiv


Bergen fattigvesen

Uten oppføringer i Arkivportalen
275 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 2. avdeling (gamle, vanføre og syke) Første side
276 1886 - 1891 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side
277 1879 - 1885 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side
279 1891 - 1895 Manntallsprotokoll for 3. avdeling (understøttelse etter Fattiglovens § 3) Første side

Statsarkivet i Trondheim


Fosen prosti*

Uten oppføringer i Arkivportalen
Db/L0022 1794 Sjelemanntall 1794 over Bjørnør menighet. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Bjørnør, 1794-1794, Sjeleregister Første side Innhold
Db/L0022 1794 Seks fortegnelser 1794 over ukonfirmert ungdom i Stadsbygd prestegjeld og Hitra prestegjeld. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Fosen Prosti, 1794-1794, Sjeleregister Første side Innhold
Db/L0023 1826 - 1827 Lister over visitaspliktig ungdom i Fosen prosti 1826-1827. Inntil 2016 vist blant skanna kirkebøker som: Fosen Prosti, 1826-1827, Sjeleregister Første side Innhold

Oslo byarkiv


Helserådet (Oslo helseråd)*

Uten oppføringer i Arkivportalen
Ia 1953 - 1966 Utenbys fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia 1968 - 1970 Uttatte fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1939 1939 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1940 1940 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1941 1941 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1942 1942 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1943 1943 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1944 1944 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1945 1945 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1946 1946 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1947 1947 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1948 1948 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1949 1949 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1950 1950 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1951 1951 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1952 1952 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1953 1953 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1954 1954 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1955 1955 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1956 1956 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1957 1957 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1958 1958 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1959 1959 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1960 1960 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1961 1961 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1962 1962 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1963 1963 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1964 1964 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1965 1965 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1966 1966 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1967 1967 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1968 1968 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1969 1969 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1970 1970 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1971 1971 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1972 1972 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1973 1973 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1974 1974 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1975 1975 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1976 1976 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1977 1977 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1978 1978 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.
Ia - året 1979 1979 Fødselsmeldinger Ingen tilgang Ingen tilgang
Arkivenheten er klausulert på Internett.