Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 96 treff.

Visningsvalg:

Arkiv i Nordland


Beiarn kommune. Arstad skolekrets

Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0004 Karakter/oversiktsprotokoll 1893 - 1905 Første side
L0005 Karakter/oversiktsprotokoll 1905 - 1920 Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Beiarn kommune. Brandhei skolekrets

Karakterprotokoller/oversiktsprotokoller
L0001 Karakter/oversiktsprotokoll 1876 - 1883 Første side
L0003 Karakter/oversiktsprotokoll 1893 - 1910 Første side

Skjerstad kommune. Formannskap

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok for Skjerstad formannskap 1838 - 1876 Første side Innhold
L0002 Møtebok for Skjerstad formannskap 1876 - 1889 Første side Innhold
L0003 Møtebok for Skjerstad formannskap 1890 - 1905 Første side Innhold

Skjerstad kommune. Skolestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1879 - 1904 Første side Innhold
Spesialserie, Skolemanntall
L0001 Vestre skoledistrikt 1832 - 1840 Første side
L0002 Valnesfjord skoledistrikt 1888 - 1889 Første side
L0003 .... skoledistrikt 1859 Første side
L0004 Strandens skoledistrikt 1839 Første side
L0005 Misværfjordens skoledistrikt 1839 Første side

Kjerringøy kommune. Formannskapet

Møtebøker, Protokoller
L0001 Protokoll for veilinjen. Fjære-Kjerringøy 1911 - 1912 Første side
L0002 Forhandlingsprotokoll Norfolden- Kjerringø formanskap 1900 - 1911 Første side Innhold

Sørfold kommune. Formannskap

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Forhandlingsprotokol for Sørfoldens formandskab 1885 - 1902 Første side Innhold
L0002 Forhandlingsprotokol for Sørfoldens formandskab 1902 - 1913 Første side Innhold

Folden kommune. Formannskap

Møtebøker, Møtebok
L0001 Forhandlingsprotokoll 1838 - 1885 Første side

Nordfold kommune. Formannskapet

Møtebøker, Møtebøker, Nordfold-Kjerringøy
L0001 Møtebok 1887 - 1899 Første side Innhold

Leiranger kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1900 - 1913 Første side Innhold

Steigen kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1838 - 1882 Første side Innhold
L0003 Møtebok 1898 - 1912 Første side Innhold
Møtebøker, Møtebøker/Forhandlingsprotokoller
L0001 Møtebok m/regnskap 1796 - 1873 Første side Innhold

Hamarøy kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Møtebok 1881 - 1901 Første side Innhold
L0002 Møtebok 1901 - 1914 Første side Innhold
Kopibøker
L0001 Protokoll 1838 - 1900 Første side Innhold
Brevjournaler
L0001 Protokoll 1838 - 1904 Første side Innhold

Tysfjord kommune. Formannskapet

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Forhandlingsprotokoll for Tysfjordens formandskab 1869 - 1895 Første side Innhold
L0002 Forhandlingsprotokoll for Tysfjordens formandskap 1895 - 1912 Første side Innhold

Tysfjord kommune. Skolestyret

Møtebøker
L0001 Møtebok 1867 - 1889 Første side Innhold
L0002 Møtebok 1889 - 1909 Første side Innhold
Brevjournaler
L0001 Brevjournal for Tysfjord Skolestyre 1881 - 1890 Første side Innhold
L0002 Brevjournal for Tysfjord Skolestyre 1890 - 1910 Første side Innhold

Lødingen kommune. Fattigstyre/forsorgsstyre

Møtebøker, Forhandlingsprotokoller og møtebøker
L0001 Forhandlingsprotokoll 1863 - 1895 Første side Innhold

Lødingen kommune. Helserådet

Vaksinasjonsprotokoller
L0003 Vaksinasjonsprotokoll 1878 - 1908 Første side Innhold
Protokoller over spedalske
L0001 Protokoll over spedalske for Lødingen, Hol og Tjeldsund 1874 - 1913 Første side Innhold

Værøy kommune. Formannskap

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.
L0001 Formannskapsprotokoll 1887 - 1911 Første side Innhold

Hadsel kommune. Haukenes skole

Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll for Haukenes skole 1908 - 1912 Første side Innhold

Hadsel kommune. Strønstad skolekrets

Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll for Strønstad skole - Seloter 1905 - 1914 Første side Innhold

Hadsel kommune. Budal skolekrets

Skoleprotokoller
L0001 Skoleprotokoll Budal skole 1902 - 1917 Første side Innhold

Moskenes kommune. Reine skolekrets

Karakterprotokoller, Dagbøkerog Tilvekst og utlåns-protokoller , Oversiktsprotokoller,Avgangsvitnesbyrds-protokoll, årsprøve-protokoll
L0001 Karakterprotokoller 1888 - 1891 Første side Innhold
L0003 Karakterprotokoll 1892 - 1905 Første side Innhold
Karakterprotokoller, Dagbøkerog Tilvekst og utlåns-protokoller , Skoleprotokoller
L0001 Karakterprotokoll 1881 - 1891 Første side Innhold

A/S Sulitjelma Gruber

Journaler og overgripende registre, Register over oppsagte/uønskede
L0001 Svartebok 1891 Første side Innhold
L0002 Svartebok 1894 - 1917 Oversikt over personer som skal nektes arbeid ved Sulitjelma gruber, med en kort begrunnelse om hvorfor. Årsakene varierer fra fyll og latskap til "ondsinnet agitasjon" og lønnskrav. Ondsinnet agitasjon betyr her å oppfordre til arbeiderorganisering. Oversikten ble antakelig til ved at Sulitjelma gruber mottok og utvekslet informasjon om potensielle arbeidssøkere med andre gruver og anlegg i landsdelen. Første side Innhold
Egenproduserte trykksaker, Jubileumsbok
L0001 1891 - 1916 SULITELMA AKTIEBOLAG 1891 - 1916 Minnesskrift med anledning av Sulitelma Aktiebolags 25-åriga verksamhet. På styrelsens uppdrag utarbetad af Rudolf Berg Første side