Søk etter skanna arkiver
Nullstill
Søkeresultat

Søket ga 203 treff.

Visningsvalg:

IKA Hordaland


Finnaas kommune. Likningsnemnda

Likningsprotokollar, Likningsprotokollar
L0001 Likningsprotokoll for fattigskatten i Moster sokn 1873 - 1883 Første side Innhold
L0002 Likningsprotokoll for skuleskatten i Finnås herad 1880 - 1883 Første side
L0003 Likningsprotokoll for heradsskatten 1883 - 1885 Første side Innhold
L0004 Likningsprotokoll for heradsskatten 1885 - 1891 Første side
L0005 Likningsprotokoll for heradsskatten 1891 - 1897 Første side
L0006 Likningsprotokoll for heradsskatten 1898 - 1900 Første side
L0007 Likningsprotokoll for heradsskatten 1901 - 1902 Første side
L0008 Likningsprotokoll for heradsskatten 1906 - 1908 Første side
L0009 Likningsprotokoll for heradsskatten 1909 - 1911 Første side Innhold
L0010 Likningsprotokoll for heradsskatten 1911 - 1914 Første side Innhold
L0011 Likningsprotokoll for heradsskatten 1914 - 1917 Første side
Likningsprotokollar, Likningsprotokollar. Statsskatt
L0001 Likningsprotokollar for statsskatt 1894 - 1915 Første side Innhold
L0002 Likningsprotokollar for statsskatt 1915 - 1916 Første side Innhold

Finnaas kommune. Skulestyret

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Finnås skulekommisjon / styre 1879 - 1910 Første side Innhold
L0002 Møtebok for Finnås skulestyre 1911 - 1915 Første side Innhold
Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok for Finnås skulestyre 1890 - 1914 Første side Innhold
L0002 Kopibok for Finnås skulestyre 1916 Første side Innhold
Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0001 Postjournal for Finnås skulestyre 1890 - 1901 Første side
L0002 Postjournal for Finnås skulestyre 1901 - 1911 Første side
L0003 Postjournal for Finnås skulestyre 1911 - 1916 Første side
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Kronologisk ordna korrespondanse
L0001/0001 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse (litt for kvart år) 1885 - 1889 Første side Innhold
L0001/0002 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1890 - 1892 Første side Innhold
L0001/0003 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1893 Første side Innhold
L0001/0004 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1894 - 1896 Første side Innhold
Barnelister, Barnelister
L0001 Barnelister 1893 For skulekrinsane/skulane i Finnås sjå arkivet etter kommunane Bremnes, Bømlo og Moster. Første side Innhold
Rekneskap, Tilvisningsbøker
L0001 Tilvisningsbok for Finnås skulestyre 1892 - 1915 Første side Innhold
L0002 Tilvisningsbok for Finnås skulestyre 1916 Første side

Finnaas kommune. Fattigkommisjonen

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Finnås fattigkommisjon 1846 - 1882 Første side Innhold
Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok for Finnås fattigkommisjon 1846 - 1882 Første side Innhold
Journaler og overgripende registre, Postjournalar
L0001 Postjournal for Finnås fattigkommisjon 1846 - 1882 Første side Innhold

Finnaas kommune. Verjerådet

Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok for Finnaas verjeråd 1905 - 1924 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Journaler og overgripende registre, Brevjournalar
L0001 Brevjournal for Finnaas verjeråd 1901 - 1924 Første side Innhold
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.

Finnaas kommune. Fiskarmanntalsnemnda

Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l., Møtebøker
L0001 Møtebok for Finnås fiskarmanntalsnemnd 1908 - 1916 Møteboka fortset som møtebok for Bremnes fiskarmanntalsnemnd 1917 - 1958. Første side

Finnaas kommune. Overformynderiet

Kopibøker, Kopibøker, Kopibøker
L0001 Kopibok 1859 - 1904 Første side Innhold
L0002 Kopibok 1904 - 1920 Første side Innhold
Journaler og overgripende registre, Journaler og overgripende registre, Postjournaler
L0001 Postjournal for Finnås overformynderi 1859 - 1888 Første side Innhold
L0002 Postjournal for Finnås overformynderi 1888 - 1894 Første side
L0003 Postjournal for Finnås overformynderi 1894 - 1901 Første side
L0004 Postjournal for Finnås overformynderi 1902 - 1907 Første side
L0005 Postjournal for Finnås overformynderi 1907 - 1911 Første side
L0006 Postjournal for Finnås overformynderi 1911 - 1914 Første side
L0007 Postjournal for Finnås overformynderi 1914 - 1918 Første side
L0008 Postjournal for Finnås overformynderi 1918 - 1920 Første side Innhold
L0009 Postjournal for Finnås overformynderi og Bremnes overformynderi 1920 - 1935 Postjournal for Finnås overformynderi og Bremnes overformynderi Første side
Hele eller deler av arkivenheten er klausulert på Internett.
Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem, Kronologisk ordna korrespondanse, Kronologisk ordna korrespondanse
L0001/0001 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1860 - 1874 Første side Innhold
L0001/0002 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1876 - 1882 Første side Innhold
L0001/0003 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1883 - 1887 Første side Innhold
L0001/0004 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1888 - 1892 Første side Innhold
L0001/0005 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1893 - 1895 Første side Innhold
L0002/0001 Kronologisk ordna korrespondanse: Kronologisk ordna korrespondanse 1896 - 1900 Første side Innhold